Tämä on tietosuojakäytäntöjen vanha versio. Lue uusi versio tai tarkastele kaikkia aiempia versioita.

Tietosuojakäytäntö

14. lokakuuta 2005

Google pitää tietosuojaa tärkeänä. Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, palveluihin ja Web-sivustoihin, joita Google Inc. tai sen tytär- ja yhteistyöyritykset tarjoavat (yhteinen nimitys Google-palvelut). Jos tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa tietoturvakäytännöistämme, julkaisemme myös erillisiä tietosuojailmoituksia, joissa kuvataan, miten määrätyt palvelut käsittelevät henkilökohtaisia tietoja. Ilmoituksiin pääsee tämän sivun vasemmassa reunassa näkyvästä navigointipalkista.

Google soveltaa Yhdysvaltain Safe Harbor -järjestelmän tietosuojaperiaatteita koskien ilmoituksia, valintamahdollisuuksia, tietojen edelleen siirtämistä, tietoturvaa, tietojen luotettavuutta, käyttöä ja valvontaa, ja se on mukana Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) Safe Harbor -ohjelmassa.

Jos sinulla on kysymyksiä tästä käytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä Web-sivustomme kautta tai kirjoittaa meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Keräämämme tiedot ja niiden käyttötapa:

Tarjoamme lukuisia palveluita, kuten Google-haku, jotka eivät edellytä tilin avaamista tai henkilökohtaisten tietojen antamista. Jotta voit käyttää kaikkia palveluitamme, saatamme kerätä seuraavan tyyppisiä tietoja:

 • Annettavat tiedot – Kun kirjaudut Google-tilille tai muuhun rekisteröitymistä edellyttävään Google-palveluun tai -mainoskampanjaan, pyydämme sinulta henkilökohtaisia tietoja (kuten nimi, sähköpostiosoite ja tilin salasana). Joitakin palveluita, kuten mainostusohjelmia, varten pyydämme myös luottokortin tai muun maksutilin tietoja, jotka säilytämme salatussa muodossa suojatuilla palvelimilla. Saatamme yhdistää tilitietojen yhteydessä antamiasi henkilökohtaisia tietoja muista Google-palveluista tai kolmansilta osapuolilta saamiimme tietoihin pystyäksemme tarjoamaan sinulle paremman käyttökokemuksen ja parantamaan palveluittemme laatua. Joidenkin palveluiden osalta voimme antaa sinulle mahdollisuuden kieltää kyseisten tietojen yhdistämisen.
 • Google-evästeet – Kun käyt Googlen sivustoissa, lähetämme tietokoneeseesi yhden tai useamman evästeen (pieni tekstitiedosto), joka tunnistaa käyttämäsi selaimen. Käytämme evästeitä palvelumme laadun parantamiseen tallentamalla käyttäjän asetuksia ja seuraamalla käyttäjien käyttäytymistä, esimerkiksi hakutapaa. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että kaikki evästeet torjutaan tai evästeen lähettämisestä tulee ilmoitus. On kuitenkin mahdollista, etteivät kaikki Google-toiminnot ja -palvelut toimi kunnolla, jos evästeet on otettu pois käytöstä.
 • Lokitiedot – Kun käytät Google-palveluita, palvelimemme tallentavat automaattisesti tiedot, jotka selaimesi lähettää, kun käytät Web-sivustoa. Nämä palvelinlokit saattavat sisältää tietoja esimerkiksi tekemästäsi Web-pyynnöstä, koneesi IP-osoitteesta, selaimesi tyypistä, selaimesi kielestä, pyyntösi päivämäärästä ja ajasta sekä yhden tai useamman evästeen selaimesi tunnistamista varten.
 • Käyttäjän yhteydenotot – Kun lähetät sähköpostia tai otat yhteyttä Googleen muulla tavoin, saatamme säilyttää kyseiset ilmoitukset, jotta pystymme käsittelemään kyselysi, vastaamaan pyyntöihisi ja parantamaan palveluitamme.
 • Yhteistoimintasivustot – Tarjoamme joitakin palveluita muiden Web-sivustojen yhteydessä. Henkilökohtaiset tiedot, jotka annat kyseisille sivustoille, voidaan lähettää Googlelle palvelun toimittamista varten. Käsittelemme sellaisia tietoja tämän käytännön mukaisesti. Yhteistoimintasivustoilla voi olla erilaiset tietosuojakäytännöt, joihin tutustuminen kannattaa.
 • Linkit – Google saattaa esittää linkit sellaisessa muodossa, että voimme seurata, käytetäänkö niitä. Käytämme näitä tietoja parantamaan hakutekniikkamme, mukautettujen sisältöjemme ja mainostuspalveluittemme laatua. Lisätietoja linkeistä ja edelleen ohjatuista URL-osoitteista on usein kysytyissä kysymyksissä.
 • Muut sivustot – Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan Googlen omistamiin ja ylläpitämiin Web-sivustoihin ja palveluihin. Emme voi vastata hakutuloksissa näkyvistä sivustoista tai linkeistä, joiden kautta käytät palveluitamme. Nämä muut sivustot saattavat sijoittaa omia evästeitään tai muita tiedostoja tietokoneeseesi, kerätä tietoja tai kaupitella henkilökohtaisia tietojasi.

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja ainoastaan tarkoituksiin, jotka on kuvattu sovellettavassa tietosuojakäytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksissa. Yllä mainittujen lisäksi näitä tarkoituksia ovat:

 • tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen käyttäjille, mukaan luettuna mukautettujen sisältöjen ja mainosten näyttö
 • tilien tarkkailu, käytön tutkiminen ja analysointi palveluittemme ylläpitämistä, suojelemista ja parantamista varten
 • verkkomme teknisen toiminnan turvaaminen
 • uusien palveluiden kehittäminen

Voit lukea lisää tavasta, jolla käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksista.

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja Amerikan Yhdysvalloissa ja muissa maissa sijaitsevilla palvelimillaan. Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn käyttämämme palvelin voi sijaita asuinmaasi ulkopuolella. Saatamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja omien palveluittemme tarjoamiseen. Joissakin tapauksissa saatamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja kolmannen osapuolen, esimerkiksi mainoskumppaneittemme, puolesta ja heidän ohjeittensa mukaan.

Henkilökohtaisten tietojen valintavaihtoehdot

Kun kirjaudut rekisteröitymistä edellyttävään palveluun, pyydämme sinua antamaan henkilökohtaisia tietoja. Jos käytämme tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on kerätty, pyydämme suostumuksesi ennen niiden käyttämistä.

Jos aiomme käyttää henkilökohtaisia tietoja muihin kuin tässä käytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden ilmoituksissa kuvattuihin tarkoituksiin, tarjoamme sinulle helpon tavan estää tietojesi käyttö kyseisiin muihin tarkoituksiin. Emme kerää tai käytä arkaluonteisia tietoja muihin kuin tässä käytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden ilmoituksissa kuvattuihin tarkoituksiin, ellemme ole saaneet etukäteen suostumustasi siihen.

Voit kieltäytyä antamasta henkilökohtaisia tietoja mihin tahansa palveluumme. Siinä tapauksessa Google ei pysty tarjoamaan sinulle kyseistä palvelua.

Tietojen jakaminen

Google jakaa henkilökohtaisia tietoja muiden Googlen ulkopuolisten yritysten tai yksityisten henkilöiden kanssa vain seuraavissa tapauksissa:

 • Olemme saaneet suostumuksesi. Vaadimme aina suostumuksen kaikkien arkaluonteisten tietojen jakamiseen.
 • Toimitamme tietoja tytär- ja yhteistyöyrityksillemme tai muille yrityksille tai henkilöille, joihin luotamme, henkilökohtaisten tietojen käsittelemistä varten puolestamme. Edellytämme, että nämä osapuolet suostuvat käsittelemään tietoja ohjeittemme mukaan ja tämän käytännön ja kaikkien muiden asianmukaisten tietojen luottamuksellisuuden turvaavien toimenpiteiden mukaisesti.
 • Olemme vakuuttuneita, että kyseisten tietojen käyttöön antaminen, käyttö, säilyttäminen ja luovuttaminen on käytännössä välttämätöntä, jotta (a) kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, säädöksiä, oikeustoimia tai täytäntöönpanokelpoisia viranomaisvaatimuksia voidaan noudattaa, ja jotta (b) sovellettavien palveluehtojen noudattamista ja niiden mahdollista rikkomista koskevaa tutkintaa voidaan valvoa, ja jotta (c) petollinen toiminta, turvallisuus- tai tekniset kysymykset voidaan havaita, estää tai muulla tavoin osoittaa, tai jotta (d) Googlen, sen käyttäjien tai yleisön oikeuksiin, omaisuuteen tai turvallisuuteen kohdistuvaa vahingollista toimintaa vastaan voidaan suojautua lain vaatimissa ja sallimissa rajoissa.

Jos Google on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa tai sen omaisuus tai osa sen omaisuudesta muulla tavoin myydään, ilmoitamme asiasta ennen henkilökohtaisten tietojen siirtämistä ja uuden tietosuojakäytännön soveltamista niihin.

Voimme jakaa kolmansien osapuolien kanssa joitakin osia keräämistämme ei-henkilökohtaisista tiedoista, kuten tiettyä hakusanaa käyttäneiden tai määrättyä mainosta napsauttaneiden käyttäjien lukumäärä. Nämä tietojen perusteella sinua ei voida tunnistaa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilökohtaisten tietojen hallinnasta tai käytöstä, ota yhteyttä meihin alla olevaan osoitteeseen.

Tietojen turvallisuus

Teemme tarvittavat toimenpiteet tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, luovuttamisen tai tuhoamisen estämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat yrityksen sisällä suoritettavat tietojen keräys-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjemme arvioinnit sekä fyysiset turvallisuustoimenpiteet niiden järjestelmien luvattoman käytön estämiseksi, joissa henkilökohtaisia tietoja säilytetään.

Rajoitamme henkilökohtaisten tietojen käyttöoikeuden Googlen työntekijöihin, sopimusosapuoliin ja edustajiin, jotka tarvitsevat näitä tietoja palveluittemme ylläpitämiseen, kehittämiseen ja parantamiseen. Näitä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus, jonka rikkominen saattaa johtaa rangaistukseen, esimerkiksi irtisanomiseen tai rikossyytteen nostamiseen.

Tietojen koskemattomuus

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, ja tämän käytännön ja/tai sovellettavien yksittäisten palveluiden tietosuojailmoitusten mukaisesti. Arvioimme tietojen keräys-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjämme sen varmistamiseksi, että keräämme, tallennamme ja käsittelemme vain palveluittemme tarjoamiseen ja niiden laadun parantamiseen tarvittavia henkilökohtaisia tietoja. Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että käsittelemämme henkilökohtaiset tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajan tasalla, mutta luotamme siihen, että käyttäjämme päivittävät henkilökohtaisia tietojaan itse aina kun siihen on tarvetta.

Henkilökohtaisten tietojen käyttö ja päivitys

Kun käytät Google-palveluita, pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan henkilökohtaiset tiedot käyttöösi ja joko korjaamaan niitä, jos tiedoissa on virheitä, tai poistamaan pyynnöstäsi tiedot, jos niiden säilyttäminen ei ole tarpeen lainsäädännön perusteella tai muuhun luvalliseen liiketaloudelliseen tarkoitukseen. Pyydämme yksittäisiä käyttäjiä todistamaan henkilöllisyytensä ja tunnistamaan käytettäviksi, korjattaviksi tai poistettaviksi pyytämänsä tiedot ennen tällaisten pyyntöjen käsittelyä. Voimme myös kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka toistuvat kohtuuttoman usein tai järjestelmällisesti, vaativat kohtuuttomia teknisiä ponnistuksia, vaarantavat muiden tietosuojan tai olisivat lähes mahdottomia toteuttaa (esimerkiksi pyynnöt tietojen säilyttämisestä varmistusnauhoilla) tai joiden tekemiseen ei ole muutoin tarvetta. Emme veloita tietojen antamisesta käyttöön ja korjaamisesta muulloin kuin niiden edellyttäessä kohtuuttoman suuria ponnistuksia. Muutamien palveluittemme osalta käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttöön antaminen, korjaaminen ja poistaminen tapahtuu eri tavalla. Nämä toimenpiteet kuvataan yksityiskohtaisesti yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksissa tai näiden palveluiden usein kysytyissä kysymyksissä.

Valvonta

Google tarkastaa säännöllisesti, että tätä käytäntöä noudatetaan. Jos sinulla on kysymyksiä tai epäselvyyttä tämän käytännön suhteen tai tavasta, jolla Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja, voit ottaa yhteyttä meihin tämän Web-sivuston kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Jos saamme muodollisia kirjallisia valituksia tähän osoitteeseen, Googlen käytäntönä on ottaa yhteyttä valituksen tehneeseen käyttäjään hänen ongelmansa selvittämiseksi. Teemme yhteistyötä tarvittavien hallintoviranomaisten, muun muassa paikallisten tietosuojaviranomaisten kanssa kaikkien henkilökohtaisten tietojen siirtämistä koskevien valitusten ratkaisemiseksi, jos Google ja käyttäjä eivät pysty ratkaisemaan niitä keskenään.

Tähän käytäntöön tehtävät muutokset

Ota huomioon, että tähän tietosuojakäytäntöön voi tulla aika ajoin muutoksia. Käytäntöön perustuvien oikeuksien tasoa ei alenneta ilman selvästi ilmaistua suostumustasi. Uskomme kuitenkin useimpien muutosten olevan vähäpätöisiä. Julkaisemme kaikki käytäntöä koskevat muutokset joka tapauksessa tällä sivulla. Jos muutokset ovat huomattavia, toimitamme huomiota herättävämmän ilmoituksen (joidenkin palveluiden osalta muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse). Tämän käytännön jokainen uusi versio varustetaan voimaanastumispäiväyksellä, joka näkyy sivun yläreunassa. Säilytämme myös tietosuojakäytännön aikaisemmat versiot arkistossa, josta niitä voi käydä tarvittaessa katsomassa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai epäselvyyttä tämän käytännön suhteen, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa tämän Web-sivuston kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Google-sovellukset
Päävalikko