Toto je archivovaná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov Zobrazte si aktuálnu verziu alebo všetky predchádzajúce verzie.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Dátum poslednej úpravy: 27. júla 2012 (zobraziť archivované verzie)

Naše služby môžete využívať rôznymi spôsobmi vrátane vyhľadávania a zdieľania informácií, komunikácie s ostatnými ľuďmi či vytvárania nového obsahu. Ak s nami zdieľate informácie, napríklad tým, že vytvoríte účet Google, môžeme tieto služby ešte viac zlepšiť – zobraziť relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy, pomôcť vám pri kontaktovaní ľudí či zrýchliť a uľahčiť zdieľanie s ostatnými používateľmi. Chceme, aby ste pri používaní našich služieb vedeli, akým spôsobom informácie používame a ako môžete chrániť vaše súkromie.

V našich pravidlách ochrany osobných údajov je vysvetlené:

 • Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.
 • Ako tieto informácie používame.
 • Aké možnosti ponúkame, vrátane toho ako získať prístup k informáciám a ako ich aktualizovať.

Snažili sme sa, aby boli pravidlá čo najjednoduchšie, ak však dostatočne nepoznáte výrazy, ako sú napríklad súbor cookie, IP adresa, pixelová značka a prehliadač, zistite si najprv viac o týchto kľúčových pojmoch. Vaše súkromie berie spoločnosť Google vážne, a preto či už ste novým, alebo dlhodobým používateľom, prosím zoznámte sa s našimi postupmi a v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme informácie preto, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytovať lepšie služby – od určenia najjednoduchších vecí, ako je jazyk, ktorým hovoríte, až po zložitejšie veci, ako napríklad, ktoré reklamy sú pre vás najužitočnejšie, alebo ľudia, o ktorých sa na internete najviac zaujímate.

Informácie zhromažďujeme dvoma spôsobmi:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete. Mnoho našich služieb napríklad vyžaduje registráciu účtu Google. Pri registrácii od vás požadujeme osobné informácie, ako sú meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty. Ak chcete naplno využívať funkcie zdieľania, ktoré poskytujeme, môžeme vás tiež požiadať o vytvorenie verejne viditeľného profilu Google, ktorý môže obsahovať vaše meno a fotografiu.

 • Informácie, ktoré získavame, keď používate naše služby. Môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré používate, a tiež o spôsobe, akým ich používate. Napríklad keď navštívite webové stránky využívajúce naše reklamné služby alebo sledujete či pracujete s našimi reklamami a obsahom. Tieto informácie zahrňujú:

  • Informácie o zariadení

   Môžeme zhromažďovať informácie o konkrétnom zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení a údaje o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla). Spoločnosť Google môže priradiť k vášmu účtu Google identifikátory vašich zariadení alebo telefónne číslo.

  • Informácie z protokolov

   Keď používate naše služby alebo sledujete obsah, ktorý poskytuje spoločnosť Google, môžeme automaticky zhromažďovať a ukladať určité informácie v denníkoch serverov. Medzi ne môžu patriť:

   • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili, napríklad vaše vyhľadávacie dotazy,
   • informácie z protokolov o telefonovaní, ako sú vaše telefónne číslo, číslo volajúceho, čísla presmerovania, čas a dátum hovorov, trvanie hovorov, údaje o smerovaní správ SMS a typy hovorov,
   • adresa internetového protokolu,
   • informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, činnosť systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a odkazujúca adresa URL,
   • súbory cookie, ktoré môžu byť jedinečnými identifikátormi vášho prehliadača alebo účtu Google.
  • Informácie o polohe

   Pri používaní služby Google s určovaním polohy môžeme zhromažďovať a spracúvať informácie o vašej aktuálnej polohe, ako je signál GPS odoslaný mobilným zariadením. Môžeme tiež používať rôzne technologické zariadenia na určenie polohy, ako sú údaje snímačov z vášho zariadenia, ktoré môžu napríklad poskytovať informácie o prístupových bodoch siete Wi-Fi a mobilných vysielačoch v blízkosti.

  • Jedinečné čísla aplikácií

   Niektoré služby používajú jedinečné číslo aplikácie. Toto číslo môže byť spolu s informáciami o inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) odosielané spoločnosti Google pri inštalácii alebo odinštalovaní príslušnej služby alebo vtedy, keď služba pravidelne kontaktuje naše servery, napríklad z dôvodu automatických aktualizácií.

  • Miestne úložisko

   Pomocou mechanizmov, medzi ktoré patrí webové úložisko prehliadača (vrátane technológie HTML 5) a vyrovnávacej pamäti aplikácií, môžeme zhromažďovať a ukladať informácie (vrátane osobných informácií) v miestnom úložisku zariadenia.

  • Súbory cookie a anonymné identifikátory

   Keď navštívite určitú službu Google, používame na zhromažďovanie a ukladanie informácií rôzne technológie, medzi ktoré okrem iného patrí odosielanie jedného alebo viacerých súborov cookie alebo anonymných identifikátorov do vášho zariadenia. Súbory cookie a anonymné identifikátory používame aj vtedy, keď využívate služby, ktoré ponúkame našim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie Google, ktoré sa môžu objaviť na iných webových stránkach.

Ako používame zhromažďované informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme zo všetkých našich služieb, používame na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie služieb a na vývoj nových služieb a na ochranu spoločnosti Google aj našich používateľov. Tieto informácie používame tiež, aby sme vám mohli poskytnúť obsah zodpovedajúci vašim potrebám – napríklad poskytnúť vám relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy.

Môžeme použiť meno, ktoré uvediete v profile Google, vo všetkých ponúkaných službách, ktoré vyžadujú účet Google. Ďalej môžeme nahradiť predchádzajúce mená priradené k vášmu účtu Google, aby ste mali vo všetkých službách uvedené rovnaké meno. Ak už ostatní používatelia majú vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie, pomocou ktorých vás je možné identifikovať, môžeme im zobraziť vaše verejne viditeľné informácie z profilu Google, ako je vaše meno a fotografia.

Keď kontaktujete spoločnosť Google, môžeme si ponechať záznam o vašej komunikácii, aby sme vám v budúcnosti dokázali pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy. Môžeme použiť vašu e-mailovú adresu na zasielanie informácií o našich službách, napríklad oznamov o nadchádzajúcich zmenách či vylepšeniach.

Informácie zhromažďované zo súborov cookie a ďalších technológií, ako sú pixlové značky, môžeme používať s cieľom zlepšenia dojmu používateľa a celkovej kvality našich služieb. Ak napríklad uložíme vaše predvoľby jazyka, budeme vám môcť zobraziť služby v jazyku, ktorý uprednostňujete. Pri zobrazovaní prispôsobených reklám platí, že súbory cookie ani anonymné identifikátory neprepájame s citlivými kategóriami, ako sú kategórie založené na rase, náboženstve, sexuálnej orientácii či zdravotnom stave.

Osobné informácie z jednej služby môžeme spojiť s informáciami (vrátane osobných informácií) z ďalších služieb Google. Cieľom je uľahčiť vám zdieľanie obsahu s ľuďmi, ktorých poznáte. Nebudeme spájať informácie zo súborov cookie služby DoubleClick s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti, pokiaľ neobdržíme váš súhlas.

Pred použitím informácií na účel, ktorý nie je uvedený v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, vás vždy požiadame o súhlas.

Spoločnosť Google spracúva osobné informácie na svojich serveroch v mnohých krajinách po celom svete. Vaše osobné informácie môžeme spracúvať na serveri umiestnenom mimo krajiny, kde žijete.

Transparentnosť a možnosť voľby

Ľudia chránia svoje súkromie v rôznej miere. Našim cieľom je, aby bolo vždy jasné, ktoré informácie zhromažďujeme, aby ste mali primeranú možnosť zvoliť si, ako budú využívané. Môžete napríklad:

 • Posúdiť a kontrolovať určité druhy informácií previazaných s vaším účtom Google použitím služby Google Dashboard.
 • Zobraziť a upraviť svoje nastavenia reklám, ako napríklad, ktoré kategórie vás zaujímajú, použitím Správcu nastavenia reklám. Tu môžete tiež odmietnuť niektoré reklamné služby Google.
 • Použiť náš editor na zobrazenie a úpravu toho ako sa váš profil Google bude zobrazovať jednotlivým používateľom.
 • Kontrolovať, s kým zdieľate informácie.
 • Získať informácie z mnohých našich služieb.

V prehliadači si môžete tiež nastaviť blokovanie všetkých súborov cookie, vrátane súborov cookie priradených k našim službám alebo určiť upozornenie, že je súbor cookie nami nastavený. Avšak prosím nezabúdajte na to, že mnoho našich služieb nemusí správne fungovať, pokiaľ sú súbory cookie zakázané. Napríklad si nebudeme môcť pamätať vaše predvoľby jazyka.

Informácie, ktoré zdieľate vy

Mnoho našich služieb vám umožňuje zdieľať informácie s ostatnými používateľmi. Prosím pamätajte na to, že keď zdieľate informácie verejne, vyhľadávacie nástroje vrátane služby Google ich môžu indexovať. Naše služby ponúkajú rôzne možnosti týkajúce sa zdieľania a odstránenia vášho obsahu.

Prístup k vašim osobným informáciám a ich aktualizácia

Kedykoľvek používate naše služby, chceme vám umožniť prístup k vašim osobným informáciám. Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať. Pri aktualizácii osobných informácií vás môžeme požiadať, aby ste ešte predtým, ako sa budeme môcť venovať vašej žiadosti, overili svoju totožnosť.

Môžeme odmietnuť žiadosti, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú neprimerané technické úsilie (napríklad vyvinutie nového systému alebo zásadnú zmenu existujúcich postupov), ohrozujú súkromie ostatných osôb alebo by ich bolo veľmi ťažké uskutočniť (napríklad žiadosti súvisiace s informáciami na záložných páskach).

Pokiaľ je to možné, poskytujeme prístup k informáciám a k ich oprave, a to zdarma, okrem prípadov, kedy by to vyžadovalo neprimerané úsilie. Naším cieľom je poskytovať služby tak, aby boli informácie chránené pred náhodným či zámerným zničením. Vzhľadom na túto skutočnosť sa môže stať, že ak svoje informácie odstránite z našich služieb, ich reziduálne kópie neodstránime z našich aktívnych serverov ihneď a informácie neodstránime z našich záložných systémov.

Informácie, ktoré zdieľame my

Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami mimo spoločnosti Google, pokiaľ nenastane jeden z nasledujúcich prípadov:

 • S vaším súhlasom

  Osobné informácie budeme zdieľať so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Google, pokiaľ nám na to dáte súhlas. V prípade zdieľania citlivých osobných informácií požadujeme váš výslovný súhlas.

 • So správcami domén

  Ak je váš účet Google pre vás spravovaný správcom domény (napríklad pre používateľov služby Google Apps), budú mať prístup k informáciám vášho účtu Google (vrátane e-mailu a ďalších údajov) správca domény aj osoby zaisťujúce ďalší predaj, ktoré poskytujú vašej organizácii podporu používateľa. Váš správca domény bude môcť:

  • zobraziť štatistiky týkajúce sa vášho účtu, napríklad štatistiky týkajúce sa aplikácií, ktoré inštalujete
  • zmeniť heslo vášho účtu,
  • pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k účtu,
  • pristupovať k informáciám uloženým v rámci vášho účtu alebo tieto informácie uchovávať,
  • získať informácie z vášho účtu s cieľom dodržania príslušných právnych predpisov, nariadení, právneho postupu alebo vynútiteľného vládneho nariadenia,
  • obmedziť vám možnosť odstránenia či úpravy informácií alebo nastavení ochrany osobných údajov.

  Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov správcu vašej domény.

 • Na účely externého spracúvania

  Osobné informácie poskytujeme spriazneným spoločnostiam alebo iným dôveryhodným firmám či osobám na účely spracúvania osobných informácií pre našu spoločnosť, a to na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

 • Z právnych dôvodov

  Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami či jednotlivcami mimo spoločnosti Google, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie sú primerane nevyhnutné na:

  • splnenie požiadaviek akéhokoľvek príslušného právneho predpisu, nariadenia, právneho postupu alebo vynútiteľného vládneho nariadenia,
  • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia,
  • rozpoznanie, zabránenie alebo na iný postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných problémov,
  • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Môžeme zdieľať súhrnné informácie, ktoré neumožňujú zistenie totožnosti, a to verejne a s našimi partnermi, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo prepojené webové stránky. Môžeme napríklad verejne zdieľať informácie s cieľom zobrazenia trendov vo všeobecnom používaní našich služieb.

Ak sa spoločnosť Google zúčastní fúzie, akvizície alebo predaja majetku, zaistíme dôvernosť všetkých osobných informácií a dotknutým používateľom túto skutočnosť oznámime predtým, ako budú osobné informácie prevedené a začnú sa na ne vzťahovať iné pravidlá ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie informácií

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme spoločnosť Google aj jej používateľov ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. Konkrétne ide o tieto činnosti:

 • Mnoho služieb šifrujeme pomocou protokolu SSL.
 • Pri prihlásení do účtu Google ponúkame možnosť verifikácie v dvoch krokoch a v prehliadači Google Chrome poskytujeme funkciu Bezpečné prehliadanie.
 • Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov.
 • Prístup k osobným informáciám majú len zamestnanci spoločnosti Google, zmluvní partneri a zástupcovia, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Uplatnenie

Naše pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby ponúkané spoločnosťou Google Inc. a jej spriaznenými spoločnosťami, vrátane služieb ponúkaných na iných webových stránkach (ako sú napríklad naše reklamné služby) s výnimkou služieb s vlastnými pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré tieto pravidlá nezahŕňajú.

Naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami vrátane produktov či webových stránok, ktoré sa vám môžu zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania, webových stránok, ktoré môžu zahŕňať služby Google alebo iných webových stránok, na ktoré naše služby odkazujú. Pravidlá ochrany osobných údajov sa netýkajú spôsobov spracúvania informácií inými spoločnosťami či organizáciami, ktoré inzerujú naše služby, a ktoré môžu na zobrazenie a ponúkanie relevantných reklám používať súbory cookie, pixelové značky či iné technológie.

Vymáhanie

Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Taktiež dodržiavame niekoľko samoregulačných rámcov. Ak dostaneme formálnu písomnú sťažnosť, v rámci jej riešenia kontaktujeme osobu, ktorá sťažnosť podala za účelom prešetrenia. Pri riešení všetkých sťažností týkajúcich sa prenosov osobných údajov, ktoré nie je možné vyriešiť priamo s používateľmi, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu osobných údajov.

Zmeny

Naše pravidlá ochrany osobných údajov sa z času na čas môžu meniť. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu. Všetky zmeny pravidiel ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke a ak budú zmeny podstatné, výraznejšie vás upozorníme (v prípade niektorých služieb môžeme na zmenu pravidiel ochrany osobných údajov upozorniť aj e-mailom). Predchádzajúce verzie týchto pravidiel ochrany osobných údajov uchovávame aj v archíve, kde si ich môžete prečítať.

Postupy vzťahujúce sa na konkrétne produkty

Nasledujúce upozornenia popisujú konkrétne spôsoby ochrany súkromia, pokiaľ ide o určité produkty a služby spoločnosti Google, ktoré môžete používať:

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka