Hur anpassar ni era system till EU-domstolens beslut nyligen om rätten att glömmas bort?

EU-domstolens beslut nyligen har vittgående konsekvenser för sökmotorer i Europa. Domstolen beslutade att vissa användare har rätt att begära att sökmotorer som Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn. I dessa fall krävs att resultaten är inadekvata, irrelevanta eller inte längre relevanta, eller överflödiga.

Sedan domen publicerades den 13 maj 2014 har vi arbetat dygnet runt för att följa den. Det är en komplicerad process eftersom vi måste bedöma varje enskild begäran och hitta en jämvikt mellan individens rätt att bestämma över sina personuppgifter och allmänhetens rätt att få reda på och sprida information.

Om du vill begära att sökresultat om dig tas bort fyller du i det här webbformuläret. Du får ett automatiskt svar som bekräftar att vi har tagit emot begäran. Vi kommer sedan att bedöma ditt fall. Tänk på att det kan ta lite tid eftersom vi redan har fått många begäranden. När vi utvärderar din begäran kommer vi att titta på om resultaten innehåller inaktuella uppgifter om ditt privatliv. Vi kommer även att titta på om det finns ett allmänintresse i att uppgifterna kvarstår i våra sökresultat, till exempel om de handlar om ekonomiska bedrägerier, tjänstefel, fällande domar eller ditt offentliga uppträdande som tjänsteman (vald eller inte vald). Det här är svåra beslut och som privat organisation kanske vi inte kan fatta något beslut i just ditt ärende. Om du inte håller med om vår bedömning kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Vi ser fram emot att samarbeta mer med dataskyddsmyndigheter och andra under de kommande månaderna medan vi förbättrar våra metoder. EU-domstolens beslut innebär en betydande förändring för sökmotorer. Även om vi är bekymrade över den inverkan beslutet kan komma att få, anser vi att det är viktigt att respektera domstolens beslut och vi jobbar hårt för att utveckla vår process i enlighet med lagen.

När du söker efter ett namn kan det hända att ett meddelande visas som talar om att resultaten kan ha ändrats i enlighet med dataskyddslagar i Europa. Det här meddelandet visas i Europa när användare söker efter de flesta namn, och inte bara för sidor som har påverkats av en borttagning.

Hur skyddar Google min integritet och mina uppgifter?

Vi vet att säkerhet och integritet är viktigt för dig – det är viktigt även för oss. Det är en prioritet för oss att erbjuda ett starkt skydd och att se till att du kan vara säker på att dina uppgifter är skyddade och tillgängliga när du behöver dem.

Vi arbetar ständigt med att se till att säkerhetsnivån är hög, med att skydda din integritet och med att göra Google ännu mer effektivt för dig. Vi lägger hundratals miljoner dollar varje år på säkerhet och anlitar världsledande dataskyddsexperter för att skydda dina uppgifter. Vi utvecklar också lättanvända integritets- och säkerhetsverktyg som Google Översikt, tvåstegsverifiering och annonsinställningar. Så när det gäller information som du delar med Google är det du som har kontrollen över din information.

Googles säkerhetscenter kan du läsa mer om onlinesäkerhet, inklusive hur du skyddar dig och din familj på webben.

Läs mer om hur vi håller dina uppgifter privata och säkra – och hur du själv kontrollerar dem.

Hur tar jag bort information om mig själv från Googles sökresultat?

Googles sökresultat återspeglar det innehåll som finns tillgängligt för allmänheten på webben. Sökmotorer kan inte ta bort innehåll direkt från webbplatser, så även om innehållet tas bort från Googles sökresultat försvinner det inte från webben. Om du vill ta bort något från webben är det bäst att du kontaktar den webbansvariga för webbplatsen där innehållet finns och ber honom eller henne att ta bort det. Om du dessutom, enligt europeisk dataskyddslagstiftning, vill begära borttagning av viss information om dig som visas i Googles sökresultat klickar du här. När innehållet har tagits bort och Google har noterat uppdateringen visas inte längre informationen i Googles sökresultat. Om din begäran om borttagning är brådskande besöker du vår hjälpsida. Där hittar du mer information.

Skickas mina sökfrågor till webbplatser när jag klickar på resultat i Google Sök?

Ja, i vissa fall. När du klickar på ett sökresultat i Google Sök kan webbadressen för sökresultatsidan skickas från webbläsaren till målwebbplatsen som en hänvisningsadress. Sökresultatsidans webbadress kan ibland innehålla den sökfråga du angav. Om du använder SSL-sökning (Googles krypterade sökfunktion) kommer dina sökningar oftast inte skickas med som del av webbadressen i hänvisningsadressen. Det finns vissa undantag, till exempel om du använder en mindre vanlig webbläsare. Du hittar mer information om SSL-sökningar här. Sökfrågor eller information som finns i hänvisningsadressen kan vara tillgängliga via Google Analytics eller ett programutvecklingsgränssnitt (API). Dessutom kan annonsörer få information om exakt vilka sökord som har lett till ett annonsklick.