Ovo je arhivirana verzija naših pravila o privatnosti. Pogledajte trenutačnu verziju ili sve prošle verzije.

Pravila o privatnosti

Zadnja izmjena: 3. listopada 2010. (prikaži arhivirane inačice)

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se na sve proizvode, usluge i web-lokacije koje nudi društvo Google Inc., njegova društva-kćeri ili povezana društva, osim društva Postini (Postini Pravila o privatnosti). Ponekad možemo objaviti obavijesti o privatnosti za pojedine proizvode ili materijale u Centru za privatnost radi pružanja detaljnijih objašnjenja o našim proizvodima.

Ako imate pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti, kontaktirajte nas putem naše web-lokacije ili nam pišite na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Informacije koje prikupljamo i u koje svrhe

Možemo prikupljati sljedeće vrste informacija:

 • Informacije koje pružate – Prilikom prijave za Google Račun od vas tražimo osobne podatke. Podatke koje pošaljete putem korisničkog računa možda ćemo kombinirati s podacima iz drugih Google usluga ili usluga trećih strana kako bismo vam pružili bolji korisnički doživljaj i unaprijedili kvalitetu svojih usluga. Za određene usluge dajemo vam i mogućnost odbijanja kombiniranja podataka. Putem Google Nadzorne ploče možete saznati više o informacijama koje su povezane s vašim Računom. Ako koristite Google usluge u spoju s Google Apps Računom, Google takve usluge nudi u suradnji s vašim administratorom domene ili u njegovo ime. Vaš će administrator imati pristup informacijama vašeg računa uključujući vašu e-poštu. Za više informacija provjerite pravila o privatnosti administratora vaše domene.
 • Kolačići – Kada posjetite Google, na vaše računalo ili drugi uređaj šaljemo jedan ili više kolačića. Kolačiće koristimo za poboljšanje kvalitete svojih usluga, što uključuje pohranjivanje korisničkih postavki, poboljšanje rezultata pretraživanja i odabira oglasa te praćenje korisničkih trendova, poput načina kako ljudi pretražuju internet. Google također koristi kolačiće u svojim uslugama oglašavanja kako bi pomogao oglašivačima i izdavačima u postavljanju i upravljanju oglasima na cijelom webu i Google uslugama.
 • Podaci za prijavu – Kada Googleovim uslugama pristupate putem preglednika, aplikacije ili drugog klijenta, naši poslužitelji automatski bilježe određene podatke. Ti zapisi poslužitelja mogu uključivati informacije kao što su vaš web-zahtjev, interakcija s uslugom, adresa internetskog protokola, vrsta preglednika, jezik preglednika, datum i vrijeme zahtjeva te jedan ili više kolačića za jedinstvenu identifikaciju vašeg preglednika ili korisničkog računa.
 • Komunikacija korisnika – Kada pošaljete e-poštu ili neku drugu obavijest Googleu, te poruke možemo zadržati radi obrade vaših upita, odgovora na vaše zahtjeve i radi poboljšanja svojih usluga. Prilikom slanja i primanja SMS poruka na ili s neke od naših usluga koje pružaju SMS korespondenciju, možemo prikupljati i čuvati informacije vezane uz te poruke, poput broja telefona, davatelja mobilnih usluga vezanog uz telefonski broj, sadržaj poruke te datum i vrijeme transakcije. Vašu adresu e-pošte možemo koristiti za komunikaciju s vama o našim uslugama.
 • Povezane Google Usluge i druge web lokacije – Neke od usluga nudimo na drugim web-lokacijama ili putem njih. Osobni podaci koje navedete na tim lokacijama mogu biti poslani Googleu radi pružanja usluge. Te podatke obrađujemo sukladno ovim Pravilima o privatnosti.
 • Aplikacije trećih strana – Google može putem svojih usluga staviti na raspolaganje aplikacije trećih strana, poput gadgeta ili proširenja. Informacije koje Google prikupi kad omogućite aplikaciju treće strane obrađuju se u skladu s ovim Pravilima o privatnosti. Informacije koje prikupi davatelj aplikacije treće strane regulirane su njegovim pravilima o privatnosti.
 • Podaci o lokaciji – Google nudi usluge s uključenom opcijom određivanja lokacije, poput usluga Google Karte i Latitude. Ako koristite te usluge, Google može primiti informacije o vašoj stvarnoj lokaciji (poput GPS signala koje šalje vaš mobilni uređaj) ili informacije koje se mogu koristiti za približno određivanje lokacije (poput ID-a ćelije).
 • Jedinstveni broj aplikacije – Neke usluge, poput Google Alatne trake, uključuju jedinstveni broj aplikacije koji nije povezan s vašim računom ili vama. Taj broj i informacije o instalaciji (npr. vrsta operativnog sustava, broj inačice) mogu se slati Googleu kada instalirate ili deinstalirate uslugu te kada ta usluga povremeno kontaktira naše poslužitelje (na primjer radi zahtjeva za automatskim ažuriranjem softvera).
 • Druge web lokacije – Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se samo na Googleove usluge. Mi nemamo kontrolu nad web lokacijama koje se prikazuju u našim rezultatima pretraživanja, web lokacijama koje uključuju Googleove aplikacije, kao ni nad proizvodima i uslugama ili vezama koje se pojavljuju u našim različitim uslugama. Druge web lokacije mogu postavljati vlastite kolačiće ili druge datoteke na vaše računalo, prikupljati podatke ili tražiti vaše osobne podatke.

Pored gore navedenoga, prikupljene informacije možemo koristiti za:

 • pružanje, održavanje, zaštitu i poboljšanje svojih usluga (uključujući usluge oglašavanja) te razvoj novih usluga i
 • zaštitu prava ili vlasništva Googlea ili naših korisnika.

Ako želimo upotrijebiti te podatke u neku drugu svrhu od one zbog koje su prikupljeni, tražit ćemo vaše odobrenje prije takve upotrebe.

Google osobne podatke obrađuje na svojim poslužiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. U nekim slučajevima osobne podatke obrađujemo izvan vaše zemlje.

Mogućnosti izbora

Na Google Nadzornoj ploči možete pregledati i kontrolirati informacije koje se pohranjuju na vašem Google Računu.

Većina preglednika inicijalno je postavljena za primanje kolačića, ali vi možete postaviti svoj preglednik da odbija sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, neke Googleove značajke i usluge možda neće ispravno funkcionirati ako onemogućite kolačiće.

Google koristi DoubleClick kolačić za oglašavanje na AdSense partnerskim web lokacijama i nekim Googleovim uslugama kako bi pomogao oglašivačima i izdavačima u postavljanju i upravljanju oglasima na cijelom webu. Postavke oglasa povezane s ovim kolačićem možete pregledavati, uređivati i upravljati njima putem Upravitelja postavki oglasa. Pored toga, možete i odbiti DoubleClick kolačić u bilo kojem trenutku pomoću DoubleClick odbijanja kolačića.

Razmjena podataka

Osobne podatke Google dijeli s drugim tvrtkama ili pojedincima izvan Googlea u sljedećim, ograničenim slučajevima:

 • Imamo vaše dopuštenje. Zahtijevamo vaše dopuštenje za mogućnost razmjene svih osjetljivih osobnih podataka.
 • Te podatke prosljeđujemo našim društvima-kćerima, povezanim društvima ili drugim provjerenim poslovnim subjektima i pojedincima radi obrade osobnih podataka u naše ime. Od trećih strana zahtijevamo da te podatke obrađuju slijedom naših uputa i u skladu s ovim Pravilima o privatnosti te ostalim odgovarajućim mjerama povjerljivosti i sigurnosti.
 • U dobroj vjeri smatramo da je pristup, upotreba, očuvanje ili otkrivanje takvih podataka opravdano potrebno radi (a) udovoljavanja važećim zakonima, podzakonskim propisima, pravnom postupku ili izvršivom državnom zahtjevu, (b) provođenja važećih Uvjeta pružanja usluge, uključujući istraživanje njihovog potencijalnog kršenja, (c) otkrivanja, sprečavanja ili na drugi način rješavanja prijevara, sigurnosnih ili tehničkih problema, ili (d) zaštite od povrede prava, vlasništva ili sigurnosti Googlea, njegovih korisnika ili javnosti kao što je propisano ili dozvoljeno zakonom.

Ako Google postane predmetom spajanja, stjecanja ili bilo kojeg drugog oblika prodaje dijela ili sve svoje imovine, osigurat ćemo povjerljivost osobnih podataka uključenih u te transakcije i prethodno obavijestiti o prijenosu osobnih podataka i njihovom podlijeganju drugim pravilima o privatnosti.

Sigurnost informacija

Protiv neovlaštenog pristupa podacima ili njihova neovlaštenog mijenjanja, otkrivanja ili uništavanja poduzet ćemo odgovarajuće mjere. One uključuju internu provjeru postupaka prikupljanja, pohrane i obrade podataka te mjera sigurnosti, uključujući odgovarajuću enkripciju i sigurnosne mjere fizičke zaštite od neovlaštenog pristupa sustavima na kojima pohranjujemo osobne podatke.

Pristup osobnim podacima ograničujemo na Googleove zaposlenike, ugovorne partnere i agente koji te podatke moraju znati kako bi ih mogli obrađivati u naše ime. Te su osobe vezane obvezom povjerljivosti, a u slučaju neispunjavanja tih obveza mogu biti podložne disciplinskim mjerama, uključujući prekid radnog odnosa i kazneni progon.

Pristup i ažuriranje osobnih podataka

Prilikom korištenja Googleovih usluga trudimo se u dobroj vjeri pružiti vam pristup svojim osobnim podacima, kako biste ih mogli ispraviti ako su netočni ili obrisati na zahtjev, ako ne trebaju biti sačuvani iz pravnih razloga ili u legitimne poslovne svrhe. Prije početka obrade zahtjeva za pristup, ispravak ili brisanje podataka od pojedinačnih korisnika tražimo da identificiraju i sebe i relevantne podatke, te možemo odbiti obradu zahtjeva koji se nepotrebno ponavljaju ili su sustavni, koji zahtijevaju nesrazmjerne tehničke napore, ugrožavaju privatnost drugih ili su krajnje nepraktični (na primjer, zahtjevi vezani uz podatke koji se nalaze na sigurnosnim kopijama) ili za koje inače nije potreban pristup. Uslugu pristupanja i ispravljanja podataka pružamo besplatno, osim u slučaju kada to iziskuje nesrazmjeran napor. Zbog načina na koji održavamo određene usluge, možda će biti potrebno neko vrijeme nakon što izbrišete svoje informacije da se preostale kopije izbrišu iz naših aktivnih poslužitelja. Te kopije mogu ostati i u našim sustavima za čuvanje sigurnosnih kopija. Više informacija potražite u Centru pomoći za pojedinu uslugu.

Provedba

Google se pridržava načela o privatnosti obavještavanja, mogućnosti izbora, daljnjem prijenosu, zaštiti, cjelovitosti podataka, mogućnosti pristupa i provođenja istih u okviru američkog zakona „Safe Harbor” te je registriran pri Ministarstvu trgovine SAD-a u programu Safe Harbor.

Google redovito provjerava sukladnost s ovim Pravilima o privatnosti. Kad napismeno primimo službenu žalbu, Googleova pravila nalažu da kontaktiramo korisnika koji se žalio vezano uz njegovu ili njezinu žalbu. Surađivat ćemo s odgovarajućim regulatornim tijelima, uključujući tijela za zaštitu podataka, kako bismo razriješili žalbe vezane uz prijenos osobnih podataka koji je nemoguće razriješiti između Googlea i pojedinca.

Izmjene ovih Pravila o privatnosti

Uzmite u obzir da se ova Pravila o privatnosti s vremena na vrijeme mogu mijenjati. Vaša prava sukladno ovim Pravilima o privatnosti nećemo smanjiti bez vašeg izričitog odobrenja. Sve promjene Pravila o privatnosti objavit ćemo na ovoj web-stranici, a u slučaju značajnijih promjena objavit ćemo vidljiviju obavijest (uključujući i obavijest e-poštom o promjenama Pravila o privatnosti za pojedine usluge). U arhivi ćemo također čuvati i prijašnje inačice ovih Pravila o privatnosti kako biste ih mogli pregledati.

Googleove aplikacije
Glavni izbornik