Tai archyvuota privatumo politikos versija. Peržiūrėkite dabartinę versiją arba visas buvusias versijas.

Privatumo politika

Paskutinio keitimo data: 2008 m. rugpjūčio 7 d.

„Google“ pripažįsta privatumo svarbą. Ši privatumo politika taikoma visiems produktams, paslaugoms ir svetainėms, siūlomiems Google Inc. arba jos filialų ar dukterinių bendrovių, išskyrus „DoubleClick“ („DoubleClick“ privatumo politika) ir „Postini“ („Postini“ privatumo politika); toliau kartu jie vadinami „Google“ paslaugomis. Be to, jei reikia išsamesnės informacijos mūsų privatumo politikos taikymui paaiškinti, skelbiame papildomus privatumo pranešimus, kuriuose aprašoma, kaip konkrečios paslaugos tvarko asmeninę informaciją. Šiuos pranešimus galima rasti „Google“ privatumo centre.

„Google“ laikosi JAV saugaus prieglobsčio privatumo principų dėl pranešimų, pasirinkimo, tolesnio perdavimo, saugumo, duomenų vientisumo, prieigos bei įgyvendinimo bei yra registruota JAV Komercijos departamento saugaus prieglobsčio programoje.

Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos, nedvejodami kreipkitės į mus per mūsų svetainę arba rašykite mums adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Kokią informacija renkame ir kaip ją naudojame

Mes siūlome daug paslaugų, kurios nereikalauja, kad registruotumėtės paskyroje arba pateiktumėte mums kokios nors asmeninės informacijos, pvz., „Google“ paieška. Siekdami teikti visą savo paslaugų asortimentą, mes galime rinkti šių tipų informaciją:

 • Jūsų teikiama informacija – Jums registruojantis „Google“ paskyroje ar kitoje „Google“ paslaugoje ar akcijoje, kuriai reikalinga registracija, mes prašome asmeninės jūsų informacijos (pvz., vardo, el. pašto adreso ir paskyros slaptažodžio). Naudojantis tam tikromis paslaugomis, pvz., mūsų reklamos programomis, taip pat prašome kredito kortelės arba kitokios mokėjimo sąskaitos informacijos, kurią koduotu pavidalu saugome saugiuose serveriuose. Kartais jungiame informaciją, kurią pateikėte savo paskyroje, su informacija iš kitų „Google“ paslaugų ar trečiųjų šalių, kad galėtumėme teikti jums paslaugas kuo geriau ir pagerintumėme jų kokybę. Teikdami tam tikras paslaugas suteikiame galimybę atsisakyti tokios informacijos jungimo.
 • Slapukai – Kai lankotės „Google“, mes siunčiame į jūsų kompiuterį vieną ar kelis slapukus – mažus failus su simbolių seka, kurie suteikia naršyklei unikalų identifikatorių. Slapukus naudojame savo paslaugų kokybei gerinti išsaugodami naudotojo parinktis ir sekdami naudotojų tendencijas, pvz., kaip žmonės vykdo paiešką. „Google“ taip pat naudoja slapukus savo reklamos paslaugose, padėdama reklamuotojams ir leidėjams teikti ir valdyti skelbimus žiniatinklyje. Nustatyti slapuką jūsų naršyklėje galime jums lankantis svetainėje arba spustelėjus skelbimą, palaikomą „Google“ reklamos paslaugų.
 • Registracijos informacija – Kai naudojatės „Google“ paslaugomis, mūsų serveriai automatiškai registruoja informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia, kai tik apsilankote svetainėje. Šiuose serverių žurnaluose gali būti tokios informacijos kaip jūsų žiniatinklio užklausa, interneto protokolo adresas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, užklausos data ir laikas ir dar vienas ar keli slapukai, suteikiantys naršyklei unikalų identifikatorių.
 • Naudotojo pranešimai – Kai siunčiate el. laišką ar kitokį pranešimą „Google“, mes galime juos išsaugoti siekdami apdoroti jūsų užklausas, atsakyti į prašymus ir tobulinti savo paslaugas.
 • Susijusios svetainės – Kai kurias savo paslaugas siūlome kartu su kitomis interneto svetainėmis. Asmeninė informacija, kurią pateikiate tokioms svetainėms, gali būti išsiųsta „Google“ siekiant suteikti paslaugą. Tokią informaciją apdorojame vadovaudamiesi šia privatumo politika. Susijusios svetainės gali taikyti kitokią privatumo politiką, todėl raginame skaityti jų privatumo politiką.
 • Nuorodos – „Google“ gali pateikti nuorodas tokiu formatu, kuris mums leidžia stebėti, ar jomis naudojamasi. Šią informaciją naudojame savo paieškos technologijai, individualizuotam turiniui ir reklamai tobulinti. Jei reikia daugiau informacijos apie nuorodas ir nukreipimo URL, žr. DUK.
 • Kitos svetainės – Ši privatumo politika taikoma tik „Google“ paslaugoms. Mes nekontroliuojame paieškos rezultatuose rodomų svetainių ar nuorodų, esančių įvairiose mūsų paslaugose. Šios kitos svetainės gali tiekti savo slapukus ar kitokius failus į jūsų kompiuterį, rinkti duomenis ar prašyti iš jūsų asmeninės informacijos.

„Google“ asmeninę informaciją apdoroja tik tikslais, aprašytais šioje privatumo politikoje ir (arba) papildomuose privatumo pranešimuose, skirtuose konkrečioms paslaugoms. Be nurodytųjų pirmiau, tokie tikslai gali apimti:

 • Mūsų paslaugų teikimą naudotojams, įskaitant individualizuoto turinio ir reklamos rodymą;
 • Tikrinimą, tyrimą ir analizę siekiant prižiūrėti, ginti ir tobulinti paslaugas;
 • Mūsų tinklo techninio funkcionavimo užtikrinimą; ir
 • Naujų paslaugų kūrimą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip apdorojame asmeninę informaciją, galite rasti konkrečių paslaugų papildomuose privatumo pranešimuose.

„Google“ apdoroja asmeninę informaciją savo serveriuose JAV ir kitose šalyse. Tam tikrais atvejais apdorojame asmeninę informaciją serveryje, esančiame už jūsų šalies ribų. Apdoroti asmeninę informaciją galime ir tam, kad suteiktume paslaugų. Tam tikrais atvejais mes apdorojame asmeninę informaciją trečiųjų šalių, pvz., savo reklamos partnerių, vardu ir pagal jų nurodymus.

Asmeninės informacijos parinktys

Kai registruojatės dėl konkrečios paslaugos, kuriai reikia registracijos, mes prašome pateikti asmeninės informacijos. Jei norėsime naudoti tokią informaciją kitokiu būdu nei jos rinkimo tikslu, prieš naudodami ją prašysime jūsų sutikimo.

Jei siūlysime naudoti asmeninę informaciją bet kokiais kitais tikslais nei aprašytieji šioje privatumo politikoje ir (arba) konkrečios paslaugos privatumo pranešimuose, pasiūlysime jums veiksmingą būdą atsisakyti asmeninės informacijos naudojimo tokiais kitais tikslais. Mes nerinksime ir nenaudosime jautrios informacijos dėl kitų tikslų, nei aprašytieji šioje privatumo politikoje ir (arba) papildomuose paslaugų privatumo pranešimuose, nebent iš anksto gausime jūsų sutikimą.

Daugelis naršyklių pagal pradinius nustatymus priima slapukus, bet galite nustatyti, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba praneštų, kai siunčiamas slapukas. Bet atjungus slapukus, kai kurios „Google“ funkcijos ir paslaugos gali neveikti tinkamai.

Galite bet kada pasirinkti atsisakyti „Google“ skelbimų teikimo slapukų „Google“ turinio tinkle naudodamiesi „DoubleClick“ slapukų atsisakymu.

Galite atsisakyti teikti asmeninę informaciją bet kuriai iš mūsų paslaugų, bet tokiu atveju „Google“ gali nebepavykti teikti jums tokių paslaugų.

Bendras informacijos naudojimas

„Google“ asmeninę informaciją naudoja bendrai su kitomis „Google“ nepriklausančiomis bendrovėmis ar asmenimis tik šiomis aplinkybėmis:

 • Esame gavę jūsų sutikimą. Mes reikalaujame aiškaus sutikimo, jei reikia bendro bet kokios jautrios asmeninės informacijos naudojimo.
 • Mes teikiame tokią informaciją savo antrinėms įmonėms, filialams ar kitoms patikimoms įmonėms ar asmenims, kad jie apdorotų asmeninę informaciją mūsų vardu. Mes reikalaujame, kad tokios šalys sutiktų apdoroti šią informaciją vadovaudamosi mūsų nurodymais ir laikydamosi šios privatumo politikos ir bet kokių kitų tinkamų konfidencialumo ir saugumo priemonių.
 • Mes nuoširdžiai tikime, kad tokios informacijos gavimas, naudojimas, saugojimas ar atskleidimas yra pagrįstai reikalingas siekiant (a) vykdyti bet kokį taikomą įstatymą, teisės aktą, juridinį procesą ar įgyvendinamą vyriausybės prašymą, (b) vykdyti taikomas paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant galimų jų pažeidimų tyrimą, (c) aptikti, išvengti ar kitaip spręsti sukčiavimo, saugumo ar technines problemas arba (d) ginti nuo neišvengiamos žalos „Google“, jos naudotojų ar visuomenės teises, turtą ar saugumą, kaip reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.

Jei „Google“ dalyvaus susijungime, įsigijime ar bet kokios kitos formos dalies ar viso jos turto pardavime, mes įspėsime prieš tai, kai asmeninė informacija bus perduota ir taps kitokios privatumo politikos objektu.

Bendrai su trečiosiomis šalimis mes galime naudoti tam tikras dalis sukauptos neasmeninės informacijos, pvz., apie tai, kiek naudotojų ieškojo konkretaus termino arba kiek naudotojų spustelėjo konkrečią reklamą. Tokia informacija neidentifikuoja jūsų asmeniškai.

Jei kils daugiau klausimų dėl asmeninės informacijos tvarkymo ar naudojimo, kreipkitės į mus toliau nurodytais adresais.

Informacijos saugumas

Mes imamės reikiamų saugumo priemonių duomenims apsaugoti nuo neįgaliotos prieigos ar neįgalioto keitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Tokios priemonės apima vidines duomenų rinkimo, laikymo ir apdorojimo praktikų peržiūras bei saugumo priemones, taip pat fizinės apsaugos priemones saugantis neleidžiamo priėjimo prie sistemų, kuriose laikome asmeninius duomenis.

Prieigą prie asmeninės informacijos suteikiame tik „Google“ darbuotojams, rangovams ir atstovams, kurie turi žinoti tokią informaciją, kad galėtų valdyti, plėtoti ar tobulinti mūsų paslaugas. Tokius asmenis saisto konfidencialumo įsipareigojimai, ir jei jie pažeidžia tokius įsipareigojimus, jiems gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant sutarties nutraukimą ir baudžiamąjį persekiojimą.

Duomenų vientisumas

„Google“ apdoroja asmeninę informaciją tik tais tikslais, kuriais ji buvo surinkta, ir vadovaudamasi šia privatumo politika ar bet kokiu taikomu konkrečiai paslaugai skirtu privatumo pranešimu. Mes tikriname savo duomenų rinkimo, laikymo ir apdorojimo praktikas siekdami užtikrinti, kad rinktume, turėtume ir apdorotume tik tokią asmeninę informaciją, kurios mums reikia siekiant teikti ar tobulinti savo paslaugas. Mes imamės pagrįstų priemonių siekdami užtikrinti, kad mūsų apdorojama asmeninė informacija būtų tiksli, išsami ir atnaujinta, bet prireikus atnaujinti ar koreguoti asmeninę informaciją mes kliaujamės naudotojais.

Asmeninės informacijos gavimas ir atnaujinimas

Kai naudojatės „Google“ paslaugomis, mes sąžiningai stengiamės leisti jums gauti savo asmeninę informaciją ir keisti tokius duomenis, jei jie netikslūs, arba trinti tokius duomenis, jei to norite ir jei pagal įstatymus arba ginant teisėtus verslo interesus nereikia tokios informacijos išsaugoti. Mes prašome individualių naudotojų patvirtinti tapatybę ir identifikuoti informaciją, kurią norima gauti, taisyti ar pašalinti, prieš svarstydami tokius prašymus, ir galime atsisakyti svarstyti prašymus, jei jie yra nepagrįstai dažni ar sistemingi, reikalauja neproporcingų techninių pastangų, kelia pavojų kitų privatumui arba yra ypač nepraktiški (pavyzdžiui, prašymai informacijos, saugomos atsarginėse juostose), arba jei prieigos prie jų nereikia kitais atvejais. Visada pateikdami tokią informaciją peržiūrėti ar taisyti, šią paslaugą teikiame nemokamai, išskyrus tada, kai tam reikia neproporcingų pastangų. Kai kuriose iš mūsų paslaugų taikomos kitokios naudotojų asmeninės informacijos gavimo, taisymo ar trynimo procedūros. Išsamiau tokios procedūros aprašytos konkrečiuose tokių paslaugų privatumo pranešimuose ar DUK.

Įgyvendinimas

„Google“ reguliariai tikrina, kaip laikomasi šios privatumo politikos. Nedvejodami pateikite bet kokius klausimus ar problemas dėl šios privatumo politikos arba „Google“ naudojamų asmeninės informacijos tvarkymo būdų kreipdamiesi į mus per šią svetainę arba rašydami mums adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Gavusi rašytinį skundą šiuo adresu, „Google“ kreipiasi į skundą pateikusį naudotoją dėl jam ar jai kilusių klausimų. Bendradarbiaudami su atitinkamomis reguliavimo institucijomis, įskaitant vietines duomenų apsaugos institucijas, sprendžiame visus skundus dėl asmeninių duomenų perdavimo, jei nepavyksta jų išspręsti tarp „Google“ ir atitinkamo asmens.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Atminkite, kad ši privatumo politika kartais gali būti keičiama. Mes neapribosime šioje privatumo politikoje numatytų jūsų teisių negavę aiškaus sutikimo ir tikimės, kad daugelis tokių pakeitimų bus nedideli. Nepaisant to, paskelbsime bet kokius privatumo politikos pakeitimus šiame puslapyje, o jei tokie pakeitimai bus svarbūs, įspėsime jus pastebimesniu būdu (įskaitant, tam tikrų paslaugų atveju, pranešimą elektroniniu laišku apie privatumo politikos pakeitimus). Kiekviena šios privatumo politikos versija identifikuojama puslapio viršuje pagal jos įsigaliojimo datą, mes taip pat išsaugosime ankstesnes privatumo politikos versijas archyve, kad galėtumėte su jomis susipažinti.

Jei turite daugiau klausimų ar kyla problemų dėl šios privatumo politikos, nedvejodami ir bet kada kreipkitės į mus per šią svetainę arba adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Google Apps
Pagrindinis meniu