Jak stosujecie postanowienia najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie prawa do bycia zapomnianym?

Najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znacząco wpływa na działanie wyszukiwarek w Europie. Trybunał uznał, że niektórzy użytkownicy mogą wnioskować o usunięcie z wyników wyszukiwania pozycji mających za punkt wyjścia ich imię i nazwisko. Aby wyniki wyszukiwania mogły zostać objęte tym orzeczeniem, muszą zostać zakwalifikowane jako „niewłaściwe, (już) niestosowne czy też nadmierne”.

Od momentu opublikowania tego orzeczenia, czyli od 13 maja 2014 roku, podejmujemy nieustanne starania, by zachować z nim zgodność. Jest to skomplikowany proces, ponieważ każdą prośbę musimy ocenić indywidualnie, by chronić prywatność osób, a jednocześnie nie naruszać praw o dostępie do informacji publicznej lub ich udzielaniu.

Jeśli chcesz nam wysłać prośbę o usunięcie treści, wypełnij ten formularz internetowy. Otrzymasz automatyczną odpowiedź potwierdzającą, że otrzymaliśmy Twoją prośbę. Następnie przeanalizujemy Twoje zgłoszenie. Pamiętaj, że może nam to zająć trochę czasu, ponieważ już teraz otrzymujemy wiele takich próśb. Podczas oceny Twojej prośby sprawdzimy, czy wyniki wyszukiwania zawierają nieaktualne informacje na temat Twojego życia prywatnego. Sprawdzimy również, czy jest interes publiczny w pozostawieniu określonych informacji w naszych wynikach wyszukiwania – np. czy dotyczą nadużyć finansowych, nieprawidłowości w pracy zawodowej, postępowania karnego albo publicznego zachowania przedstawicieli władz (wyłonionych bądź niewyłonionych w wyborach). Są to trudne decyzje, a że jesteśmy firmą prywatną, podjęcie właściwej decyzji w Twoim przypadku może być dla nas kłopotliwe. Krajowe instytucje zajmujące się ochroną danych osobowych mogą być lepiej przygotowane do przeprowadzenia takiej oceny.

W ciągu najbliższych miesięcy wspólnie z instytucjami, które zajmują się ochroną danych, będziemy usprawniać związane z nią procedury Google. Orzeczenie TSUE wprowadza znaczące zmiany w sposobie działania wyszukiwarek. Pomimo obaw związanych z konsekwencjami jego wprowadzenia uważamy, że należy przestrzegać orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i podejmujemy wiele starań, by wprowadzić proces zgodny z obowiązującym prawem.

W trakcie wyszukiwania imienia i nazwiska może pojawiać się informacja, że wyniki wyszukiwania zostały zmienione zgodnie z europejskim prawem ochrony danych osobowych. Ta informacja pojawia się w Europie, gdy użytkownik wyszukuje większość imion i nazwisk, a nie tylko w przypadku stron, których dotyczyło usunięcie.

Jak Google chroni moją prywatność i zabezpiecza moje dane?

Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo i prywatność są dla Ciebie ważne. Dla nas mają równie wielkie znaczenie. Naszym priorytetem jest zapewnienie użytkownikom wysokiego poziomu ochrony i zagwarantowanie, że ich dane będą zawsze dostępne i bezpieczne.

Nieustannie pracujemy nad zapewnieniem użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ochroną prywatności oraz zwiększaniem efektywności i przydatności usług Google. Każdego roku wydajemy setki milionów dolarów na zabezpieczenia i zatrudniamy światowej sławy specjalistów ds. bezpieczeństwa danych, aby należące do Ciebie informacje były bezpieczne. Oferujemy również łatwe w obsłudze narzędzia z zakresu ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa, takie jak Panel Google, dwustopniowa weryfikacja oraz ustawienia reklam. Dzięki temu to Ty decydujesz, które informacje udostępnisz Google, a które zachowasz dla siebie.

Więcej informacji o bezpieczeństwie w internecie, a także o tym, jak chronić siebie i swoją rodzinę w sieci, znajdziesz w Centrum bezpieczeństwa Google.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań, jakie stosujemy w celu zagwarantowania prywatności i zabezpieczenia Twoich osobistych informacji, zapewniając Ci kontrolę nad nimi.

Jak można usunąć informacje o sobie z wyników wyszukiwania Google?

Wyniki wyszukiwania Google odzwierciedlają treści dostępne publicznie w internecie. Wyszukiwarki nie mogą usuwać zawartości z witryn, tak więc usunięcie wyników wyszukiwania z Google nie spowodowałoby usunięcia treści z internetu. Jeśli chcesz usunąć jakieś dane z sieci, skontaktuj się z webmasterem witryny, w której dane te są udostępniane, i poproś o wprowadzenie odpowiednich zmian. Jeśli, zgodnie z europejskim prawem o ochronie danych, chcesz poprosić o usunięcie z wyników wyszukiwania Google określonych informacji na Twój temat, kliknij tutaj. Kiedy treści zostaną usunięte i Google zarejestruje te zmiany, odpowiednie informacje przestaną pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google. Jeśli Twoja prośba o usunięcie treści jest pilna, możesz też odwiedzić naszą stronę pomocy, gdzie uzyskasz więcej informacji.

Czy po kliknięciu wyniku w wyszukiwarce Google wyszukiwane przeze mnie hasła są wysyłane do jakichś witryn internetowych?

W niektórych przypadkach tak. Po kliknięciu wyniku wyszukiwania w Wyszukiwarce Google przeglądarka może też wysłać adres internetowy (czyli URL) strony wyników wyszukiwania do strony docelowej w postaci adresu URL strony odsyłającej. URL strony wyników wyszukiwania może czasami zawierać wyszukiwane hasło. Jeśli używasz wyszukiwarki z włączonym protokołem SSL (czyli szyfrowanym wyszukiwaniem Google), to w większości przypadków wyszukiwane hasła nie będą wysyłane jako część adresu URL strony odsyłającej. Istnieją pewne wyjątki od tego sposobu działania, na przykład jeśli korzystasz z niektórych mniej popularnych przeglądarek. Więcej informacji na temat wyszukiwania z użyciem protokołu SSL znajdziesz tutaj. Wyszukiwane hasła lub informacje zawarte w adresie URL strony odsyłającej można uzyskać w Google Analytics lub przez interfejs programowania aplikacji (API). Poza tym reklamodawcy mogą uzyskać informacje na temat dokładnych słów kluczowych, które zachęciły użytkowników do kliknięcia reklamy.

Aplikacje Google
Menu główne