Jak probíhá implementace nedávného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o právu být zapomenut?

Nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie má pro vyhledávače v Evropě závažné důsledky. Soud rozhodl, že někteří uživatelé mají právo požádat vyhledávače jako Google o odstranění výsledků vyhledávání, které zahrnují jejich jméno. Toto právo lze uplatnit u výsledků, které jsou nepřiměřené, irelevantní nebo již irelevantní nebo přesahující míru.

Jelikož toto rozhodnutí bylo publikováno 13. května 2014, ihned jsme začali provádět změny, abychom mu vyhověli. Jedná se o složitý proces, protože je nutné vyhodnotit každou jednotlivou žádost a vyvážit právo jednotlivce na kontrolu nad svými osobními údaji s právem veřejnosti na získávání a šíření informací.

Pokud chcete vznést žádost o odstranění obsahu, vyplňte tento webový formulář. Obdržíte automatickou odpověď s potvrzením, že jsme vaši žádost dostali. Poté váš případ vyhodnotíme – upozorňujeme, že to může nějakou dobu trvat, protože podobných žádostí dostáváme mnoho. Při vyhodnocování žádosti budeme přihlížet k tomu, zda výsledky vyhledávání obsahují neaktuální informace o vašem soukromém životě. Ověříme také, zda je ve veřejném zájmu, aby tyto informace ve výsledcích vyhledávání zůstaly – například pokud souvisejí s finančními podvody, pracovním pochybením, odsouzením za trestný čin nebo vaším veřejným působením v roli státního úředníka (zvoleného či nevoleného). Toto posuzování je složité a jako soukromá organizace nejsme při rozhodování o jednotlivých případech ve výhodném postavení. Pokud s naším rozhodnutím nesouhlasíte, můžete se obrátit na místní úřad na ochranu dat.

V nadcházejících měsících plánujeme tyto postupy zdokonalit a úžeji spolupracovat s úřady, které se zabývají ochranou dat, a dalšími institucemi. Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie představuje pro vyhledávače významnou změnu. Jeho dopad nás znepokojuje, jsme však přesvědčeni, že rozhodnutí soudu je nutné respektovat. Pracujeme na vytvoření procesu, který zajistí soulad se zákonem.

Při vyhledávání jména se vám může zobrazit oznámení, že výsledky mohly být upraveny v souladu s evropským zákonem o ochraně dat. V Evropě toto oznámení zobrazujeme při vyhledávání většiny jmen, a to bez ohledu na to, zda v daném případě nějaké stránky skutečně byly odstraněny.

Jak Google chrání mé soukromí a udržuje mé informace v bezpečí?

Víme, že bezpečnost a soukromí jsou pro vás důležité, stejně tak jsou důležité i pro nás. Zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a poskytnout vám jistotu, že jsou vaše informace v bezpečí a dostupné, když je potřebujete, je naší prioritou.

Neustále pracujeme na tom, abychom zajistili maximální bezpečnost, ochránili vaše soukromí a aby pro vás byly služby Google ještě efektivnější. Za účelem zajištění bezpečnosti vašich dat vynakládáme stamiliony dolarů ročně a zaměstnáváme světově uznávané experty na zabezpečení. Také jsme vytvořili snadno použitelné nástroje pro zajištění ochrany soukromí a bezpečnosti, jako jsou Google Dashboard, dvoufázové ověření a personalizované nastavení reklam v sekci Moje centrum reklam. Pokud jde o informace, které sdílíte se společností Google, rozhodujete vy.

Další informace o online zabezpečení a o tom, jak sebe i svoji rodinu na internetu ochránit, naleznete v centru Google pro bezpečnost na internetu.

Přečtěte si další informace o tom, jak vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a jak je můžete spravovat.

Proč je k mému účtu přidružena oblast?

K vašemu účtu je ve smluvních podmínkách přidružena oblast (nebo teritorium), abychom mohli určit dvě skutečnosti:

  1. Spřízněný subjekt společnosti Google, který bude poskytovat služby, zpracovávat osobní údaje a odpovídat za dodržování platných právních předpisů o ochraně soukromí. Google v současné době nabízí zákazníkům služby prostřednictvím jedné ze dvou společností:
    1. Google Ireland Limited, pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru (země EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo ve Švýcarsku,
    2. Google LLC se sídlem v USA pro zbytek světa.
  2. Verze smluvních podmínek definující náš vztah, který může být dále ovlivněn místními právními předpisy
  3. Uplatnění požadavků na služby Google dle místa, kde žijete

Určení oblasti přidružené k vašemu účtu

Oblast k novému účtu Google přidružíme podle toho, kde jste si ho vytvořili. U účtů starých alespoň jeden rok použijeme oblast, ve které obvykle služby Google používáte – typicky se jedná o oblast, ve které jste za uplynulý rok strávili nejvíc času.

Časté cestování by přidružení oblasti k účtu nemělo ovlivnit. Pokud se přestěhujete do nové oblasti, aktualizace přidružené oblasti může trvat až jeden rok.

Pokud oblast přidružená k vašemu účtu neodpovídá oblasti, ve které pobýváte, může to mít různé důvody, např. práce a pobyt ve dvou různých oblastech, používání sítě VPN k maskování IP adresy nebo bydliště blízko státní hranice. Pokud s oblastí přidruženou k vašemu účtu nesouhlasíte, požádejte o změnu.

Jak mohu z výsledků vyhledávání Google odstranit informace o sobě?

Výsledky vyhledávání Google nabízejí obsah veřejně dostupný na internetu. Vyhledávače nemohou přímo odstranit obsah webových stránek. Odstraněním výsledků vyhledávání nedojde k odstranění obsahu z webu. Chcete-li obsah odstranit z webu, kontaktujte webmastera stránek, na kterých je obsah uveřejněn, a požádejte jej o změnu. Chcete-li na základě zákona EU o ochraně dat požádat o odstranění informace, která se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání Google, klikněte sem. Jakmile bude obsah odstraněn a Google zjistí, že byly stránky aktualizovány, obsah se již ve výsledcích vyhledávání Google objevovat nebude. Pokud je váš požadavek na odebrání urgentní, můžete také navštívit naši stránku nápovědy, kde naleznete další informace.

Jsou při kliknutí na výsledky vyhledávání Google webovým stránkám odesílány mé vyhledávací dotazy?

Obvykle ne. Když ve Vyhledávání Google kliknete na výsledek, webový prohlížeč pošle určité informace na cílovou webovou stránku. Vaše vyhledávací dotazy se mohou zobrazit v adrese URL stránky s výsledky vyhledávání, ale Vyhledávání Google brání odeslání této adresy URL jakožto odkazující adresy URL na cílovou stránku. Data o vyhledávacích dotazech poskytujeme v rámci Trendů Google nebo Google Search Console, ale v takovém případě dotazy vždy agregujeme a sdílíme pouze dotazy odesílané více uživateli.

Aplikace Google
Hlavní nabídka