Hur anpassar ni era system till EU-domstolens beslut nyligen om rätten att glömmas bort?

EU-domstolens beslut nyligen har vittgående konsekvenser för sökmotorer i Europa. Domstolen beslutade att vissa användare har rätt att begära att sökmotorer som Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn. I dessa fall krävs att resultaten är inadekvata, irrelevanta eller inte längre relevanta, eller överflödiga.

Sedan domen publicerades den 13 maj 2014 har vi arbetat dygnet runt för att följa den. Det är en komplicerad process eftersom vi måste bedöma varje enskild begäran och hitta en jämvikt mellan individens rätt att bestämma över sina personuppgifter och allmänhetens rätt att få reda på och sprida information.

Om du vill begära att sökresultat om dig tas bort fyller du i det här webbformuläret. Du får ett automatiskt svar som bekräftar att vi har tagit emot begäran. Vi kommer sedan att bedöma ditt fall. Tänk på att det kan ta lite tid eftersom vi redan har fått många begäranden. När vi utvärderar din begäran kommer vi att titta på om resultaten innehåller inaktuella uppgifter om ditt privatliv. Vi kommer även att titta på om det finns ett allmänintresse i att uppgifterna kvarstår i våra sökresultat, till exempel om de handlar om ekonomiska bedrägerier, tjänstefel, fällande domar eller ditt offentliga uppträdande som tjänsteman (vald eller inte vald). Det här är svåra beslut och som privat organisation kanske vi inte kan fatta något beslut i just ditt ärende. Om du inte håller med om vår bedömning kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Vi ser fram emot att samarbeta mer med dataskyddsmyndigheter och andra under de kommande månaderna medan vi förbättrar våra metoder. EU-domstolens beslut innebär en betydande förändring för sökmotorer. Även om vi är bekymrade över den inverkan beslutet kan komma att få, anser vi att det är viktigt att respektera domstolens beslut och vi jobbar hårt för att utveckla vår process i enlighet med lagen.

När du söker efter ett namn kan det hända att ett meddelande visas som talar om att resultaten kan ha ändrats i enlighet med dataskyddslagar i Europa. Det här meddelandet visas i Europa när användare söker efter de flesta namn, och inte bara för sidor som har påverkats av en borttagning.

Hur skyddar Google min integritet och mina uppgifter?

Vi vet att säkerhet och integritet är viktigt för dig – det är viktigt även för oss. Det är en prioritet för oss att erbjuda ett starkt skydd och att se till att du kan vara säker på att dina uppgifter är skyddade och tillgängliga när du behöver dem.

Vi arbetar ständigt med att se till att säkerhetsnivån är hög, med att skydda din integritet och med att göra Google ännu mer effektivt för dig. Vi lägger hundratals miljoner dollar varje år på säkerhet och anlitar världsledande experter på datasäkerhet för att skydda dina uppgifter. Vi har även skapat lättanvända verktyg för integritet och säkerhet, till exempel Google Översikt, tvåstegsverifiering och anpassade annonsinställningar i Mitt annonscenter. Så när det gäller information som du delar med Google är det du som bestämmer.

Googles säkerhetscenter kan du läsa mer om onlinesäkerhet, inklusive hur du skyddar dig och din familj på webben.

Läs mer om hur vi håller dina uppgifter privata och säkra – och hur du själv kontrollerar dem.

Varför är mitt konto kopplat till en region?

Ditt konto är kopplat till en region (eller territorium) i användarvillkoren så att vi kan avgöra följande saker:

  1. Vilket av Googles närstående bolag som tillhandahåller tjänsterna, behandlar dina uppgifter och som ansvarar för att följa gällande integritetslagstiftning. Google tillhandahåller i allmänhet sina konsumenttjänster genom något av dessa två företag:
    1. Google Ireland Limited, om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge) eller Schweiz
    2. Google LLC, med säte i USA, för övriga världen
  2. Vilken version av användarvillkoren som gäller vår relation, vilket varierar beroende på lokal lagstiftning.
  3. tillämpningen av regionspecifika krav för Googles tjänster där du bor

Avgöra vilken region som är kopplad till ditt konto

När du skapar ett nytt konto kopplar vi det till en region utifrån var du skapade ditt Google-konto. För konton som är minst ett år gamla använder vi den region där du brukar använda Googles tjänster – vanligtvis den plats där du har tillbringat mest tid det senaste året.

Om du reser ofta påverkar det i allmänhet inte vilken region som är kopplat till ditt konto. Om du flyttar kan det ta ungefär ett år innan regionen du är kopplad till uppdateras.

Om en annan region än den där du bor har kopplats till ditt konto kan det bero på att du bor och arbetar i olika regioner, använder ett virtuellt privat nätverk (VPN) för att dölja din IP-adress eller bor nära en gräns. Om du inte håller med om regionen som är kopplad till ditt konto kan du skicka en begäran om att ändra regionen.

Hur tar jag bort information om mig själv från Googles sökresultat?

Googles sökresultat återspeglar det innehåll som finns tillgängligt för allmänheten på webben. Sökmotorer kan inte ta bort innehåll direkt från webbplatser, så även om innehållet tas bort från Googles sökresultat försvinner det inte från webben. Om du vill ta bort något från webben är det bäst att du kontaktar den webbansvariga för webbplatsen där innehållet finns och ber honom eller henne att ta bort det. Om du dessutom, enligt europeisk dataskyddslagstiftning, vill begära borttagning av viss information om dig som visas i Googles sökresultat klickar du här. När innehållet har tagits bort och Google har noterat uppdateringen visas inte längre informationen i Googles sökresultat. Om din begäran om borttagning är brådskande besöker du vår hjälpsida. Där hittar du mer information.

Skickas mina sökfrågor till webbplatser när jag klickar på resultat i Google Sök?

Nej, vanligtvis inte. När du klickar på ett sökresultat i Google Sök skickas viss information från webbläsaren till målwebbplatsen. Dina söktermer kan förekomma i sökresultatsidans webbadress, men Google Sök ska förhindra att webbläsare skickar den webbadressen till målsidan som hänvisningsadress. Vi tillhandahåller data om sökfrågor via Google Trends och Google Search Console, men när vi gör det sammanställer vi sökfrågorna så att endast sökfrågor som utfärdas av flera användare delas.

Googles appar
Huvudmeny