Patakaran sa Privacy

Ipinapaliwanag kung anong impormasyon ang aming kinokolekta at kung bakit, paano namin ito ginagamit, at kung paano ito suriin at i-update.

Basahin ang aming Patakaran sa Privacy

Mga Tuntunin ng Serbisyo

Inilalarawan ang mga tuntuning sinang-ayunan mo kapag ginagamit ang aming mga serbisyo.

Basahin ang aming Mga Tuntunin ng Serbisyo

Google Safety Center

Kaakibat ng paggawa ng mga produkto para sa lahat ang pagprotekta sa lahat ng gumagamit ng mga ito. Bumisita sa safety.google para matuto pa tungkol sa aming built-in na seguridad, mga kontrol sa privacy, at mga tool para makatulong sa pagtatakda ng mga digital na batayang panuntunan para sa iyong pamilya online.

I-explore ang ginagawa namin para makatulong na panatilihin kang ligtas

Google Account

Kontrolin, protektahan, at i-secure ang iyong account, sa iisang lugar. Binibigyan ka ng iyong Google Account ng mabilisang access sa mga setting at tool na magagamit mo para mapag-ingatan mo ang iyong data at maprotektahan ang privacy mo.

Bisitahin ang iyong Google Account

Ang Aming Mga Prinsipyo sa Privacy at Seguridad

Bumubuo kami ng privacy na naaangkop para sa lahat. Isa itong responsibilidad na kaakibat ng paggawa ng mga produkto at serbisyo na libre at naa-access ng lahat. Ginagamit namin ang mga prinsipyong ito bilang gabay ng aming mga produkto, proseso, at tao sa pagpapanatiling pribado, ligtas, at secure sa data ng aming mga user.

I-explore ang aming Mga Prinsipyo sa Privacy at Seguridad

Gabay sa Privacy ng Produkto ng Google

Habang ginagamit mo ang Gmail, Search, YouTube at iba pang mga produkto mula sa Google, may kakayahan kang kontrolin at protektahan ang iyong personal na impormasyon at history ng paggamit. Makakatulong sa iyo ang Gabay sa Privacy ng Produkto ng Google na maghanap ng impormasyon tungkol sa kung paano papamahalaan ang ilan sa mga feature ng privacy na naka-built in sa mga produkto ng Google.

Mga app ng Google
Pangunahing menu