Hvordan implementerer dere den nylige avgjørelsen fra EU-domstolen om retten til å bli glemt?

Den nylige kjennelsen fra EU-domstolen har store følger for søkemotorer i Europa. Retten har konkludert med at enkelte brukere skal ha rett til å be søkemotorer som Google om å fjerne resultater for søk som inneholder vedkommendes navn. For å være kvalifisert må resultatene som vises være inadekvate, irrelevante, ikke lenger relevante, eller for omfattende

Siden avgjørelsen ble offentliggjort den 13. mai 2014 har vi arbeidet døgnet rundt for å overholde den. Dette er en komplisert prosess fordi vi må gjennomgå hver individuelle forespørsel, og veie individets rettigheter til å kontrollere vedkommendes personlige data opp mot offentlighetens rett til å finne og distribuere informasjon.

Hvis du har en forespørsel om fjerning, kan du fylle ut dette nettskjemaet. Vi sender deg et automatisk svar som bekrefter at vi har mottatt forespørselen din. Så gjennomgår vi saken. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid fordi vi allerede har mottatt mange forespørsler av denne typen. Når vi vurderer forespørselen din, ser vi om resultatene inkluderer utdatert informasjon om privatlivet ditt. Vi vurderer også om det er av offentlig interesse at informasjonen er synlig i søkeresultatene våre – om den for eksempel er relatert til finanssvindel, forsømmelse av arbeidsplikter, straffesaksdommer eller din offentlige opptreden som embetsmann (valgt eller ikke valgt). Dette er vanskelige vurderinger, og som en privat organisasjon har vi kanskje ikke alltid et godt utgangspunkt for å avgjøre saken din. Hvis du er uenig med avgjørelsen vår, kan du kontakte det lokale datatilsynet ditt.

Vi er glade for å samarbeide nært med datatilsyn og andre over de kommende månedene for å forbedre fremgangsmåten vår. Kjennelsen i EU-domstolen medfører en stor endring for søkemotorer. Til tross for at vi er bekymret for virkningen, mener vi også at det er viktig å respektere domstolens avgjørelse. Derfor jobber vi hardt for å finne en prosess som overholder loven.

Når du søker etter et navn, får du kanskje se et varsel som informerer deg om at resultatene kan ha blitt endret i henhold til europeiske lover om personvern. Vi viser dette varselet for de fleste søk etter navn i Europa, ikke bare for sider som er berørt av en fjerning.

Hvordan beskytter Google personvernet mitt og holder informasjonen min sikker?

Vi vet at sikkerhet og personvern er viktig for deg – dette er viktige for oss også. For oss er det en prioritet å kunne tilby høy sikkerhet, og gjøre deg trygg på at informasjonen din er godt bevart og tilgjengelig når du trenger den.

Vi jobber kontinuerlig for å sørge for god sikkerhet, ivareta personvernet ditt og gjøre Googles tjenester enda mer effektive for deg. Vi bruker flere hundre millioner dollar på sikkerhet hvert år, og vi bruker anerkjente eksperter på datasikkerhet for å holde informasjonen din trygg. Vi har også utviklet brukervennlige personvern- og sikkerhetsverktøy, deriblant Google Oversikt, totrinnsbekreftelse og innstillinger for personlig tilpasning av annonser, som du finner i innstillingene for Mitt annonsesenter. Du kan være trygg på at du har kontroll over informasjonen du deler med Google.

Du kan finne ut mer om trygghet og sikkerhet på nettet, inkludert hvordan du kan beskytte både deg selv og familien din på nettet, i Google Sikkerhetssenter.

Finn ut mer om hvordan vi holder personopplysningene dine private og trygt lagret – og hvordan vi gir deg kontrollen.

Hvorfor er kontoen min knyttet til et land?

Kontoen din er knyttet til et land (eller område) i vilkårene for bruk, slik at vi kan fastslå to ting:

  1. hvilket Google-selskap som leverer tjenestene, behandler informasjonen din og er ansvarlig for overholdelse av gjeldende personvernlover. Generelt tilbyr Google forbrukertjenester via ett av disse to selskapene:
    1. Google Ireland Limited, hvis du befinner deg i EØS (EU-landene pluss Island, Liechtenstein og Norge) eller Sveits
    2. Google LLC, basert i USA, for resten av verden
  2. hvilken versjon av vilkårene som styrer forholdet vårt, noe som kan variere basert på lokal lov og rett

Husk at Google-tjenester hovedsakelig er like, uansett hvilket selskap som leverer tjenestene, eller hvilket land du er knyttet til.

Slik bestemmer vi hvilket land som er knyttet til kontoen din

Når du oppretter en ny Google-konto, knytter vi kontoen til et land basert på hvor du oppretter den. For kontoer som er minst et år gamle, er det landet du vanligvis bruker Google-tjenester fra – som oftest der du har vært mest i løpet av det siste året.

Hyppig reising påvirker generelt sett ikke landet som er knyttet til kontoen din. Hvis du flytter til et nytt land, kan det ta omtrent et år før det tilknyttede landet ditt oppdateres.

Hvis landet som er knyttet til kontoen din, ikke er det samme som landet du bor i, kan det være fordi du bor og jobber i forskjellige land, fordi du har installert et virtuelt privat nettverk (VPN) for å maskere IP-adressen din, eller fordi du bor i nærheten av en grense. Kontakt oss hvis du mener at det tilknyttede landet er feil.

Hvordan kan jeg fjerne informasjon om meg selv fra Googles søkeresultater?

Googles søkeresultater gjenspeiler innholdet som er offentlig tilgjengelig på nettet. Søkemotorer kan ikke fjerne innhold direkte fra nettsteder, så fjerning av søkeresultater fra Google fjerner ikke innhold fra Internett. Hvis du ønsker å fjerne noe fra nettet, bør du kontakte nettredaktøren for nettstedet innholdet ligger på, og be vedkommende om å gjøre en endring. Hvis du ønsker å be om fjerning av bestemt informasjon om deg fra Googles søkeresultater i henhold til europeisk lovgivning for databeskyttelse, kan du klikke her. Når innholdet er fjernet og Google har merket seg oppdateringen, vises ikke lenger informasjonen i Googles søkeresultater. Hvis du har en hasteforespørsel om fjerning, kan du også gå til hjelpesiden vår for å få mer informasjon.

Sendes søkeordene mine til nettsteder når jeg klikker på søkeresultater i Google?

Ja, i enkelte tilfeller. Når du klikker på et søkeresultat i Google Søk, kan nettleseren din sende Internett-adressen eller nettadressen for søkeresultatsiden til destinasjonsnettsiden som en henvisningsadresse. Nettadressen til søkeresultatsiden kan i noen tilfeller inneholde søkeordet du har brukt. Hvis du bruker SSL-søk (Googles krypterte søkefunksjonalitet), sendes vanligvis ikke søkeordene dine som en del av nettadressen i henvisningsadressen. Her finnes det enkelte unntak, deriblant hvis du bruker mindre populære nettlesere. Du finner mer informasjon om SSL-søk her. Søkeord og informasjon i henvisningsadressen kan være tilgjengelig via Google Analytics eller API-er (progammeringsgrensesnitt). I tillegg kan enkelte annonsører motta informasjon om nøyaktig hvilke søkeord som har ført til annonseklikk.

Google-apper
Hovedmeny