Как прилагате скорошното решение на Съда на Европейския съюз (CJEU) относно правото на човек „да бъде забравен“?

Скорошното постановление на Съда на Европейския съюз има сериозни последици за търсещите машини в Европа. Съдът констатира, че някои потребители имат право да поискат от търсещите машини като Google да премахнат резултатите от заявки за търсене, които включват името им. За да отговарят на критериите, показваните резултати трябва да са неточни, неподходящи, вече неподходящи или прекомерни.

Откакто постановлението бе публикувано на 13 май 2014 г., работим непрестанно за спазването му. Това е сложен процес, защото трябва да преценим всяко отделно искане и да потърсим баланс между правата на индивида да контролира личните си данни и правото на обществеността да знае и разпространява информация.

Ако имате искане за премахване, моля, попълнете този уеб формуляр. Ще получите автоматичен отговор, който потвърждава, че сме получили искането ви. След това ще разгледаме случая ви. Моля, обърнете внимание, че това може да отнеме известно време, тъй като вече сме получили много такива искания. Докато разглеждаме искането ви, ще проверим дали резултатите включват неактуална информация за личния ви живот. Ще проверим и дали има обществен интерес информацията да остане в резултатите от търсенето с нас – например дали е свързана с финансови измами, професионални нарушения, наказателни присъди, или общественото ви поведение като държавен служител (избран или назначен). Това са трудни решения, а като частна организация може да не сме в състояние да се произнесем по вашия случай. Ако не сте съгласни с решението ни, можете да се свържете с местния си орган за защита на данните.

Ще се радваме да работим в тясно сътрудничество с органите за защита на данните и други учреждения през следващите месеци, докато усъвършенстваме подхода си. Постановлението на Съда на Европейския съюз представлява значителна промяна за търсещите машини. Въпреки че сме загрижени относно въздействието му, също така вярваме, че е важно да се спазва решението на Съда, и работим усилено по създаването на процедура, която е в съответствие със закона.

Когато търсите име, възможно е да видите съобщение, че резултатите може да са променени в съответствие с европейското законодателство за защита на данните. Показваме това съобщение в Европа, когато потребителите търсят повечето имена, не само за страници, които са засегнати от премахване.

Как Google защитава поверителността ми и се грижи за сигурността на информацията ми?

Знаем, че сигурността и поверителността са важни за вас – те са от значение и за нас. Наш приоритет е да предоставяме висока степен на сигурност и да ви създаваме увереност, че информацията ви е в безопасност и достъпна, когато ви е необходима.

Непрекъснато работим, за да гарантираме висока степен на сигурност, да защитаваме поверителността ви и да направим практическата работа с Google още по-полезна и ефективна за вас. Всяка година изразходваме стотици милиони долари за сигурността и назначаваме световноизвестни експерти по защита на данните, за да бъде информацията ви в безопасност. Също така създадохме лесни за използване инструменти за поверителност и сигурност, като Google Табло за управление, потвърждаването в две стъпки и настройките за персонализирани реклами в „Моят център за реклами“. Когато става въпрос за информацията, която споделяте с Google, контролът е във ваши ръце.

Можете да научите повече за безопасността и сигурността онлайн, включително и как да защитите себе си и семейството си онлайн, в Центъра за безопасност на Google.

Научете повече за това, как пазим личната ви информация поверителна и сигурна – и ви даваме пълен контрол.

Защо профилът ми е свързан с регион?

Профилът ви е свързан с регион (или територия) в Общите условия, за да можем да определим няколко неща:

  1. дъщерното дружество на Google, което предоставя услугите, обработва информацията ви и отговаря за спазването на приложимите закони за поверителност. Google обикновено предлага услуги на потребителите си посредством едно от тези дружества:
    1. Google Ireland Limited – ако се намирате в Европейското икономическо пространство (държавите от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или Швейцария;
    2. Google LLC (дружество, базирано в САЩ) – за останалата част на света.
  2. версията на Общите условия, които са в сила за взаимоотношенията ни. Може да варират в зависимост от местните закони.
  3. изискванията за услугите на Google, приложими за конкретния регион, в който живеете.

Определяне на свързания с профила ви регион

Когато създадете нов профил в Google, ще го свържем с региона, в който е създаден. За профилите, които са по-стари от една година, използваме региона, откъдето обикновено осъществявате достъп до услугите на Google — често това е мястото, на което сте прекарали най-много време през последната година.

Честите пътувания обикновено не оказват влияние върху свързания с профила ви регион. Ако се преместите в нов регион, актуализирането на свързания с вас регион може да отнеме около една година.

В случай че свързаният с профила ви регион не съответства на региона ви на пребиваване, това може да се дължи на различни причини, като например живеете и работите в различни региони, инсталирали сте виртуална частна мрежа (VPN), за да скриете IP адреса си, или живеете в близост до териториална граница. Ако не сте съгласни с региона, който е свързан с профила ви, изпратете заявка за промяната му.

Как мога да премахна информация за себе си в резултатите от търсенето с Google?

Резултатите от търсенето с Google са отражение на общественодостъпното съдържание в мрежата. Търсещите машини не могат директно да отстраняват съдържание от уебсайтове, така че с премахването от Google на резултати от търсенето те няма да изчезнат от мрежата. Ако искате да премахнете нещо оттам, трябва да се свържете с уеб администратора на сайта, в който е публикувано съдържанието, и да поискате да направи промяна. Освен това, в случай че по силата на европейското законодателство за защита на данните искате премахване на определена информация за себе си, която се показва в резултатите от търсенето с Google, моля, кликнете тук. След като бъде премахната и Google забележи актуализирането, информацията повече няма да се показва в резултатите от търсенето с нас. Ако имате молба за спешно премахване, можете също да посетите помощната ни страница за още информация.

Заявките ми за търсене изпращат ли се до уебсайтове, когато кликна върху резултати от Google Търсене?

Обикновено не. Когато кликнете върху резултат от търсенето с Google Търсене, уеб браузърът ви изпраща определена информация до целевата уеб страница. Думите за търсене може да се показват в интернет или URL адреса на страницата с резултати от търсенето, но Google Търсене има за цел да не позволи на браузърите да изпращат този URL адрес като препращащ URL адрес до целевата страница. Предоставяме данни за заявките за търсене чрез Google Тенденции и Google Search Console, но когато го правим, обобщаваме заявките заедно, за да споделяме само такива, които са направени от няколко потребители.

Приложения на Google
Главно меню