Декларация за поверителност

Обяснява каква информация събираме и защо, как я използваме и как да я преглеждате и актуализирате.

Прочетете Декларацията за поверителност

Общи условия

Описва правилата, които приемате, когато използвате услугите ни.

Прочетете Общите условия

Център за безопасност на Google

Да създаваме продукти за всички хора означава да защитаваме всеки, който ги използва. Посетете safety.google, за да научите повече за вградената ни технология за сигурност и контролите ни за поверителност, както и за инструментите ни, с чиято помощ да установите дигитални основни правила за семейството си онлайн.

Разгледайте по какъв начин ви защитаваме

Профил в Google

Контролирайте, защитавайте и подсигурявайте профила си от едно място. Профилът ви в Google ви дава бърз достъп до настройки и инструменти, с които да предпазите данните си и да защитите поверителността си.

Посетете профила си в Google

Нашите принципи за поверителност и сигурност

Осигуряваме поверителност, подходяща за всички. Това е отговорност, съпровождаща създаването на продукти и услуги, които са достъпни за всички. Следните принципи ръководят служителите, процесите и продуктите ни, за да поддържаме данните на потребителите си поверителни, защитени и сигурни.

Разгледайте принципите ни за поверителност и сигурност

Ръководство за поверителността в продуктите на Google

Когато използвате Gmail, Търсене, YouTube и други продукти на Google, разполагате с възможността да контролирате и защитавате личната си информация и историята на употребата. Ръководството за поверителността в продуктите на Google ще ви помогне да намерите сведения как да управлявате някои от функциите за поверителност, вградени в продуктите ни.

Приложения на Google
Главно меню