Toto je archivovaná verze zásad ochrany osobních údajů. Zobrazte aktuální verzi nebo všechny předchozí verze.

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 27. ledna 2009

Ve společnosti Google jsme si vědomi, že ochrana osobních údajů je důležitá. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny produkty, služby a webové stránky nabízené společností Google Inc. nebo jejími pobočkami a sesterskými společnostmi, vyjma společností DoubleClick (Zásady ochrany osobních údajů společnosti DoubleClick) a Postini (Zásady ochrany osobních údajů společnosti Postini); souhrnně „služby“ Google. Tam, kde je potřeba získat podrobnější údaje nutné k vysvětlení našich postupů při ochraně osobních údajů, zasíláme dodatečná oznámení o ochraně osobních údajů, která popisují, jak tyto konkrétní služby zpracovávají osobní údaje. Tato oznámení naleznete v Centru pro ochranu osobních údajů Google.

Společnost Google dodržuje americké principy ochrany osobních údajů Safe Harbor pokud jde o oznámení, výběr, následný převod, bezpečnost, integritu dat, přístup a vymáhání práva a je registrovaným členem programu Safe Harbor Ministerstva obchodu Spojených států.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našich stránek, nebo nám napište na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Informace, které shromažďujeme, a jak s nimi nakládáme:

Nabízíme množství služeb, které nevyžadují, abyste si zaregistrovali účet nebo abyste nám poskytli jakékoliv osobní údaje, například Vyhledávání Google. Abychom mohli poskytovat plný rozsah služeb, je možné, že budeme shromažďovat následující údaje:

 • Údaje, které poskytnete – Když si zaregistrujete účet Google nebo další služby Google či reklamní kampaň, která vyžaduje registraci, požádáme vás o osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresa nebo heslo k účtu). Pro určité služby, jako je náš reklamní program, také požadujeme údaje o vaší kreditní kartě nebo platebním účtu, které udržujeme v zašifrované formě na zabezpečených serverech. Můžeme zkombinovat údaje, které nám zašlete prostřednictvím svého účtu, s údaji z ostatních služeb Google nebo od třetích stran, abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský komfort a abychom mohli zlepšit kvalitu našich služeb. Pro určité služby vám můžeme poskytnout možnost odmítnout kombinování takovýchto informací.
 • Soubory cookie – Když navštívíte weby Google, odešleme do vašeho počítače jeden nebo několik souborů cookie, tj. malé soubory obsahující řetězec znaků, který jednoznačně identifikuje váš prohlížeč. Soubory cookie používáme, abychom zlepšili kvalitu svých služeb, a to tak, že ukládáme uživatelské preference a sledujeme uživatelské trendy, např. jakým způsobem lidé používají vyhledávání. Společnost Google soubory cookie také používá v reklamních službách, aby inzerentům a účastníkům pomohla zobrazovat a spravovat reklamy na celém webu. Když navštívíte webové stránky a zobrazíte si nebo kliknete na reklamu podporovanou reklamními službami Google, může se stát, že do vašeho počítače nahrajeme soubor cookie.
 • Údaje protokolu – Když používáte služby Google, naše servery automaticky zaznamenávají údaje, které váš prohlížeč odesílá při každé návštěvě určité webové stránky. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat údaje, jako jsou vaše požadavky na webové stránky, adresa IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku a jeden či několik souborů cookie, které jednoznačně určí váš prohlížeč. Také můžeme shromažďovat informace o vaší interakci s našimi službami, abychom vás ochránili proti podvodům, útokům typu phishing a jiným druhům nekalého jednání. Tyto shromažďované informace budou využity pouze ke zjišťování podvodů a jiných druhů nekalého jednání a poskytování ochrany proti nim.
 • Uživatelské zprávy – Když se společností Google komunikujete pomocí e-mailu nebo jiné formy, můžeme tuto komunikaci uchovávat, abychom mohli vaše dotazy zpracovávat, odpovídat na vaše požadavky a zlepšovat naše služby.
 • Přidružené webové stránky – Některé ze svých služeb nabízíme ve spojení s jinými webovými stránkami. V zájmu poskytování služeb mohou být osobní údaje, které poskytnete na těchto stránkách, zasílány společnosti Google. Takovéto údaje zpracováváme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Přidružené webové stránky mohou mít odlišné zásady ochrany osobních údajů a doporučujeme vám, abyste si tyto zásady přečetli.
 • Odkazy – Společnost Google může poskytovat odkazy v takové formě, která nám umožňuje sledovat, zda byly tyto odkazy použity. Tyto údaje využíváme pro zlepšení kvality svých vyhledávacích služeb, přizpůsobeného obsahu a reklamních služeb. Další informace o odkazech a přesměrovaných adresách URL naleznete v Často kladených dotazech.
 • Jiné webové stránky – Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na služby společnosti Google. Neprovádíme kontrolu webových stránek zobrazených jako výsledky vyhledávání ani nad odkazy poskytovanými prostřednictvím různých našich služeb. Takové stránky mohou na váš počítač umisťovat vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, shromažďovat data nebo od vás vyžadovat osobní údaje.

Společnost Google zpracovává osobní údaje pouze pro účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v dodatečných oznámeních o ochraně osobních údajů pro konkrétní služby. Kromě výše zmíněného mohou takové účely zahrnovat:

 • Poskytování našich služeb uživatelům, včetně zobrazování přizpůsobeného obsahu a reklam;
 • Provádění auditů, výzkumů a analýz pro účely udržování, ochrany a zlepšování našich služeb;
 • Zajišťování technického provozu naší sítě; nebo
 • Vývoj nových služeb.

Další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete v dodatečných oznámeních o ochraně osobních údajů pro konkrétní služby.

Společnost Google osobní údaje zpracovává na vlastních serverech ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. V některých případech osobní údaje zpracováváme na serverech, které se nacházejí mimo území vaší země. Osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem poskytování služeb pro naše vlastní potřeby. V některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje v zastoupení a dle pokynů třetích stran, jako jsou například naši reklamní partneři.

Volby pro osobní údaje

Pokud se zaregistrujete k používání konkrétní služby, která vyžaduje registraci, požádáme vás o poskytnutí osobních údajů. Pokud tyto údaje používáme způsobem, který se liší od účelu, pro který byly informace shromážděny, pak vás před tím požádáme o souhlas k takovému použití.

Pokud navrhneme použití osobních údajů pro jakékoliv jiné účely, než jsou účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo konkrétních oznámeních o ochraně osobních údajů, nabídneme vám efektivní způsob odmítnutí použití osobních údajů k takovým účelům. Citlivé údaje nebudeme shromažďovat ani používat pro jiné účely, než jsou účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v konkrétních oznámeních o ochraně osobních údajů, pokud jsme před tím nezískali váš souhlas.

Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookie přijímány, nicméně svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, že se vám někdo soubor cookie pokouší zaslat. Některé funkce a služby Google však nemusí správně fungovat, pokud jsou soubory cookie zakázány.

Chcete-li, můžete kdykoli odmítnout přijímání souborů cookie poskytování reklam společnosti Google v Obsahové síti Google prostřednictvím Odmítnutí souborů cookie DoubleClick.

Můžete odmítnout zaslání osobních údajů u jakékoliv naší služby, což bude možná mít za následek, že společnost Google vám nebude moci danou službu poskytnout.

Sdílení údajů

Společnost Google sdílí osobní informace s ostatními společnostmi nebo jednotlivci mimo společnost Google, a to pouze za následujících omezujících okolností:

 • Musíme mít váš souhlas. Vyžadujeme souhlas se sdílením všech citlivých osobních údajů.
 • Takové údaje poskytujeme svým pobočkám, přidruženým společnostem nebo dalším důvěryhodným společnostem nebo osobám za účelem zpracování osobních informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tyto strany souhlasily se zpracováním takových údajů dle našich instrukcí a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a se všemi dalšími patřičnými opatřeními pro zajištění důvěrných informací a bezpečnosti.
 • Máme dobrý důvod se domnívat, že přístup, použití, ochrana nebo vyzrazení takových údajů je v rozumné míře nutné k (a) vyhovění všem platným zákonům, nařízením, zákonným postupům nebo uplatnění požadavků státních úřadů, (b) uplatnění platných Smluvních podmínek, včetně prošetření jejich případného porušení, (c) zjištění, zabránění, nebo jinému vypořádání se s podvodem, bezpečnostními nebo technickými problémy nebo (d) ochraně proti hrozícímu poškození práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, jejích uživatelů nebo veřejnosti, takovým způsobem, jak je vyžaduje nebo dovoluje zákon.

Pokud se společnost Google stane předmětem fůze, akvizice nebo jakékoliv jiné formy prodeje některých nebo všech jejích aktiv, zašleme oznámení ještě před převodem osobních údajů a před tím, než začnou podléhat jiným zásadám ochrany osobních údajů.

Se třetími stranami můžeme sdílet určité souhrnné, neosobní údaje, jako je například počet uživatelů, kteří vyhledávali konkrétní výraz, nebo kolik uživatelů kliknulo na nějakou reklamu. Takové údaje vás osobně neidentifikují.

V případě doplňujících dotazů ohledně správy nebo použití osobních údajů nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese.

Zabezpečení údajů

Využíváme patřičná bezpečnostní opatření sloužící k ochraně proti neoprávněnému přístupu nebo neoprávněným úpravám, vyzrazení nebo ztrátě dat. Tato opatření zahrnují vnitřní kontrolu našich postupů při shromažďování, ukládání a zpracovávání dat, stejně jako fyzická bezpečnostní opatření sloužící k zabránění neoprávněného přístupu k systémům, kde ukládáme osobní údaje.

Přístup k osobním údajům omezujeme na zaměstnance společnosti Google, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují k tomu, aby mohli obsluhovat, vyvíjet nebo zlepšovat naše služby. Takové osoby jsou vázány závazkem utajení a mohou být předmětem disciplinárního řízení včetně ukončení spolupráce a soudního stíhání, pokud tyto závazky nedodrží.

Integrita dat

Společnost Google zpracovává osobní údaje pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo s jakýmkoliv platným oznámením o ochraně osobních údajů týkajícím se konkrétní služby. Kontrolujeme metody shromažďování, ukládání a zpracování dat, abychom zajistili, že shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme jen osobní údaje potřebné k poskytování nebo zlepšování našich služeb. Podnikáme uvážlivé kroky, abychom zajistili, že námi zpracovávané osobní údaje jsou přesné, kompletní a aktuální, ale spoléháme se na uživatele, že v případě potřeby svoje osobní údaje zaktualizují nebo opraví.

Přístup a aktualizace osobních údajů

Když používáte služby Google, snažíme se vám v dobré víře poskytnout přístup k vašim osobním údajům a v případě, že jsou nesprávné, také možnost je opravit, nebo je na vaši žádost smazat, pokud je nemusíme jiným způsobem zachovat pro účely zákona nebo z opodstatněných obchodních důvodů. Před provedením takového požadavku po jednotlivých uživatelích požadujeme, aby se identifikovali a aby označili údaj, ke kterému se má přistoupit, který má být opraven nebo odstraněn. Můžeme odmítnout provést požadavky, které se nesmyslně opakují nebo jsou nesystematické, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují soukromí ostatních, nebo by byly velmi nepraktické (například požadavky na uchovávání dat na zálohovacích páskách), a nebo které se týkají údajů, k nimž není přístup nadále vyžadován. Ve všech případech, kdy poskytujeme přístup k údajům a k jejich opravě, provádíme tuto službu zdarma, vyjma případů, kdy taková činnost vyžaduje nepřiměřenou snahu. Některé z našich služeb mají rozdílné způsoby přístupu, opravy a mazání osobních údajů uživatelů. Podrobné informace o těchto postupech poskytujeme v konkrétních oznámeních o ochraně osobních údajů nebo v často kladených dotazech pro takové služby.

Vymáhání práva

Společnost Google pravidelně kontroluje, zda jedná v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo nakládání s osobními údaji společností Google nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím těchto webových stránek, nebo nám napište na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Po obdržení formální psané stížnosti na tuto adresu je ve společnosti Google pravidlem, že je uživatel, který zaslal stížnost, v této záležitosti kontaktován. Budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány, včetně místních orgánů zabývajících se ochranou dat, abychom mohli vyřešit jakoukoliv stížnost týkající se převodu osobních údajů, kterou není možno vyřešit mezi společností Google a jednotlivými uživateli.

Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že se tyto zásady mohou občas změnit. Bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme vaše práva podléhající těmto Zásadám ochrany osobních údajů; očekáváme, že většina takových změn bude drobná. Bez ohledu na to budeme na tuto stánku umisťovat veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů a v případě, že se bude jednat o změny zásadní, poskytneme výraznější oznámení (včetně, pro určité služby, oznámení e-mailem o změnách Zásad ochrany osobních údajů). Každá verze těchto Zásad ochrany osobních údajů bude označena v horní části stránky datem platnosti a zároveň budeme zachovávat předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů v archivu, abyste si je mohli kdykoliv prohlédnout.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se těchto zásad nás kdykoliv bez obav kontaktujte, a to prostřednictvím těchto stránek nebo na adrese

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikace Google
Hlavní nabídka