Dette er en arkivert versjon av retningslinjene våre for personvern. Se den nåværende versjonen eller alle de tidligere versjonene.

Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 27. januar 2009

Hos Google tar vi personvern på alvor. Disse retningslinjene for personvern gjelder alle produkter, tjenester og nettsteder som tilbys av Google Inc. eller dets datterselskaper eller tilnyttede selskaper med unntak av DoubleClick (DoubleClicks retningslinjer for personvern) og Postini (Postinis retningslinjer for personvern); heretter kalt Googles «tjenester». Der det er behov for mer detaljert informasjon for å forklare vår personvernpraksis, legger vi i tillegg ut supplerende merknader om personvern for å beskrive hvordan tjenester behandler personlige opplysninger. Disse merknadene finner du i Googles senter for personvern.

Google overholder de amerikanske Safe Harbor-personvernprinsippene om varsel, valg, formidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse, og er registrert i Safe Harbor-programmet til Department of Commerce (handelsdepartementet i USA).

Hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene, kan du kontakte oss via nettstedet vårt eller skrive til oss på denne adressen:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Informasjon vi samler, og hvordan vi bruker den

Vi tilbyr en rekke tjenester som ikke krever at du registrerer deg for en konto eller oppgir personlig informasjon, for eksempel Google-søk. For at vi skal kunne tilby alle tjenestene våre, kan vi i visse tilfeller samle inn følgende typer informasjon:

 • Informasjon du oppgir – Når du registrerer deg for en Google-konto eller andre Google-tjenester eller -kampanjer som krever registrering, blir du bedt om å oppgi personlig informasjon (f.eks. navn, e-postadresse og kontopassord). For enkelte tjenester, for eksempel annonseringsprogrammene, blir du også bedt om kredittkortinformasjon eller annen betalingskontoinformasjon som lagres i kryptert format på sikre servere. Informasjonen du oppgir i forbindelse med kontoen, kan vi i visse tilfeller kombinere med informasjon fra andre Google-tjenester eller tredjeparter, slik at vi kan tilby deg en bedre brukeropplevelse og forbedre kvaliteten på tjenestene våre. For enkelte tjenester har du mulighet til å velge at slik informasjon ikke skal kombineres.
 • Informasjonskapsler – Når du besøker Google, sender vi én eller flere informasjonskapsler, som er en liten fil som inneholder en rekke tegn som identifiserer nettleseren du bruker. Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre kvaliteten på tjenesten vår gjennom å lagre brukerinnstillinger og spore brukertrender, for eksempel hvordan personer søker. Google bruker også informasjonskapsler i sine annonseringstjenester for å hjelpe annonsører og utgivere med å vise og administrere annonser på Internett. Vi kan sende en informasjonskapsel til nettleseren din når du besøker et nettsted og viser eller klikker en annonse som støttes av Googles annonseringstjenester.
 • Logginformasjon – Når du bruker Google-tjenester, kopierer serverne våre automatisk informasjon som nettleseren din sender når du besøker et nettsted. Disse serverloggene kan inneholde informasjon som nettforespørselen, IP-adressen, nettlesertypen, nettleserspråket, datoen og klokkeslettet for forespørselen og én eller flere informasjonskapsler som identifiserer nettleseren din. Vi kan også samle inn informasjon om interaksjon med andre tjenester, for å beskytte deg mot svindel, nettfisking og annet misbruk. Denne typen informasjon brukes bare til å oppdage og forhindre svindel og annet misbruk.
 • Brukerkommunikasjon – Når du sender en e-postmelding eller annen kommunikasjon til Google, kan det hende at vi oppbevarer kommunikasjonen for å behandle og svare på forespørslene dine og forbedre tjenestene våre.
 • Tilknyttede nettsteder – Noen av tjenestene våre tilbys i forbindelse med andre nettsteder. Personlig informasjon som du oppgir på slike nettsteder, kan bli sendt til Google for at tjenesten skal kunne leveres. Slik informasjon behandles i henhold til disse retningslinjene for personvern. De tilknyttede nettstedene kan ha andre retningslinjer for personvern, og vi ber deg derfor lese dem.
 • Koblinger – Google kan legge ut koblinger i et format som gjør det mulig for oss å se om disse koblingene er blitt fulgt. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten på søketeknologien, det tilpassede innholdet og annonseringen. Hvis du vil ha mer informasjon om koblinger og nettadresser for viderekobling, kan du gå til de vanlige spørsmålene.
 • Andre nettsteder – Disse retningslinjene for personvern gjelder bare Googles tjenester. Vi har ikke kontroll med nettstedene som vises som søkeresultater, eller koblinger som finnes i de ulike tjenestene våre. Disse andre nettstedene kan også plassere sine egne informasjonskapsler eller andre filer på datamaskinen din, samle inn data eller be om personlig informasjon.

Google behandler bare personlig informasjon i forbindelse med formålene beskrevet i disse retningslinjene for personvern eller de supplerende merknadene om personvern for bestemte tjenester. I tillegg til punktene ovenfor gjelder slike formål følgende:

 • Å tilby tjenestene våre til brukere, deriblant visning av tilpasset innhold og annonsering.
 • Revidering, forskning og analyser for å opprettholde, beskytte og forbedre tjenestene våre.
 • Å sikre at nettverket fungerer.
 • Å utvikle nye tjenester.

Mer informasjon om hvordan vi behandler personlig informasjon, finner du i de supplerende merknadene om personvern for de enkelte tjenestene.

Google behandler personlig informasjon på serverne våre i USA og i andre land. I enkelte tilfeller behandler vi personlig informasjon på en server som befinner seg utenfor landet du bor i. Vi kan behandle personlig informasjon for å kunne tilby tjenestene våre. I enkelte tilfeller kan vi behandle personlig informasjon på vegne av eller i henhold til instruksjoner fra en tredjepart, for eksempel annonseringspartnerne våre.

Alternativer for personlig informasjon

Når du registrerer deg for en bestemt tjeneste som krever registrering, blir du bedt om å oppgi personlig informasjon. Hvis denne informasjonen brukes på en annen måte enn formålet som den ble samlet inn for, vil vi be om ditt samtykke før slik bruk.

Hvis vi ber om å få bruke personlig informasjon til andre formål enn dem som beskrevet i disse retningslinjene for personvern eller i de enkelte merknadene om personvern for tjenestene, vil du få mulighet til enkelt å avslå bruk av personlig informasjon til slike andre formål. Med mindre du har gitt ditt samtykke på forhånd, vil vi verken samle inn eller bruke sensitiv informasjon til andre formål enn dem beskrevet i disse retningslinjene for personvern eller i de supplerende merknadene om personvern for tjenestene.

De fleste nettlesere er i utgangspunktet konfigurert for å godta informasjonskapsler, men du kan stille inn nettleseren slik at den avviser alle informasjonskapsler, eller slik at den varsler deg når en informasjonskapsel sendes. Enkelte Google-funksjoner og -tjenester kan ha problemer med å fungere på riktig måte hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

Du kan velge bort informasjonskapsler fra Googles annonsevisning i Googles innholdsnettverk når som helst ved å bruke DoubleClicks funksjon for bortvelging av informasjonskapsler.

Du kan avslå å sende inn personlig informasjon til tjenestene. Hvis du gjør det, kan det hindre at Google kan tilby deg de aktuelle tjenestene.

Informasjonsdeling

Google deler bare personlig informasjon med andre selskaper og enkeltpersoner utenfor Google under følgende begrensede omstendigheter:

 • Du har gitt ditt samtykke. Vi krever aktivt samtykke for videreformidling av sensitive personlige opplysninger.
 • Vi gjør slik informasjon tilgjengelig for våre datterselskaper, samarbeidspartnere eller andre pålitelige virksomheter eller personer som behandler personlig informasjon på våre vegne. Vi krever at disse partene samtykker i å behandle denne typen informasjon i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med disse retningslinjene og eventuelle andre tiltak for taushetsplikt og sikkerhet som er aktuelle.
 • Vi er av den oppriktige oppfatning at tilgang, bruk, oppbevaring eller videreformidling av slik informasjon med rimelighet er nødvendig for (a) å etterfølge det som er aktuelt innenfor lovgivning, regelverk, juridiske prosesser eller bindende statlige henstillinger, (b) å håndheve gjeldende vilkår for bruk, inkludert undersøkelse av potensielle brudd på disse, (c) å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere bedrageri, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, eller (d) å beskytte mot overhengende fare for Google, Googles brukeres eller allmennhetens rettigheter, eiendom eller sikkerhet, så langt det er påkrevd eller tillatt ved lov.

Hvis Google blir involvert i en fusjon, et oppkjøp eller andre former for salg av deler av eller alle Googles aktiva, vil du bli varslet før personlig informasjon blir overført og underlagt andre retningslinjer for personvern.

I visse tilfeller kan vi dele enkelte typer akkumulert, ikke-personlig informasjon med tredjeparter, for eksempel antall brukere som utførte søk etter et bestemt ord, eller hvor mange brukere som klikket en bestemt annonse. Slik informasjon kan ikke identifisere deg.

Hvis du har flere spørsmål om hvordan personlig informasjon behandles eller brukes, kan du kontakte oss på adressen nedenfor.

Informasjonssikkerhet

Vi gjennomfører nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte oss mot uautorisert tilgang til data og uautorisert endring, formidling eller ødeleggelse av data. Disse tiltakene omfatter interne gjennomganger av prosessene for innsamling, lagring og behandling av data og sikkerhetstiltak, i tillegg til fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til systemer hvor vi lagrer personlige opplysninger.

Vi begrenser tilgangen til personlig informasjon til Googles ansatte, kontraktører og agenter som må ha denne informasjonen for å bruke, utvikle eller forbedre tjenestene våre. Disse personene er bundet av konfidensialitetsforpliktelser, og hvis de ikke overholdes, kan det få følger som oppsigelse og søksmål for involverte personer.

Dataintegritet

Google behandler bare personlig informasjon i forbindelse med formålene den ble samlet inn for, og i henhold til disse retningslinjene for personvern eller eventuelle gjeldende merknader om personvern for bestemte tjenester. Vi går gjennom prosessene for innsamling, lagring og behandling av data for å sikre at vi bare samler inn, lagrer og behandler den personlige informasjonen som er nødvendig for å tilby eller forbedre tjenestene våre. Vi tar nødvendige forholdsregler for å sikre at den personlige informasjonen vi behandler, er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men vi er avhengig av at brukerne oppdaterer eller endrer den personlige informasjonen når det er nødvendig.

Tilgang til og oppdatering av personlige opplysninger

Når du bruker Googles tjenester, forsøker vi etter beste evne å gi deg tilgang til dine personlige opplysninger og endre dem hvis de er unøyaktige, eller slette dem hvis du ber om det. Dette gjelder med mindre opplysningene må oppbevares i henhold til lovgivning eller legitime forretningsformål. Før slike forespørsler behandles, blir enkeltbrukere bedt om å identifisere seg og opplysningene det bes om tilgang til eller som skal endres eller fjernes. Vi kan avvise forespørsler som er av følgende typer: er svært gjentakende eller systematiske, krever uforholdsmessig teknisk innsats, svekker andres personvern, er ugjennomførbare (f.eks. forespørsler angående opplysninger som finnes på sikkerhetskopier) eller ellers ikke krever tilgang. Med mindre det krever uforholdsmessig innsats, tar vi ikke betalt for å gi tilgang til opplysninger eller utføre endringer. Noen av tjenestene våre krever ulike fremgangsmåter for å få tilgang til, endre eller slette personlige opplysninger om brukere. Du finner detaljert informasjon om disse fremgangsmåtene i de enkelte merknadene om personvern eller i de vanlige spørsmålene for de ulike tjenestene.

Håndhevelse

Google vurderer jevnlig om disse retningslinjene for personvern overholdes. Hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene eller Googles håndtering av personlig informasjon, kan du kontakte oss via dette nettstedet eller skrive til oss på denne adressen:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Når Google mottar formelle klager på denne adressen, vil vi i henhold til våre retningslinjer ta kontakt med den som har fremsatt klagen. Vi vil samarbeide med de aktuelle myndighetene, deriblant lokale myndigheter for datasikkerhet, for å løse eventuelle klager angående overføring av personlig data som ikke kan løses av Google og den som klager.

Endringer i disse retningslinjene for personvern

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene for personvern kan endres fra tid til annen. Vi kommer ikke til å redusere rettighetene dine i disse retningslinjene for personvern uten ditt uttrykkelige samtykke, og de fleste slike endringer vil utgjøre små justeringer. Vi legger likevel ut alle endringer i disse retningslinjene for personvern på denne siden, og hvis endringene er betydelige, legges det ut et mer iøynefallende varsel (for enkelte tjenester sendes det varsel på e-post når retningslinjene endres). Hver versjon av disse retningslinjene vil være merket øverst på siden med den aktuelle datoen, og tidligere versjoner av disse retningslinjene vil bli oppbevart i et arkiv, slik at du har tilgang til dem.

Hvis du har ytterligere spørsmål angående disse retningslinjene for personvern, kan du når som helst kontakte oss via nettstedet vårt eller skrive til oss på denne adressen:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Google-apper
Hovedmeny