Toto je archivovaná verze zásad ochrany osobních údajů. Zobrazte aktuální verzi nebo všechny předchozí verze.

Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední úpravy: 11. března 2009 (zobrazit archivované verze)

Ve společnosti Google si uvědomujeme, že ochrana osobních údajů je důležitá. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny produkty, služby a webové stránky nabízené společností Google Inc., jejími pobočkami a přidruženými společnostmi s výjimkou společností DoubleClick (Zásady ochrany osobních údajů společnosti DoubleClick) a Postini (Zásady ochrany osobních údajů společnosti Postini), dále jen „služby“ společnosti Google. V případech, kdy jsou potřeba podrobnější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, zveřejňujeme doplňková sdělení k ochraně osobních údajů. V nich je vysvětleno, jak s osobními údaji nakládají konkrétní služby. Tato sdělení jsou k dispozici v Centru ochrany osobních údajů společnosti Google.

Společnost Google dodržuje následující principy amerického programu Safe Harbor: Sdělení, Volba, Další přenos, Zabezpečení, Integrita údajů, Přístup a Vymáhání. Společnost Google je registrovaným členem programu Safe Harbor Ministerstva obchodu USA.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím našich webových stránek nebo nám napište na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Shromažďované informace a způsob jejich využití

Poskytujeme řadu služeb, které nevyžadují registraci účtu ani poskytnutí žádných osobních informací – například Vyhledávání Google. Za účelem poskytnutí celého spektra služeb mohou být shromažďovány následující typy informací:

 • Údaje, které nám poskytnete – Při registraci účtu Google nebo jiné služby či propagační akce společnosti Google, která vyžaduje registraci, vás žádáme o zadání osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy a hesla k účtu). U určitých služeb, jako jsou reklamní programy, požadujeme také číslo kreditní karty nebo jiné informace o platebním účtu, které uchováváme v šifrované formě na zabezpečených serverech. Abychom vám poskytli větší pohodlí a zlepšili kvalitu svých služeb, můžeme poskytnuté údaje kombinovat s informacemi z jiných služeb Google nebo informacemi od třetích stran. U některých služeb vám můžeme poskytnout možnost kombinování takových informací zakázat.
 • Soubory cookie – Při návštěvě stránek Google odešleme do vašeho počítače nebo jiného zařízení jeden nebo několik souborů cookie (soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků), které budou jedinečným způsobem identifikovat váš prohlížeč. Soubory cookie používáme pro zlepšení kvality svých služeb, včetně uložení předvoleb uživatelů, zlepšení výsledků vyhledávání a výběru reklam, a ke sledování uživatelských trendů, například při vyhledávání. Společnost Google využívá soubory cookie i ve svých reklamních službách, kde inzerentům a majitelům webových stránek pomáhají spouštět a spravovat reklamy na webu. Pokud navštívíte webové stránky (včetně stránek společnosti Google, které používají naše reklamní soubory cookie) a zobrazíte reklamu nebo kliknete na reklamu podporovanou reklamními službami společnosti Google, můžeme ve vašem prohlížeči nastavit jeden nebo několik souborů cookie.
 • Přihlašovací údaje – Při přístupu ke službám Google naše servery automaticky zaznamenávají informace odesílané prohlížečem při návštěvě webových stránek. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat údaje, jako je webový požadavek, adresa IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a jeden nebo několik souborů cookie, které mohou váš prohlížeč jedinečným způsobem identifikovat.
 • Komunikace s uživateli – Když nám odešlete e-mail či jiné sdělení, můžeme si toto sdělení ponechat, abychom mohli zpracovat vaše dotazy, odpovědět na vaše požadavky a zlepšit své služby.
 • Přidružené služby Google na jiných stránkách – Některé své služby poskytujeme na jiných webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Osobní údaje, které těmto stránkám poskytnete, mohou být odeslány společnosti Google za účelem dodání služby. Takové informace zpracováváme podle těchto Zásad ochrany osobních údajů. Přidružené stránky, jejichž prostřednictvím své služby nabízíme, mohou dodržovat jiné postupy v oblasti ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů.
 • Gadgety – Společnost Google může prostřednictvím svých služeb dávat k dispozici aplikace třetích stran. Informace, které při povolení gadgetu nebo jiné aplikace shromáždí společnost Google, jsou zpracovávány podle těchto Zásad ochrany osobních údajů. Informace shromážděné poskytovatelem aplikace nebo gadgetu se řídí jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů.
 • Údaje o poloze – Společnost Google poskytuje služby s určováním polohy, jako je služba Mapy Google pro mobily. Pokud tyto služby používáte, může společnost Google přijímat informace o vaší aktuální poloze (např. signály GPS odesílané mobilním zařízením) nebo informace, pomocí kterých lze určit vaši přibližnou polohu (např. identifikátor buňky sítě GSM).
 • Odkazy – Společnost Google může poskytovat odkazy ve formátu, který nám umožní sledovat, zda jste tyto odkazy použili. Tyto informace používáme pro zlepšení kvality své technologie vyhledávání, přizpůsobeného obsahu a inzerce. Přečtěte si další informace o odkazech a přesměrovaných adresách URL.
 • Další stránky – Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro služby společnosti Google. Neodpovídáme za stránky, které jsou zobrazeny jako výsledky vyhledávání, za stránky, které obsahují aplikace, produkty nebo služby společnosti Google nebo odkazy z našich služeb. Tyto další stránky do vašeho počítače mohou umístit své vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, shromažďovat data nebo po vás požadovat osobní údaje.

Společnost Google zpracovává osobní údaje pouze pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a/nebo v doplňkových sděleních k ochraně osobních údajů konkrétních služeb. Mezi tyto účely patří kromě výše uvedených také následující:

 • Poskytování našich služeb, včetně zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklamy
 • Kontrola, výzkum a analýza za účelem údržby, ochrany a vylepšení našich služeb
 • Zajištění technické funkčnosti naší sítě
 • Ochrana práv nebo majetku společnosti Google nebo našich uživatelů
 • Vývoj nových služeb

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v doplňkových sděleních k ochraně osobních údajů jednotlivých služeb.

Společnost Google zpracovává osobní údaje pomocí vlastních serverů v USA a v dalších zemích. V některých případech zpracováváme osobní údaje pomocí serverů, které se nachází mimo území vaší země. Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem poskytování svých vlastních služeb. V některých případech můžeme osobní údaje zpracovávat jménem třetí strany a v souladu s jejími pokyny (může se jednat například o reklamní partnery).

Volby týkající se osobních údajů

Při registraci v určitých službách vás žádáme o zadání osobních údajů. Pokud tyto údaje budeme chtít použít k jinému účelu, než za jakým byly shromážděny, nejprve vás požádáme o souhlas.

Pokud osobní údaje budeme chtít použít k jakýmkoli účelům, které nejsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo ve sdělení k ochraně osobních údajů dané služby, poskytneme vám účinný způsob, jak tomuto použití osobních údajů pro tyto jiné účely zabránit. Pokud k tomu nezískáme váš předchozí souhlas, nebudeme shromažďovat ani používat citlivé údaje k jiným účelům, než které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a/nebo v doplňujícím sdělení k ochraně osobních údajů.

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Svůj prohlížeč ale můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby vám každý odeslaný soubor cookie oznámil. Pokud jsou soubory cookie neaktivní, nemusí však některé služby a funkce Google fungovat správně.

Na partnerských stránkách služby AdSense a v určitých službách používá společnost Google reklamní soubor cookie společnosti DoubleClick, který inzerentům a majitelům webových stránek pomáhá spouštět a spravovat reklamy na webech. Nastavení reklam přidružených k tomuto souboru cookie můžete zobrazit, upravit a spravovat prostřednictvím nástroje Správce nastavení reklam. Kromě toho se kdykoli můžete rozhodnout soubory cookie společnosti DoubleClick nepřijímat. Lze to provést pomocí speciálního souboru cookie společnosti DoubleClick pro odmítnutí reklamních souborů cookie.

Odeslání osobních údajů kterékoli naší službě můžete kdykoli odmítnout. V takovém případě však společnost Google nemusí být schopná vám tyto služby poskytovat.

Sdílení informací

Společnost Google sdílí osobní údaje s jinými společnostmi nebo s jednotlivci mimo společnost Google pouze v následujících případech:

 • Máme váš souhlas. V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas.
 • Takové údaje poskytujeme svým pobočkám, sesterským společnostem nebo jiným důvěryhodným podnikům a osobám za účelem zpracování osobních údajů naším jménem. Vyžadujeme, aby tyto společnosti nebo osoby souhlasily se zpracováním údajů podle našich pokynů a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a všemi dalšími příslušnými ustanoveními o důvěrnosti a zabezpečení.
 • Jsme přesvědčeni, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou nutné za účelem: (a) dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného předpisu, (b) vymáhání platných Smluvních podmínek, včetně vyšetření jejich možného porušení, (c) zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým či bezpečnostním problémům nebo (d) ochrany před poškozením práv, vlastnictví nebo bezpečnosti společnosti Google, jejích uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Pokud se společnost Google zúčastní sloučení nebo akvizice nebo jakýmkoli způsobem prodá část nebo všechny své prostředky, zajistíme důvěrnost všech dotčených osobních údajů. Předtím, než budou osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost oznámíme.

S třetími stranami můžeme sdílet některé souhrnné informace neosobního rázu, například kolik uživatelů hledalo určitý výraz nebo kolik uživatelů kliklo na určitou reklamu. Tyto informace vás osobně neidentifikují.

Máte-li jakékoli další dotazy ohledně správy nebo použití osobních údajů, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Zabezpečení informací

Podnikáme příslušná bezpečností opatření na ochranu údajů před neoprávněným přístupem, úpravami nebo zveřejněním. Mezi tato opatření patří interní kontrola našich postupů při shromažďování, ukládání a zpracování a kontrola bezpečnostních opatření, stejně jako fyzické zabezpečení proti neoprávněnému přístupu k systémům, které slouží k ukládání osobních údajů.

Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti Google, smluvní partnery a zprostředkovatele, kteří tyto informace potřebují k práci, vývoji nebo zlepšování našich služeb. Tito jednotlivci jsou vázáni zachováním důvěrnosti a v případě porušení tohoto závazku mohou být předmětem disciplinárního řízení, včetně ukončení spolupráce a trestního stíhání.

Integrita údajů

Společnost Google zpracovává osobní údaje pouze pro účely, pro které je shromáždila, a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušným sdělením k ochraně osobních údajů pro konkrétní službu. Postupy shromáždění, ukládání a zpracování dat kontrolujeme, abychom shromažďovali, ukládali a zpracovávali pouze osobní údaje potřebné k poskytování nebo vylepšování svých služeb nebo v souladu s těmito Zásadami. Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost zpracovávaných osobních údajů. Závisí však na našich uživatelích, zda své osobní údaje v případě potřeby aktualizují nebo opravují.

Přístup k osobním údajům a jejich aktualizace

Při používání služeb Google usilujeme o to, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům a umožnili vám je opravit, pokud jsou nesprávné, nebo je odstranit, pokud jejich zachování nevyžaduje zákon nebo oprávněné obchodní účely. Před zpracováním takových požadavků jednotlivé uživatele žádáme, aby se identifikovali a uvedli, ke kterým informacím chtějí přistupovat nebo je opravit či odstranit. Můžeme odmítnout zpracování požadavků, které se nesmyslně opakují nebo jsou systematické, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují soukromí jiných nebo by byly příliš nepraktické (například požadavky související s informacemi na záložních páskách), nebo ke kterým není vyžadován přístup z jiných důvodů. Případný přístup k údajům a jejich opravu poskytujeme zdarma, s výjimkou případů, kdy by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. U některých našich služeb je postup přístupu k osobním údajům, jejich opravě nebo odstranění jiný. Podrobnosti o těchto postupech naleznete v konkrétních sděleních o ochraně osobních údajů nebo v často kladených dotazech týkajících se těchto služeb.

Vymáhání

Společnost Google vykonává pravidelné kontroly dodržování těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy související s těmito Zásadami nebo se zpracováním osobních údajů společností Google, kontaktujte nás prostřednictvím těchto webových stránek nebo písemně na adrese

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Pokud na tuto adresu obdržíme formální písemnou stížnost, v souladu s pravidly společnosti Google kontaktujeme uživatele, který nám stížnost zaslal. Při řešení všech stížností ohledně přenosu osobních dat, které nelze vyřešit mezi společností Google a jednotlivcem, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Bez vašeho výslovného souhlasu vám neodebereme žádná z práv, která vám podle těchto Zásad náleží, a očekáváme, že rozsah takových změn bude minimální. Bez ohledu na to však všechny změny Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Pokud se bude jednat o významnější změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Každá verze Zásad ochrany osobních údajů bude v horní části stránky označena datem počátku platnosti. Starší verze Zásad ochrany osobních údajů budeme uchovávat v archivu, kde si je budete moci přečíst.

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kdykoli nás kontaktujte pomocí tohoto webu nebo na adrese

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikace Google
Hlavní nabídka