Šī ir mūsu konfidencialitātes politikas arhivētā versija. Skatiet pašreizējo versiju vai visas iepriekšējās versijas.

Konfidencialitātes politika

Pēdējie grozījumi veikti 2011. gada 20. oktobris (skatīt arhivētās versijas)

Šī konfidencialitātes politika attiecas uz visiem produktiem, pakalpojumiem un vietnēm, ko piedāvā uzņēmums Google Inc., tā meitasuzņēmumi vai saistītie uzņēmumi, izņemot Postini (Postini konfidencialitātes politika). Iespējams, dažkārt publicēsim ar konkrētiem produktiem saistītus konfidencialitātes paziņojumus vai palīdzības centra materiālus, kuros sīkāk aprakstīti mūsu produkti.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu vietni, vai rakstiet uz šādu adresi:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
ASV

Mūsu apkopotā informācija un tās izmantošanas veidi

Iespējams, apkoposim tālāk minēto informāciju:

 • Jūsu sniegtā informācija — kad reģistrējaties Google kontam, mēs lūdzam sniegt personas informāciju. Lai nodrošinātu jums labāku lietošanas pieredzi un uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti, iespējams, apvienosim jūsu kontā iesniegto informāciju ar citos Google vai trešo pušu pakalpojumos iesniegto informāciju. Iespējams, dažos pakalpojumos sniegsim jums iespēju atteikties no šīs informācijas apvienošanas. Lai uzzinātu vairāk par informāciju, kas saistīta ar jūsu kontu, varat izmantot pakalpojumu Google Dashboard. Ja lietojat Google pakalpojumus, izmantojot Google Apps kontu, Google sniedz šos pakalpojumus kopā ar jūsu domēna administratoru vai tā vārdā. Jūsu administratoram būs piekļuve jūsu konta informācijai, tostarp jūsu e-pastam. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar sava domēna administratora konfidencialitātes politiku.
 • Sīkdatnes — kad jūs apmeklējat Google vietni, uz jūsu datoru vai citu ierīci tiek nosūtīts viena vai vairākas sīkdatnes. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu savu pakalpojumu kvalitāti, tostarp saglabātu lietotāju preferences, uzlabotu meklēšanas rezultātus un reklāmu atlasi, un sekotu lietošanas tendencēm, piemēram, tam, kā lietotāji veic meklējumus. Google izmanto sīkdatnes savos reklamēšanas pakalpojumos, lai palīdzētu reklāmdevējiem un izdevējiem piedāvāt un pārvaldīt reklāmas visā tīmeklī un Google pakalpojumos.
 • Žurnālfailu informācija — kad piekļūstat Google pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, lietojumprogrammu vai citu klientu, mūsu serveri automātiski reģistrē noteiktu informāciju. Šajos servera žurnālfailos var tikt reģistrēta tāda informācija kā jūsu tīmekļa pieprasījums, jūsu mijiedarbība ar pakalpojumu, interneta protokola adrese, pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas valoda, jūsu pieprasījuma datums un laiks, kā arī viena vai vairākas sīkdatnes, kas var individuāli identificēt jūsu pārlūkprogrammu vai kontu.
 • Saziņa ar lietotājiem — ikreiz, kad nosūtāt uzņēmumam Google e-pasta ziņojumu vai kā citādi sazināties ar to, šie saziņas materiāli var tikt saglabāti, lai mēs varētu apstrādāt jūsu jautājumus, atbildēt uz jūsu pieprasījumiem un uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus. Ja nosūtīsit un saņemsit īsziņas, izmantojot kādu mūsu pakalpojumu, kas nodrošina SMS funkcionalitāti, iespējams, mēs apkoposim un saglabāsim ar šīm ziņām saistīto informāciju, piemēram, tālruņa numuru, ar tālruņa numuru saistīto bezvadu pakalpojumu sniedzēju, ziņas saturu, kā arī transakcijas datumu un laiku. Iespējams, izmantosim jūsu e-pasta adresi, lai sazinātos ar jums par mūsu pakalpojumiem.
 • Saistītie Google pakalpojumi citās vietnēs — daži mūsu pakalpojumi tiek piedāvāti, izmantojot citas vietnes. Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, iespējams, šajās vietnēs iesniegtā personas informācija tiks nosūtīta uzņēmumam Google. Mēs apstrādājam šo informāciju, ievērojot šeit minēto konfidencialitātes politiku.
 • Trešās puses lietojumprogrammas — iespējams, uzņēmums Google savos pakalpojumos padarīs pieejamas trešo pušu lietojumprogrammas, piemēram, sīkrīkus vai paplašinājumus. Informācija, ko Google apkopo, kad iespējojat trešās puses lietojumprogrammu, tiek apstrādāta, ievērojot šo konfidencialitātes politiku. Informācija, ko apkopo trešās puses lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzējs, tiek apstrādāta, ievērojot šī pakalpojuma sniedzēja konfidencialitātes politiku.
 • Dati par atrašanās vietu — Google piedāvā pakalpojumus, kas saistīti ar atrašanās vietu, piemēram, Google Maps un Latitude. Ja jūs izmantojat šos pakalpojumus, iespējams, Google saņems informāciju par jūsu faktisko atrašanās vietu (piemēram, mobilās ierīces sūtītus GPS signālus) vai informāciju, ko var izmantot aptuvenai atrašanās vietas noteikšanai (piemēram, šūnas ID).
 • Unikāls lietojumprogrammas numurs — noteiktiem pakalpojumiem, piemēram, Google rīkjoslai, ir unikāls lietojumprogrammas numurs, kas nav saistīts ar jums vai jūsu kontu. Ja instalēsiet vai atinstalēsiet šo pakalpojumu vai šis pakalpojums periodiski sazināsies ar mūsu serveriem (piemēram, lai pieprasītu automātiskus programmatūras atjauninājumus), iespējams, uzņēmumam Google tiks nosūtīts šis numurs un informācija par instalāciju (piem., operētājsistēmas veidu, versijas numuru).
 • Citas vietnes — šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz Google pakalpojumiem. Mēs nekontrolējam vietnes, kuras tiek parādītas kā meklēšanas rezultāti, vietnes, kurās iekļautas Google lietojumprogrammas, produkti vai pakalpojumi, vai saites, kuras pieejamas mūsu sniegtajos pakalpojumos. Šīs citas vietnes jūsu datorā var ievietot savas sīkdatnes vai citus failus, apkopot datus vai personas informāciju.

Papildus iepriekšminētajam, iespējams, izmantosim apkopoto informāciju, lai:

 • sniegtu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu savus pakalpojumus (tostarp reklamēšanas pakalpojumus), un izstrādātu jaunus pakalpojumus;
 • aizsargātu uzņēmuma Google vai mūsu lietotāju tiesības un īpašumtiesības.

Ja šo informāciju vēlēsimies izmantot mērķim, kas atšķiras no sākotnējā, pirms tās izmantošanas tiks lūgta jūsu atļauja.

Google apstrādā personas informāciju savos serveros, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Dažos gadījumos mēs apstrādājam personas informāciju serverī, kas neatrodas jūsu valstī.

Izvēles

Varat izmantot pakalpojumu Google Dashboard, lai pārskatītu un pārvaldītu informāciju, kas tiek glabāta jūsu Google kontā.

Lielākās daļas pārlūkprogrammu sākotnējie iestatījumi ļauj pieņemt sīkdatnes, taču jūs varat atiestatīt pārlūkprogrammu, lai tā noraidītu visas sīkdatnes vai brīdinātu par sīkdatņu sūtīšanu. Ja atspējosiet sīkdatnes, iespējams, dažas Google funkcijas un pakalpojumi nedarbosies pareizi.

Lai palīdzētu reklāmdevējiem un izdevējiem piedāvāt un pārvaldīt reklāmas visā tīmeklī, AdSense partneru vietnēs un noteiktos Google pakalpojumos tiek izmantota DoubleClick reklāmas sīkdatne. Izmantojot Reklāmu preferenču pārvaldnieku, jūs varat skatīt, mainīt un pārvaldīt savas reklāmu preferences, kas saistītas ar šo sīkdatni. Turklāt, izmantojot DoubleClick atteikšanās sīkdatni, jebkurā laikā varat atteikties no DoubleClick sīkdatnes.

Informācijas koplietošana

Google izpauž personas informāciju citiem uzņēmumiem vai fiziskām personām ārpus Google tikai šādos gadījumos.

 • Ja jūs tam piekrītat. Lai mēs varētu izpaust sensitīvu personas informāciju, nepieciešama jūsu atļauja.
 • Mēs sniedzam šādu informāciju mūsu meitasuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem vai citiem uzticamiem uzņēmumiem vai personām, lai tās mūsu vārdā apstrādātu personas informāciju. Šīm pusēm jāpiekrīt apstrādāt šādu informāciju atbilstoši mūsu norādījumiem un saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku un jebkuriem citiem atbilstošiem konfidencialitātes un drošības pasākumiem.
 • Mums ir labticīga pārliecība, ka piekļuve šādai informācijai, tās izmantošana, glabāšana vai atklāšana ir pamatoti nepieciešama, lai a) ievērotu visas piemērojamo likumu, noteikumu, tiesvedības procesu vai valdības prasības, b) izpildītu piemērojamos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, tostarp izpētītu iespējamos noteikumu pārkāpumus, c) atklātu, novērstu krāpšanos, drošības vai tehniskās problēmas vai citādi vērstos pret tām, vai d) aizsargātu uzņēmuma Google, tā lietotāju vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai drošību, kā to nosaka vai atļauj likumdošana.

Ja uzņēmums Google būs iesaistīts apvienošanas vai iegādes darījumā, vai dažu vai visu tā aktīvu jebkura veida pārdošanas darījumā, mēs nodrošināsim šādos darījumos iesaistītās personas informācijas drošību un iepriekš paziņosim, pirms personas informācija tiks nodota vai uz to tiks attiecināta cita konfidencialitātes politika.

Informācijas drošība

Lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi, grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu, mēs īstenojam atbilstošus drošības pasākumus. Tostarp veicam iekšējus auditus par datu apkopošanas, uzglabāšanas un apstrādes praksi un drošības pasākumiem, tajā skaitā atbilstošiem šifrēšanas un fiziskas drošības pasākumiem, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi sistēmām, kurās uzglabājam personas datus.

Personas informācijai var piekļūt tikai Google darbinieki, apakšuzņēmēji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai to mūsu vārdā apstrādātu. Šīm personām ir saistošas konfidencialitātes prasības; ja šīs prasības netiek ievērotas, var tikt piemērots sods, tostarp darba līguma laušana un krimināllietas ierosināšana.

Piekļuve personas informācijai un tās atjaunināšana

Kad izmantojat Google pakalpojumus, mēs labticīgi cenšamies nodrošināt jums piekļuvi jūsu personas informācijai un pēc jūsu pieprasījuma labot nepareizus datus vai tos dzēst, ja vien to uzglabāšana nav nepieciešama tiesību aktu noteikumu izpildei vai likumīgu uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai. Pirms šādu pieprasījumu apstrādes lūdzam attiecīgajiem lietotājiem identificēt sevi un atļaut piekļūt pieprasītajai informācijai, to labot vai dzēst; iespējams, atteiksimies apstrādāt pieprasījumus, kuri ir nepamatoti atkārtoti vai sistemātiski, kuriem nepieciešams neproporcionāli liels tehniskais ieguldījums, kuri apdraud citu personu konfidencialitāti vai kuru izpilde būtu ārkārtīgi nepraktiska (piemēram, pieprasījumi attiecībā uz informāciju, kas tiek glabāta dublējumkasetēs), vai piekļuve šiem datiem citādi nav nepieciešama. Piekļuve informācijai un tās labošana tiek nodrošināta bez maksas, izņemot, ja nepieciešams neatbilstoši liels darba ieguldījums. Noteiktu pakalpojumu uzturēšanas specifikas dēļ pēc jūsu datu dzēšanas var paiet zināms laiks, līdz šo datu kopijas tiks izdzēstas no mūsu aktīvajiem serveriem, un, iespējams, tie vēl paliks mūsu dublējumsistēmās. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet pakalpojumu palīdzības centrus.

Piemērošana

Google atbilst ASV—ES programmas Safe Harbor un ASV–Šveices programmas Safe Harbor prasībām, kuras ir noteicis ASV Tirdzniecības departaments attiecībā uz personiskās informācijas apkopošanu no Eiropas Savienības valstīm un Šveices, šīs informācijas lietošanu un paturēšanu. Kompānijai Google ir sertifikāts, kas norāda, ka tā atbilst Safe Harbor konfidencialitātes principiem attiecībā uz informēšanu, izvēli, nodošanu tālāk, drošību, datu integritāti, piekļuvi un piemērošanu. Lai uzzinātu vairāk par programmu Safe Harbor un apskatītu Google sertifikātu, apmeklējiet Safe Harbor vietni.

Google regulāri pārskata savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstveida sūdzību, Google sazinās ar lietotāju, kurš izteicis sūdzību, lai uzklausītu radušās bažas. Lai atrisinātu visas tās sūdzības par personas datu nodošanu, kuras nevar atrisināt Google un konkrētā persona savā starpā, mēs sadarbosimies ar attiecīgajām kompetentām iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm.

Šīs konfidencialitātes politikas grozījumi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī konfidencialitātes politika laiku pa laikam var tikt grozīta. Mēs neierobežosim jūsu tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku bez jūsu nepārprotamas piekrišanas. Visi konfidencialitātes politikas grozījumi tiks publicēti šajā lapā, un, ja grozījumi būs būtiski, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp dažos pakalpojumos paziņojums par konfidencialitātes politikas grozījumiem tiks nosūtīts pa e-pastu). Turklāt konfidencialitātes politikas iepriekšējās versijas tiks glabātas arhīvā, lai jūs tās varētu pārskatīt.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne