Ez itt az adatvédelmi irányelveink archív változata. Tekintse meg a hatályos verziót vagy az összes régi verziót.

Google Adatvédelmi irányelvek

2005. október 14.

A Google tisztában van az adatvédelem jelentőségével. Jelen Szabályzat alkalmazandó a Google Inc., valamint leányvállalatai és a hozzá kapcsolódó vállalatok által biztosított valamennyi termékre, szolgáltatásra és webhelyre (összefoglalóan: a Google „szolgáltatásaira”). Ezen túlmenően azokban az esetekben, amelyekben adatvédelmi gyakorlatunk részletesebb magyarázatra szorul, a jelen közleménytől balra található navigációs sávból elérhető külön közleményeket teszünk közzé, amelyek leírják, az egyes szolgáltatások hogyan dolgozzák fel a személyes információkat.

A Google tartja magát az USA biztonságos adatmegőrzési elveihez a Közlemények, a Választási lehetőségek, a Továbbítás, a Biztonság, az Adatintegritás, a Hozzáférés és a Végrehajtás tekintetében, valamint résztvevője az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium adatmegőrzési programjának.

Amennyiben a jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük bármikor vegye fel velünk a kapcsolatot webhelyünkön keresztül, vagy levélben a

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

címen.

Az általunk begyűjtött személyes információk és azok felhasználásának módja:

Számtalan olyan szolgáltatást kínálunk, melynek igénybevételéhez nem szükséges fiók létrehozása, illetve semmilyen személyes információ megadása, ilyen például a Google Kereső. Szolgáltatásaink teljes skálájának biztosítása érdekében adott esetben az alábbi típusokba tartozó információkat gyűjthetjük be:

 • A felhasználók által megadott információk – Személyes információkat (mint például név, e-mail cím és egy jelszó) kérünk a felhasználóktól akkor, amikor azok Google Fiókot hoznak létre, illetve más regisztrációt igénylő Google szolgáltatásra vagy promócióra iratkoznak fel. Bizonyos szolgáltatásaink, mint például hirdetési programjaink esetében hitelkártyára vagy más fizetési számlára vonatkozó információkat is kérünk, melyeket biztonságos szervereinken titkosított formában kezelünk. Adott esetben elképzelhető, hogy a jobb felhasználói tapasztalat biztosítása, illetve szolgáltatásaink minőségének jobbá tétele érdekében a fiókokban megadott információkat összekapcsoljuk más Google szolgáltatásokból vagy harmadik felektől származó információkkal. Elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatások esetében lehetőséget biztosítunk az ilyen információkapcsolás letiltására.
 • Google cookie-k – A Google-nál tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható. A cookie-kat, szolgáltatásainknak a felhasználói beállítások tárolásával, illetve a felhasználói trendek – például a keresési szokások – nyomon követése révén történő jobbá tételére használjuk. A közvetlenül a telepítés után érvényes beállításaival működve a legtöbb böngésző elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor beállítható az összes cookie tiltása, illetve minden cookie érkezésének jelezése is. Ugyanakkor a cookie-k letiltása esetén a Google bizonyos funkciói és szolgáltatásai esetleg nem működnek megfelelően.
 • Naplózott információk – A Google szolgáltatásainak használata során szervereink automatikusan rögzítik azokat az információkat, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek. Ezek a szervernaplók adott esetben olyan információkat tartalmazhatnak, mint például a webes kérés, az IP-cím, a böngésző típusa és annak nyelve, a kérés dátuma és időpontja, valamint esetleg a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie.
 • Felhasználói megkeresések – A Google-hoz e-mailként vagy más formában eljuttatott levelek anyagát feldolgozás, válaszadás, valamint szolgáltatásaink jobbá tételének céljából adott esetben megőrizhetjük.
 • Kapcsolódó webhelyek – bizonyos szolgáltatásainkat más webhelyekhez kapcsolódóan kínáljuk. Adott esetben elképzelhető, hogy a szolgáltatás teljesítésének érdekében az ezeken a webhelyeken megadott személyes információkat a Google megkapja. Mi az ilyen információkat a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően dolgozzuk fel. A kapcsolódó webhelyek adatvédelmi gyakorlata esetleg más, és javasoljuk azok adatvédelmi irányelveinek átolvasását.
 • Linkek – Adott esetben elképzelhető, hogy a Google olyan módon jelenít meg linkeket, amely lehetővé teszi számunkra az ezekre történő ugrások megtörténtének nyomon követését. Ezeket az információkat keresési technológiánk, az általunk nyújtott tartalom személyre szabhatóságának, valamint hirdetéseink minőségének javítására használjuk fel. A linkekről, illetve az átirányított URL-címekről további tájékoztatással szolgál a következő oldal: Adatvédelmi GYIK.
 • Más webhelyek – A jelen Adatvédelmi irányelvek a Google birtokában lévő és általa üzemeltetett webhelyekre, illetve szolgáltatásokra alkalmazandó. A keresési eredményekként megjelenített webhelyekre, illetve a különféle szolgáltatásainkból elérhető linkekre nem bírunk befolyással. Ezen más webhelyek a számítógépen esetleg elhelyezhetik saját cookie fájljaikat, illetve egyéb fájljaikat, adatokat gyűjthetnek vagy személyes információkat kérhetnek.

A Google személyes információkat kizárólag az alkalmazandó Adatvédelmi irányelvekben, és/vagy az egyes szolgáltatásokhoz tartozó adatvédelmi közleményekben leírt célokból dolgoz fel. A fentieken túl az ilyen célok közé értendő:

 • Termékeinknek és szolgáltatásainknak a felhasználók részére történő biztosítása, ideértve a személyre szabott tartalom és a hirdetések megjelenítését is;
 • A szolgáltatásaink fenntartása, védelme és jobbá tétele érdekében végzett ellenőrzés, kutatás és analízis;
 • Hálózatunk technikai funkcionalitásának biztosítása; valamint
 • Az új szolgáltatások kifejlesztése.

A személyes információk feldolgozásának általunk alkalmazott módjáról az egyes szolgáltatásokhoz tartozó adatvédelmi közleményekben további tájékoztatás olvasható.

A Google a személyes információkat az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban található szerverein dolgozza fel. A személyes információkat bizonyos esetekben az Ön saját országán kívül található szerveren dolgozzuk fel. Személyes információkat adott esetben saját szolgáltatásaink biztosítása érdekében is feldolgozhatunk. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy személyes információkat egy harmadik fél, például hirdetőpartnereink valamelyikének nevében, az általa adott utasításoknak megfelelően dolgozunk fel.

A személyes információkkal kapcsolatos választási lehetőségek

Regisztrációt igénylő adott szolgáltatásokra történő feliratkozások alkalmával személyes információk megadását kérjük. Amennyiben ezeket az információkat a begyűjtés céljától eltérő módon használjuk fel, úgy az ilyen használatba való előzetes beleegyezést kérünk.

Amennyiben bármely, a jelen Szabályzatban és/vagy az egyes szolgáltatásokra vonatkozó közleményekben leírtaktól eltérő célra szándékozunk személyes információkat felhasználni, úgy lehetőséget biztosítunk a személyes információk ezen egyéb célokra történő felhasználásának hatékony letiltására. Kényes információkat kizárólag előzetes beleegyezés birtokában használunk fel a jelen Szabályzatban és/vagy az egyes szolgáltatásokra vonatkozó közleményekben leírtaktól eltérő célokra.

A személyes információk megadása bármely szolgáltatásunk esetében megtagadható; az ilyen esetekben elképzelhető, hogy a Google nem képes a kérdéses szolgáltatások biztosítására.

Információmegosztás

A Google személyes információkat a rajta kívül álló más vállalatokkal, illetve személyekkel kizárólag az alább egyértelműen meghatározott helyzetekben oszt meg:

 • Belegyezése van a birtokunkban. A kényes személyes információk megosztását megelőzően engedélyező beleegyezést kérünk.
 • Az ilyen információkat leányvállalatainknak, kapcsolódó vállalatainknak és más megbízható cégeknek, illetve személyeknek adjuk át a személyes információk nevünkben történő feldolgozásának céljára. Ezektől a felektől megkívánjuk, hogy vállalják az ilyen információk utasításainknak, valamint a jelen Szabályzatnak, emellett minden más megfelelő bizalmassági, illetve biztonsági intézkedés követelményeinek eleget tévő módon történő feldolgozását.
 • Jóhiszemű feltételezésünk, hogy az ilyen információkhoz való hozzáférést, azok használatát, megőrzését vagy felfedését ésszerűen indokolja a következők valamelyikének szükségessége: (a) valamely alkalmazandó törvénynek, szabályozásnak, jogi eljárásnak, illetve végrehajtatható állami elvárásnak való elégtétel, (b) az alkalmazandó Szolgáltatási feltételek végrehajtása, ideértve azok lehetséges megsértésének kivizsgálását is, (c) a csalás, a biztonsági vagy technikai jellegű problémák észlelése, megelőzése, illetve más módon történő kezelése, valamint (d) a Google-nak, annak felhasználóinak vagy a közösségnek a jogait, vagyonát vagy biztonságát fenyegető közvetlen veszéllyel szembeni, a törvények által megkívánt vagy engedélyezett módon történő védekezés.

Amennyiben a Google fúzióban, tulajdonszerzésben, illetve eszközei egy részének vagy egészének bármely módon történő eladásában válik érintetté, a személyes információk átvitele, valamint azok más Adatvédelmi irányelvek hatálya alá kerülése előtt közleményt adunk ki.

Adott esetben elképzelhető, hogy harmadik felekkel osztunk meg összevont, személyazonosításra nem alkalmas információkból álló olyan jellegű egységeket, mint például egy adott kifejezésre rákereső vagy egy adott hirdetésre rákattintó felhasználók száma. Az ilyen információk konkrét személyek azonosítására nem alkalmasak.

A személyes adatok kezelését, illetve használatát illető bármilyen további kérdésével kérjük, keressen meg minket az alábbi címen.

Biztonságos információtárolás

Az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés elleni, valamint azok illetéktelen megváltoztatása, felfedése, illetve megsemmisítése elleni védelem érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk. Ezek között az adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatunkra, valamint biztonsági intézkedéseinkre kiterjedő belső vizsgálatok, továbbá az általunk személyes adatok tárolására használt rendszerekhez való illetéktelen hozzáféréstől óvó fizikai biztonsági intézkedések is szerepelnek.

A személyes információkhoz való hozzáférést úgy korlátozzuk, hogy azzal kizárólag a Google azon alkalmazottai, alvállalkozói és ügynökei rendelkezzenek, akinek szolgáltatásaink működtetéséhez, fejlesztéséhez, illetve jobbá tételéhez van szükségük ilyen információkra. Ezekre a személyekre bizalmassági kötelezettségek hárulnak, amennyiben ezek teljesítését elmulasztják, úgy a munkaviszony felfüggesztéséig, valamint büntetőperes eljárásokig terjedő fegyelmező intézkedések sújthatják őket.

Adatintegritás

A Google személyes információkat a jelen Szabályzatnak, illetve bármely alkalmazandó, egy adott szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi közleménynek megfelelően használ fel kizárólag azokra a célokra, amelyekre azokat begyűjtötte. Adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy kizárólag a szolgáltatásaink biztosításához és jobbá tételéhez szükséges személyes információkat gyűjtsük be, tároljuk, illetve dolgozzuk fel. Ésszerű lépéseket teszünk az általunk feldolgozott személyes információk pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében, ugyanakkor a személyes információk bármely szükséges frissítésének, illetve kijavításának tekintetében felhasználóinkra kell hagyatkoznunk.

A személyes információkhoz való hozzáférés és azok frissítése

Jóhiszemű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a Google szolgáltatásainak felhasználói részére biztosítani tudjuk a saját személyes információikhoz való hozzáférést, az azok kijavítására való lehetőséget, ha azok pontatlanok, illetve kérés esetén az azok törlésére való lehetőséget, feltéve, hogy a törvények másként nem rendelkeznek azok megtartását illetőleg, illetve ha törvényes üzleti célok másként nem követelik meg. Az ilyen kérések feldolgozása előtt az egyes felhasználótól önmaguk, illetve az elérni, megváltoztatni vagy törölni kívánt információk azonosítását kérjük, emellett megtagadhatjuk azon kérések feldolgozását, amelyek jellege az ésszerűség határain túlmenően ismétlődő vagy rendszeres, aránytalan technikai erőfeszítéseket igényelnek, veszélyeztetik mások adatainak védelmét, esetleg a gyakorlatban túlságosan nehezen kivitelezhetőek lennének (ilyenek például a mágnesszalagokon tárolt információkat érintő kérések), valamint egyébként sem igényelnek hozzáférést. Amennyiben az ilyen kérések teljesítéséhez aránytalan erőfeszítések nem szükségesek, úgy azokban az esetekben, amelyekben lehetővé tesszük az információkhoz való hozzáférést, illetve azok kijavítását, ezt a szolgáltatást ingyen végezzük el. Bizonyos szolgáltatásaink esetében a felhasználók személyes adatainak elérését, kijavítását, illetve törlését eltérő eljárások teszik lehetővé. Ezekről az eljárásokról az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi közleményekben, illetve GYIK-okban olvashat részleteket.

Végrehajtás

A Google rendszeresen felülvizsgálja a jelen Szabályzatnak való saját megfelelőségét. Amennyiben bármilyen kérdése vagy aggálya adóda a jelen Szabályzattal, illetve a személyes információknak a Google-nál történő kezelésével kaocsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen a webhelyen keresztül, illetve levelet is küldhet címünkre (Privacy Matters, c/o Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA)k. A Google irányelveinek értelmében a formális írásos panaszoknak ezen a címen történő kézhez vétele után a panasztévő felhasználóval felvesszük a kapcsolatot aggályainak ügyében. Együttműködünk a szabályozó hatóságokkal, ideértve a helyi adatvédelmi hatóságokat is, bármely, a személyes adatok átvitelét érintő, a Google és egy adott személy között nem rendezhető panasz orvoslásának érdekében.

A jelen szabályzat változásai

Kérjük, ne felejtse el, hogy a jelen Adatvédelmi irányelvek időről-időre megváltozhat. A felhasználók jelen Szabályzatban garantált jogait azok kifejezett beleegyezése nélkül nem változtatjuk meg, emellett a legtöbb ilyen változás várakozásaink szerint csekély. A Szabályzat bármilyen változását ezzel együtt is közzé tesszük ezen az oldalon, illetve amennyiben a változások nagyobb mérvűek, jelentősebb közleményeket is kibocsátunk (bizonyos szolgáltatások esetében ideértve a Szabályzat változásairól szóló e-mailben történő értesítést is). A jelen Szabályzat minden egyes verziója azonosítható hatályba lépésének az oldal tetején található dátuma segítségével, illetve a jelen Adatvédelmi irányelvek korábbi verzióit az áttekintés lehetővé tétele érdekében archiváljuk.

Amennyiben a jelen Szabályzattal kapcsolatban további kérdései vagy aggályai vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen a webhelyen keresztül, illetve levélben a

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

címen.

Google-alkalmazások
Főmenü