Toto je archivovaná verze zásad ochrany osobních údajů. Zobrazte aktuální verzi nebo všechny předchozí verze.

Zásady ochrany osobních údajů

14. října 2005

Ve společnosti Google jsme si vědomi, že ochrana osobních údajů je důležitá. Tyto Zásady se vztahují na všechny produkty, služby a webové stránky nabízené společností Google Inc. nebo jejími pobočkami a sesterskými společnostmi (souhrnně "služby" Google). Tam, kde je potřeba získat podrobnější údaje nutné k vysvětlení našich postupů při ochraně osobních údajů, zasíláme zvláštní oznámení o ochraně osobních údajů, která popisují, jak tyto konkrétní služby zpracovávají osobní údaje tyto informace jsou také dostupné z navigační lišty vlevo od tohoto oznámení.

Společnost Google dodržuje principy ochrany osobních údajů Spojených států amerických Safe Harbor u oznámení, výběru, následného převodu, bezpečnosti, integrity dat, přístupu a vymáhání práva a je registrovaným členem programu Safe Harbor Ministerstva obchodu Spojených států.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našich stránek, nebo nám napište na adresu:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Informace, které shromažďujeme a jak s nimi nakládáme:

Nabízíme množství služeb, které nevyžadují, abyste si zaregistrovali účet nebo abyste nám poskytli jakékoliv osobní údaje, například vyhledávací služba Google Search. Abychom mohli poskytovat plný rozsah služeb, můžeme shromažďovat následující údaje:

 • Údaje, které poskytnete – Když si registrujete Účet Google nebo další služby Google či reklamní kampaň, která vyžaduje registraci, požádáme vás o osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresa a heslo k účtu). Pro určité služby, jako je náš reklamní program, také požadujeme údaje o vaší kreditní kartě nebo platebním účtu, které udržujeme v zašifrované formě na bezpečných serverech. Můžeme zkombinovat údaje, které nám zašlete prostřednictvím svého účtu, s údaji z ostatních služeb Google nebo od třetích stran, abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský komfort a abychom mohli zlepšit kvalitu našich služeb. Pro určité služby vám můžeme poskytnout možnost odmítnout kombinování takovýchto informací.
 • Soubory cookie od Google – Když navštívíte Google, zašleme do vašeho počítače jeden nebo více souborů cookie, tj. malý soubor, obsahující řetězec znaků, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Soubory cookie používáme, abychom zlepšili kvalitu našich služeb, a to tak, že ukládáme uživatelské preference a sledujeme uživatelské trendy, např. jakým způsobem lidé používají vyhledávání. Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookie akceptovány, nicméně svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, jestli se vám někdo soubor cookie pokouší zaslat. Některé funkce a služby Google však nemusí správně fungovat, pokud jsou soubory cookie zakázány.
 • Údaje v protokolu – Když používáte služby Google, naše servery automaticky zaznamenávají údaje, které váš prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat údaje, jako jsou požadavky na webové stránky, IP adresy, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.
 • Komunikace s uživatelem – Když do Google posíláte e-mail, nebo komunikujete jiným způsobem, můžeme tuto komunikaci uchovávat, abychom mohli vaše dotazy zpracovávat, odpovídat na vaše požadavky a zlepšovat naše služby.
 • Přidružené webové stránky – Některé z našich služeb nabízíme ve spojení s jinými webovými stránkami. V zájmu doručení služeb mohou být osobní údaje, které poskytnete na těchto stránkách, zasílány do společnosti Google. Takovéto údaje zpracováváme v souladu s těmito Zásadami. Přidružené webové stránky mohou mít odlišné zásady ochrany osobních údajů a doporučujeme vám, abyste si jejich zásady přečetli.
 • Odkazy – Google může poskytovat odkazy v takové formě, která nám umožňuje sledovat, jestli byly tyto odkazy použity. Tyto informace využíváme pro zlepšení kvality našich vyhledávacích služeb, přizpůsobeného obsahu a reklamních služeb. Více informací o odkazech a přesměrovaných adresách URL naleznete v Často kladených dotazech.
 • Ostatní webové stránky – Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky a služby, které jsou vlastněny a provozovány společností Google. Neuplatňujeme kontrolu nad webovými stránkami zobrazenými jako výsledky vyhledávání nebo nad odkazy poskytovanými prostřednictvím našich různých služeb. Tyto stránky mohou na váš počítač umisťovat svoje vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, shromažďovat data nebo od vás vyžadovat osobní údaje.

Google zpracovává osobní údaje pouze pro účely, které jsou popsány v platných Zásadách ochrany osobních údajů nebo v oznámení o ochraně osobních údajů pro konkrétní služby. Kromě výše zmíněného mohou takové účely zahrnovat:

 • Poskytování našich produktů a služeb uživatelům, včetně zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam;
 • Provádění auditu, výzkumu a analýzy pro účely udržování, ochrany a zlepšení našich služeb;
 • Zajištění technického fungování naší sítě; a
 • Vývoj nových služeb.

Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů pro konkrétní služby.

Google osobní údaje zpracovává na vlastních serverech ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. V některých případech osobní údaje zpracováváme na serverech, které se nacházejí mimo území vaší země. Osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom mohli poskytovat naše služby. V některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje v zastoupení a dle pokynů třetí strany, jako jsou například naši reklamní partneři.

Volby pro osobní údaje

Pokud se zaregistrujete pro používání konkrétní služby, která vyžaduje registraci, požádáme vás o poskytnutí osobních údajů. Pokud tyto údaje používáme způsobem, který se liší od účelu, pro který byly informace shromážděny, pak vás před tím požádáme o váš souhlas k takovému použití.

Pokud navrhneme použití osobních údajů pro jakékoliv jiné účely, než jsou účely popsané v těchto Zásadách nebo konkrétních oznámeních o ochraně osobních údajů, nabídneme vám efektivní způsob odmítnutí použití těchto osobních údajů k těmto účelům. Nebudeme shromažďovat nebo používat citlivé údaje pro jiné účely, nežli jsou účely popsané v těchto Zásadách nebo konkrétních oznámeních o ochraně osobních údajů, pokud jsme před tím nezískali váš souhlas.

Můžete odmítnout zaslání osobních údajů u jakékoliv naší služby, což bude mít za následek, že Google vám možná nebude moci tuto službu poskytnout.

Sdílení údajů

Společnost Google sdílí osobní informace s ostatními společnostmi nebo jednotlivci mimo Google, a to pouze za následujících omezených okolností:

 • Máme váš souhlas. Vyžadujeme souhlas pro sdílení jakýchkoliv citlivých osobních údajů.
 • Poskytujeme takové údaje našim pobočkám, přidruženým společnostem nebo dalším důvěryhodným společnostem nebo osobám za účelem zpracování osobních informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tyto strany souhlasily se zpracováním takových údajů dle našich instrukcí a v souladu s těmito Zásadami a jakýmikoliv dalšími patřičnými opatřeními pro zajištění důvěrných informací a bezpečnosti.
 • Máme dobrý důvod se domnívat, že přístup, použití, ochrana nebo prozrazení takových údajů je v rozumné míře nutné k (a) vyhovění jakýmkoliv platným zákonům, nařízením, zákonným postupům nebo uplatněním požadavků státních úřadů, (b) uplatnění platných Smluvních podmínek, včetně prošetření jejich případného porušení, (c) zjištění, zabránění, nebo jinému vypořádání se s podvodem, bezpečností nebo technickými záležitostmi, nebo (d) ochraně proti hrozícímu poškození práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, jejích uživatelů nebo veřejnosti, takovým způsobem, jak je vyžaduje nebo dovoluje zákon.

Pokud se společnost Google stane předmětem fůze, akvizice nebo jakékoliv jiné formy prodeje některých nebo všech jejích aktiv, zašleme oznámení ještě před převodem osobních údajů a před tím, než začnou podléhat jiným zásadám ochrany osobních údajů.

Spolu s třetími stranami můžeme sdílet určité souhrnné, neosobní údaje, jako třeba počet uživatelů, kteří vyhledávali konkrétní termín, nebo počet uživatelů, kteří klepli na konkrétní odkaz. Takové údaje vás osobně neidentifikují.

V případě dodatečných dotazů ohledně správy nebo použití osobních údajů nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese.

Zabezpečení údajů

Využíváme patřičná bezpečnostní opatření, sloužící k ochraně proti neoprávněnému přístupu nebo neoprávněným úpravám, prozrazení nebo ztrátě dat. Tato opatření zahrnují vnitřní kontrolu našich postupů při shromažďování, ukládání a zpracovávání dat, stejně jako fyzická bezpečnostní opatření sloužící k zabránění neoprávněného přístupu k systémům, kde ukládáme osobní údaje.

Omezujeme přístup k osobním údajům zaměstnancům Google, smluvním partnerům a zástupcům, kteří tyto údaje potřebují k tomu, aby mohli obsluhovat, vyvíjet nebo zlepšovat naše služby. Tito jedinci jsou vázáni závazkem utajení a mohou být předmětem disciplinárního řízení včetně ukončení spolupráce a soudního stíhání, pokud tyto závazky nedodrží.

Integrita dat

Google zpracovává osobní údaje pouze pro účely, pro které byly shromážděny a v souladu s těmito Zásadami nebo s jakýmkoliv platným oznámením o ochraně osobních údajů týkajícím se konkrétní služby. Kontrolujeme metody shromažďování, ukládání a zpracování dat, abychom zajistili, že shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme jen osobní údaje potřebné k poskytování nebo zlepšování našich služeb. Podnikáme uvážlivé kroky, abychom zajistili, že námi zpracovávané osobní údaje jsou přesné, kompletní a aktuální, ale spoléháme se na naše uživatele, že v případě potřeby svoje osobní údaje zaktualizují nebo opraví.

Přístup a aktualizace osobních údajů

Když používáte služby Google, snažíme se vám v dobré víře poskytnout přístup k vašim osobním údajům a v případě, že jsou nesprávné, je opravit, nebo je na vaši žádost smazat, pokud je nemusíme jiným způsobem zachovat pro účely zákona nebo z opodstatněných obchodních účelů. Před provedením takového požadavku po jednotlivých uživatelích požadujeme, aby se identifikovali a aby označili údaj, ke kterému se má přistoupit, má být opraven nebo odstraněn. Můžeme odmítnout provést požadavky, které se nesmyslně opakují nebo jsou nesystematické, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují soukromí ostatních, nebo by byly velmi nepraktické (například požadavky na uchovávání dat na zálohovacích páskách), anebo které se týkají údajů, k nimž není přístup nadále vyžadován. Ve všech případech, kdy poskytujeme přístup k údajům a k jejich opravě, provádíme tuto službu zdarma, vyjma případů, kdy taková činnost vyžaduje nepřiměřenou snahu. Některé z našich služeb mají rozdílné způsoby přístupu, opravy a mazání osobních údajů uživatelů. Podrobné informace o těchto postupech poskytujeme v konkrétních oznámeních o ochraně osobních údajů nebo v často kladených dotazech pro tyto služby.

Vymáhání práva

Společnost Google pravidelně kontroluje, zda jedná v souladu s těmito zásadami. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav týkajících se těchto Zásad nebo nakládání s osobními údaji společností Google nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím těchto webových stránek, nebo nám napište na adresu:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Po obdržení formální psané stížnosti na tuto adresu je ve společnosti Google pravidlem, že je uživatel, který zaslal stížnost, v této záležitosti zkontaktován. Budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány, včetně místních orgánů zabývajících se ochranou dat, abychom mohli vyřešit jakoukoliv stížnost týkající se převodu osobních údajů, kterou není možno vyřešit mezi společností Google a jednotlivcem.

Změny v těchto zásadách

Vezměte prosím na vědomí, že se tyto zásady mohou občas změnit. Bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme vaše práva podléhající těmto Zásadám a očekáváme, že většina takových změn bude nepatrná. Bez ohledu na to budeme na tuto stánku umisťovat veškeré změny Zásad, a v případě, že se bude jednat o změny zásadní, poskytneme výraznější oznámení (včetně, pro určité služby, oznámení e-mailem o změnách Zásad). Každá verze těchto Zásad bude označena v horní části stránky s datem platnosti a zároveň budeme zachovávat předchozí verze těchto Zásad o ochraně osobních údajů v archivu, abyste si je mohli kdykoliv prohlédnout.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se těchto zásad nás kdykoliv bez obav kontaktujte, a to prostřednictvím těchto stránek, nebo na adrese:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikace Google
Hlavní nabídka