Ako prebieha implementácia nedávneho rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o práve byť zabudnutý?

Nedávne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie má pre vyhľadávacie nástroje v Európe závažné dôsledky. Súd rozhodol, že niektorí používatelia majú právo požiadať vyhľadávacie nástroje ako Google o odstránenie výsledkov vyhľadávania, ktoré zahŕňajú ich meno. Toto právo je možné uplatniť pri výsledkoch, ktoré sú neprimerané, irelevantné alebo už irelevantné, alebo presahujúce mieru.

Keďže toto rozhodnutie bolo publikované 13. mája 2014, okamžite sme začali vykonávať zmeny, aby sme mu vyhoveli. Ide o zložitý proces, pretože je nutné vyhodnotiť každú jednotlivú žiadosť a vyvážiť právo jednotlivca na kontrolu nad svojimi osobnými údajmi s verejným právom na získavanie a šírenie informácií.

Ak chcete požiadať o odstránenie obsahu, vyplňte tento webový formulár. Dostanete automatickú odpoveď s potvrdením, že sme vašu žiadosť dostali. Potom váš prípad vyhodnotíme. Upozorňujeme, že to môže nejaký čas trvať, pretože podobných žiadostí dostávame mnoho. Pri vyhodnocovaní žiadosti budeme prihliadať na to, či výsledky vyhľadávania obsahujú neaktuálne informácie o vašom súkromnom živote. Taktiež overíme, či je vo verejnom záujme, aby tieto informácie zostali v našich výsledkoch vyhľadávania – napríklad ak súvisia s finančnými podvodmi, pracovnou nedbalosťou, odsúdením za trestný čin alebo vaším verejným pôsobením vo funkcii štátneho úradníka (voleného či nevoleného). Toto posudzovanie je zložité a ako súkromná organizácia nie sme pri rozhodovaní o jednotlivých prípadoch vo výhodnom postavení. Ak s naším rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa obrátiť na miestny úrad na ochranu osobných údajov.

V nadchádzajúcich mesiacoch plánujeme tieto postupy zdokonaliť a užšie spolupracovať s úradmi, ktoré sa zaoberajú ochranou údajov, a ďalšími inštitúciami. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie predstavuje pre vyhľadávacie nástroje významnú zmenu. Jeho dosah nás znepokojuje, sme však presvedčení, že rozhodnutie súdu je nutné rešpektovať. Pracujeme na vytvorení procesu, ktorý zaistí súlad so zákonom.

Pri vyhľadávaní mena sa vám môže zobraziť upozornenie, že výsledky mohli byť upravené v súlade s európskym zákonom o ochrane údajov. V Európe toto upozornenie zobrazujeme pri vyhľadávaní väčšiny mien, a to bez ohľadu na to, či v danom prípade nejaké stránky skutočne boli odstránené.

Ako spoločnosť Google chráni moje osobné údaje a udržiava moje informácie v bezpečí?

Vieme, že zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú pre vás dôležité. Rovnako sú dôležite aj pre nás. Našou prioritou je poskytovať vysokú úroveň zabezpečenia, vďaka ktorej si budete môcť byť istí, že informácie sú v bezpečí a v prípade potreby k nim môžete pristupovať.

Neustále pracujeme na tom, aby sme zaistili maximálnu bezpečnosť, ochránili vaše súkromie a aby pre vás bol Google ešte efektívnejší. Do zabezpečenia investujeme každoročne milióny dolárov a zamestnávame svetoznámych expertov v oblasti zabezpečenia údajov, aby boli vaše informácie v bezpečí. Vytvorili sme aj jednoducho použiteľné nástroje na zaistenie ochrany súkromia a zabezpečenia, ako sú Google Dashboard, dvojstupňové overenie a nastavenia prispôsobených reklám, ktoré nájdete v Mojom centre reklám. Pokiaľ teda ide o informácie, ktoré zdieľate s Googlom, máte ich pod kontrolou.

Ďalšie informácie o online zabezpečení a o tom, ako seba a svoju rodinu chrániť na internete, nájdete v Centre bezpečnosti Google.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako vaše osobné informácie uchovávame v súkromí a bezpečí a ako ich môžete spravovať.

Prečo je s mojím účtom spojená krajina?

Podľa zmluvných podmienok je váš účet spojený s krajinou (alebo územím), aby sme mohli určiť dve veci:

  1. Spriaznený subjekt spoločnosti Google, ktorý poskytuje služby, spracúva vaše údaje a nesie zodpovednosť za dodržiavanie príslušných zákonov o ochrane súkromia. Vo všeobecnosti ponúka spoločnosť Google spotrebiteľské služby prostredníctvom dvoch spoločností:
    1. Google Ireland Limited, ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (krajiny EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo vo Švajčiarsku;
    2. Google LLC so sídlom v Spojených štátoch, ak sa nachádzate v inej krajine ako sú uvedené vyššie.
  2. Verziu zmluvných podmienok, ktorými sa riadi náš vzťah (ktorá však môže závisieť od miestnych zákonov).

Pripomíname, že služby spoločnosti Google sú v zásade rovnaké bez ohľadu na spriaznený subjekt, ktorý ich poskytuje, alebo spojenie s krajinou.

Ako vyberieme krajinu spojenú s vaším účtom

Pri vytváraní nového účtu Google ho spojíme s krajinou na základe toho, kde ho vytvárate. V prípade účtov starších ako rok použijeme krajinu, v ktorej bežne používate služby spoločnosti Google, ide teda o krajinu, v ktorej ste strávili väčšinu posledného roka.

Časté cestovanie nemá vo všeobecnosti vplyv na to, aká krajina je s vaším účtom spojená. Ak sa presťahujete do inej krajiny, aktualizácia spojenia môže trvať približne rok.

Ak je krajina spojená s vaším účtom iná ako krajina vášho pobytu, môže to byť preto, že bývate a pracujete v rozdielnych krajinách, žijete v blízkosti územnej hranice alebo ste si nainštalovali virtuálnu súkromnú sieť (VPN), aby ste zamaskovali svoju adresu IP. Ak si myslíte, že vaše spojenie s krajinou je nesprávne, kontaktujte nás.

Ako môžem z výsledkov vyhľadávania Google odstrániť informácie o sebe?

Výsledky vyhľadávania Google sú odrazom obsahu, ktorý je verejne dostupný na webe. Vyhľadávacie nástroje nemôžu odstrániť obsah priamo z webových stránok, takže odstránením výsledkov vyhľadávania zo služieb Google by sme neodstránili obsah z webu. Ak chcete z webu odstrániť nejaký obsah, mali by ste kontaktovať správcu webu stránok, na ktorých je uverejnený, a požiadať ho o vykonanie zmien. Ak chcete na základe zákona Európskej únie o ochrane údajov požiadať o odstránenie určitej informácie, ktorá sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania Google, kliknite tu. Keď bude obsah odstránený a spoločnosť Google túto aktualizáciu zaznamená, informácie sa už vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať nebudú. V prípade naliehavej žiadosti o odstránenie môžete tiež navštíviť našu stránku pomoci, kde nájdete viac informácií.

Odosielajú sa moje vyhľadávacie dopyty na webové stránky pri kliknutí na výsledky vyhľadávania Google?

V niektorých prípadoch áno. Keď kliknete na výsledok vyhľadávania vo Vyhľadávaní Google, webový prehliadač môže cieľovej webovej stránke odoslať aj webovú adresu stránky s výsledkami vyhľadávania ako webovú adresu sprostredkovateľa. Webová adresa stránky s výsledkami vyhľadávania môže niekedy obsahovať zadaný vyhľadávací dopyt. Ak používate Vyhľadávanie prostredníctvom protokolu SSL (funkcia šifrovaného vyhľadávania Google), vo väčšine prípadov nebudú vyhľadávacie dopyty odoslané ako súčasť webovej adresy sprostredkovateľa. Existuje však niekoľko výnimiek, ako sú napríklad niektoré menej populárne prehliadače. Ďalšie informácie o vyhľadávaní prostredníctvom protokolu SSL nájdete tu. Vyhľadávacie dopyty alebo informácie obsiahnuté vo webovej adrese sprostredkovateľa môžu byť k dispozícii prostredníctvom služby Google Analytics alebo aplikačného programového rozhrania (API). Inzerenti môžu okrem toho získať informácie týkajúce sa konkrétnych kľúčových slov, ktoré viedli ku kliknutiu na reklamu.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka