Ez itt az adatvédelmi irányelveink archív változata. Tekintse meg a hatályos verziót vagy az összes régi verziót.

Adatvédelmi irányelvek

Legutóbbi módosítás: 2008. augusztus 7.

A Google tisztában van az adatvédelem jelentőségével. A jelen Adatvédelmi irányelvek a DoubleClick (DoubleClick Privacy Policy) és a Postini (Postini Privacy Policy) szolgáltatás kivételével a Google Inc. vagy leányvállalatai és partnerei által kínált valamennyi termékre, szolgáltatásra és webhelyre vonatkoznak; ezek együttesen alkotják a Google „szolgáltatásait”. Ezen túlmenően azokban az esetekben, amelyekben adatvédelmi gyakorlatunk részletesebb magyarázatra szorul, kiegészítő közleményeket teszünk közzé, amelyek leírják, hogyan dolgozzák fel az egyes szolgáltatások a személyes információkat. Ezek a közlemények a Google Adatvédelmi Központban találhatók meg.

A Google tartja magát az USA Biztonságos Adatmegőrzési Elveihez a közlemények, a választási lehetőségek, a továbbítás, a biztonság, az adatintegritás, a hozzáférés és a végrehajtás tekintetében, valamint résztvevője az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium adatmegőrzési programjának.

Amennyiben a jelen szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot webhelyünkön keresztül, vagy írjon nekünk a következő címre:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Az általunk begyűjtött személyes információk és azok felhasználásának módja:

Számtalan olyan szolgáltatást kínálunk, melynek igénybevételéhez nem szükséges fiók létrehozása, illetve semmilyen személyes információ megadása, ilyen például a Google Kereső. Szolgáltatásaink teljes skálájának biztosítása érdekében adott esetben az alábbi típusokba tartozó információkat gyűjthetjük be:

 • A felhasználók által megadott információk – Személyes információkat (mint például név, e-mail cím és egy jelszó) kérünk a felhasználóktól akkor, amikor azok Google Fiókot hoznak létre, illetve más regisztrációt igénylő Google-szolgáltatásra vagy promócióra iratkoznak fel. Bizonyos szolgáltatásaink, mint például hirdetési programjaink esetében hitelkártyára vagy más fizetési számlára vonatkozó információkat is kérünk, melyeket biztonságos szervereinken titkosított formában kezelünk. Adott esetben elképzelhető, hogy a felhasználói élmény fokozása, illetve szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a fiókokban megadott információkat összekapcsoljuk más Google-szolgáltatásokból vagy harmadik felektől származó információkkal. Elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatások esetében lehetőséget biztosítunk az ilyen információkapcsolás letiltására.
 • Google cookie-k – A Google-nál tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható. A cookie-kat arra használjuk fel, hogy a felhasználói beállítások tárolása, illetve a felhasználói trendek – például a keresési szokások – nyomon követése révén javítsuk szolgáltatásaink minőségét. A Google hirdetési szolgáltatásai keretében is cookie-kat alkalmaz a hirdetők és a megjelenítők hirdetéseinek az interneten történő kiszolgálására és a hirdetések kezelésére. Cookie-t helyezhetünk el böngészőjében, ha meglátogat egy webhelyet, és megtekint egy, a Google hirdetési szolgáltatásain keresztül közvetített hirdetést (vagy ha rákattint a hirdetésre).
 • Naplózott információk – A Google szolgáltatásainak az elérése során szervereink automatikusan rögzítik azokat az információkat, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek. Ezek a szervernaplók adott esetben olyan információkat tartalmazhatnak, mint például a webes kérés, az IP-cím, a böngésző típusa és annak nyelve, a kérés dátuma és időpontja, valamint esetleg a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie.
 • Felhasználói megkeresések – A Google-hoz e-mailként vagy más formában eljuttatott levelek anyagát feldolgozás, válaszadás, valamint szolgáltatásaink jobbá tételének céljából adott esetben megőrizhetjük.
 • Kapcsolódó webhelyek – bizonyos szolgáltatásainkat más webhelyekhez kapcsolódóan kínáljuk. Adott esetben elképzelhető, hogy a szolgáltatás teljesítésének érdekében az ezeken a webhelyeken megadott személyes információkat a Google megkapja. Mi az ilyen információkat a jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltaknak megfelelően dolgozzuk fel. A kapcsolódó webhelyek adatvédelmi gyakorlata eltérő lehet, így mindenképpen javasoljuk azok adatvédelmi irányelveinek átolvasását.
 • Linkek – Adott esetben elképzelhető, hogy a Google olyan módon jelenít meg linkeket, amely lehetővé teszi számunkra az ezekre történő ugrások megtörténtének nyomon követését. Ezeket az információkat keresési technológiánknak, az általunk nyújtott tartalom személyre szabhatóságának, valamint hirdetéseink minőségének javítására használjuk fel. A linkekről és az átirányított URL-ekről további tájékoztatás található az adatvédelemmel kapcsolatos GYIK-ban.
 • Más webhelyek – A jelen Adatvédelmi irányelvek csak a Google szolgáltatásokra vonatkoznak. A keresési eredményekként megjelenített webhelyekre, illetve a különféle szolgáltatásainkból elérhető linkekre nem bírunk befolyással. Ezen más webhelyek a számítógépen esetleg elhelyezhetik saját cookie fájljaikat, illetve egyéb fájljaikat, adatokat gyűjthetnek vagy személyes információkat kérhetnek.

A Google személyes információkat kizárólag a jelen Adatvédelmi irányelvekben, és/vagy az egyes szolgáltatásokhoz tartozó kiegészítő adatvédelmi közleményekben leírt célokból dolgoz fel. A fentieken túl az ilyen célok közé értendő:

 • Szolgáltatásainknak a felhasználók részére történő biztosítása, ideértve a személyre szabott tartalom és a hirdetések megjelenítését is;
 • A szolgáltatásaink fenntartása, védelme és jobbá tétele érdekében végzett ellenőrzés, kutatás és elemzés;
 • Hálózatunk technikai funkcionalitásának biztosítása; valamint
 • Az új szolgáltatások kifejlesztése.

A személyes információk feldolgozásának általunk alkalmazott módjáról az egyes szolgáltatásokhoz tartozó kiegészítő adatvédelmi közleményekben további tájékoztatás olvasható.

A Google a személyes információkat az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban található szerverein dolgozza fel. A személyes információkat bizonyos esetekben az Ön saját országán kívül található szerveren dolgozzuk fel. Személyes információkat adott esetben saját szolgáltatásaink biztosítása érdekében is feldolgozhatunk. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy személyes információkat egy harmadik fél, például hirdetőpartnereink valamelyikének nevében, az általa adott utasításoknak megfelelően dolgozunk fel.

A személyes információkkal kapcsolatos választási lehetőségek

Regisztrációt igénylő adott szolgáltatásokra történő feliratkozások alkalmával személyes információk megadását kérjük. Amennyiben ezeket az információkat a begyűjtés céljától eltérő módon használjuk fel, úgy előzetes hozzájárulását kérjük az ilyen használathoz.

Amennyiben bármely, a jelen Adatvédelmi irányelvekben és/vagy az egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi közleményekben leírtaktól eltérő célra szándékozunk személyes információkat felhasználni, úgy lehetőséget biztosítunk a személyes információk ezen egyéb célokra történő felhasználásának hatékony letiltására. Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül nem gyűjtünk és nem használunk fel személyes információkat a jelen Adatvédelmi irányelvekben és/vagy az egyes szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő adatvédelmi közleményekben rögzítettektől eltérő célokra.

A közvetlenül a telepítés után érvényes beállításaival működve a legtöbb böngésző elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor beállítható az összes cookie tiltása, illetve minden cookie érkezésének jelzése is. Ugyanakkor a cookie-k letiltása esetén a Google bizonyos funkciói és szolgáltatásai esetleg nem működnek megfelelően.

Ha úgy dönt, hogy leállítja a Google hirdetéskiszolgálásra használt cookie-jait a Google tartalmi hálózatán, ezt bármikor megteheti a DoubleClick letiltási cookie-ja segítségével.

A személyes információk megadása bármely szolgáltatásunk esetében megtagadható; az ilyen esetekben elképzelhető, hogy a Google nem képes a kérdéses szolgáltatások biztosítására.

Információmegosztás

A Google személyes információkat a rajta kívül álló más vállalatokkal, illetve személyekkel kizárólag az alább egyértelműen meghatározott helyzetekben oszt meg:

 • Beleegyezése a birtokunkban van. A kényes személyes információk megosztását megelőzően engedélyező beleegyezést kérünk.
 • Az ilyen információkat leányvállalatainknak, kapcsolódó vállalatainknak és más megbízható cégeknek, illetve személyeknek adjuk át a személyes információk nevünkben történő feldolgozásának céljára. Ezektől a felektől megkívánjuk, hogy vállalják az ilyen információk utasításainknak, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak, emellett minden más megfelelő bizalmassági, illetve biztonsági intézkedés követelményeinek eleget tévő módon történő feldolgozását.
 • Jóhiszemű feltételezésünk, hogy az ilyen információkhoz való hozzáférést, azok használatát, megőrzését vagy felfedését ésszerűen indokolja a következők valamelyikének szükségessége: (a) valamely alkalmazandó törvénynek, szabályozásnak, jogi eljárásnak, illetve végrehajtatható állami elvárásnak való elégtétel, (b) az alkalmazandó Szolgáltatási feltételek végrehajtása, ideértve azok lehetséges megsértésének kivizsgálását is, (c) a csalás, a biztonsági vagy technikai jellegű problémák észlelése, megelőzése, illetve más módon történő kezelése, valamint (d) a Google-nak, annak felhasználóinak vagy a közösségnek a jogait, vagyonát vagy biztonságát fenyegető közvetlen veszéllyel szembeni, a törvények által megkívánt vagy engedélyezett módon történő védekezés.

Amennyiben a Google fúzióban, vállalatfelvásárlásban, illetve eszközei egy részének vagy egészének bármely módon történő eladásában válik érintetté, a személyes információk átvitele, valamint azok más Adatvédelmi irányelvek hatálya alá kerülése előtt közleményt adunk ki.

Adott esetben elképzelhető, hogy harmadik felekkel osztunk meg összevont, személyazonosításra nem alkalmas információkból álló olyan jellegű egységeket, mint például egy adott kifejezésre rákereső vagy egy adott hirdetésre rákattintó felhasználók száma. Az ilyen információk konkrét személyek azonosítására nem alkalmasak.

A személyes adatok kezelését, illetve használatát illető bármilyen további kérdésével, kérjük, keressen meg minket az alábbi címen.

Biztonságos információtárolás

Az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés elleni, valamint azok illetéktelen megváltoztatása, felfedése, illetve megsemmisítése elleni védelem érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk. Ezek között az adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatunkra, valamint biztonsági intézkedéseinkre kiterjedő belső vizsgálatok, továbbá az általunk személyes adatok tárolására használt rendszerekhez való illetéktelen hozzáféréstől óvó fizikai biztonsági intézkedések is szerepelnek.

A személyes információkhoz való hozzáférést úgy korlátozzuk, hogy azzal kizárólag a Google azon alkalmazottai, alvállalkozói és ügynökei rendelkezzenek, akiknek szolgáltatásaink működtetéséhez, fejlesztéséhez, illetve jobbá tételéhez van szükségük ilyen információkra. Ezekre a személyekre bizalmassági kötelezettségek hárulnak, amennyiben ezek teljesítését elmulasztják, úgy a munkaviszony felfüggesztéséig, valamint büntetőperes eljárásokig terjedő fegyelmező intézkedések sújthatják őket.

Adatintegritás

A Google személyes információkat a jelen Adatvédelmi irányelveknek, illetve bármely alkalmazandó, egy adott szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi közleménynek megfelelően használ fel kizárólag azokra a célokra, amelyekre azokat begyűjtötte. Adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy kizárólag a szolgáltatásaink biztosításához és jobbá tételéhez szükséges személyes információkat gyűjtsük be, tároljuk, illetve dolgozzuk fel. Ésszerű lépéseket teszünk az általunk feldolgozott személyes információk pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében, ugyanakkor a személyes információk bármely szükséges frissítésének, illetve kijavításának tekintetében felhasználóinkra kell hagyatkoznunk.

A személyes információkhoz való hozzáférés és azok frissítése

Jóhiszemű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a Google szolgáltatásainak felhasználói részére biztosítani tudjuk a saját személyes információikhoz való hozzáférést, az azok kijavítására való lehetőséget, ha azok pontatlanok, illetve kérés esetén az azok törlésére való lehetőséget, feltéve, hogy a törvények másként nem rendelkeznek azok megtartását illetőleg, illetve ha törvényes üzleti célok másként nem követelik meg. Az ilyen kérések feldolgozása előtt az egyes felhasználótól önmaguk, illetve az elérni, megváltoztatni vagy törölni kívánt információk azonosítását kérjük, emellett megtagadhatjuk azon kérések feldolgozását, amelyek jellege az ésszerűség határain túlmenően ismétlődő vagy rendszeres, aránytalan technikai erőfeszítéseket igényelnek, veszélyeztetik mások adatainak védelmét, esetleg a gyakorlatban túlságosan nehezen kivitelezhetőek lennének (ilyenek például a mágnesszalagokon tárolt információkat érintő kérések), valamint egyébként sem igényelnek hozzáférést. Amennyiben az ilyen kérések teljesítéséhez aránytalan erőfeszítések nem szükségesek, úgy azokban az esetekben, amelyekben lehetővé tesszük az információkhoz való hozzáférést, illetve azok kijavítását, ezt a szolgáltatást ingyen végezzük el. Bizonyos szolgáltatásaink esetében a felhasználók személyes adatainak elérését, kijavítását, illetve törlését eltérő eljárások teszik lehetővé. Ezekről az eljárásokról az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi közleményekben, illetve GYIK-okban olvashat részleteket.

Végrehajtás

A Google rendszeresen felülvizsgálja a jelen Adatvédelmi irányelveknek való saját megfelelőségét. Amennyiben bármilyen kérdése vagy aggálya adódna a jelen Adatvédelmi irányelvekkel, illetve a személyes információknak a Google-nál történő kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen a webhelyen keresztül, vagy küldjön nekünk levelet a következő címre:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

A Google irányelveinek értelmében a formális írásos panaszoknak ezen a címen történő kézhez vétele után a panasztévő felhasználóval felvesszük a kapcsolatot aggályainak ügyében. Együttműködünk a szabályozó hatóságokkal, ideértve a helyi adatvédelmi hatóságokat is, bármely, a személyes adatok átvitelét érintő, a Google és egy adott személy között nem rendezhető panasz orvoslásának érdekében.

A jelen Adatvédelmi irányelvek változásai

Kérjük, ne felejtse el, hogy a jelen Adatvédelmi irányelvek bármikor megváltozhatnak. A felhasználók jelen Szabályzatban garantált jogait azok kifejezett beleegyezése nélkül nem változtatjuk meg, emellett a legtöbb ilyen változás várakozásaink szerint jelentéktelen. Az Adatvédelmi irányelvek bármilyen változását ezzel együtt is közzé tesszük ezen az oldalon, illetve amennyiben a változások nagyobb mérvűek, jelentősebb közleményeket is kibocsátunk (bizonyos szolgáltatások esetében ideértve az Adatvédelmi irányelvek változásairól szóló e-mailben történő értesítést is). A jelen Adatvédelmi irányelvek egyes verzióit az oldal tetején lévő dátum (a hatálybalépés dátuma) alapján lehet azonosítani, és a jelen Adatvédelmi irányelvek korábbi verzióit is archiváljuk a visszakereshetőség érdekében.

Amennyiben a jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban további kérdései vagy aggályai vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen a webhelyen, vagy a következő levelezési címen keresztül:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Google-alkalmazások
Főmenü