Dette er en arkivert versjon av retningslinjene våre for personvern. Se den nåværende versjonen eller alle de tidligere versjonene.

Personvernregler

Sist endret: 20. desember 2013 (se arkiverte versjoner)

Du kan bruke tjenestene våre på mange ulike måter – til å søke etter og dele informasjon, kommunisere med andre eller lage nytt innhold. Når du deler informasjon med oss, for eksempel ved at du oppretter en Google-konto, kan vi gjøre tjenestene enda bedre. Dette omfatter blant annet at vi viser deg mer relevante søkeresultater og annonser, hjelper deg å komme i kontakt med folk og at vi gjør det enklere og raskere å dele med andre. Når du bruker tjenestene våre, er det viktig for oss at du er klar over hvordan vi bruker informasjonen og hvordan du kan ivareta personvernet ditt.

I personvernreglene finner du informasjon om følgende:

 • hvilken informasjon vi samler inn, og hvorfor
 • hvordan vi bruker informasjonen
 • valgene vi tilbyr, herunder hvordan du får tilgang til og kan oppdatere informasjon

Vi har prøvd å holde det så enkelt som mulig, men hvis du ikke er kjent med viktige begreper som for eksempel informasjonskapsler, IP-adresser, pikseletiketter og nettlesere, bør du lese om disse begrepene først. Vi tar personvern på alvor, så uansett om du er ny Google-bruker eller har vært med oss lenge, ber vi deg ta deg tid til å gjøre deg kjent med praksisen vår. Hvis du har spørsmål, kan du sjekke denne siden.

Informasjon vi samler inn

Vi samler inn informasjon for å kunne gi alle brukerne våre en bedre tjeneste. Dette omfatter enkle ting som å finne ut hvilket språk du snakker, til mer komplekse saker som hvilke annonser du synes er mest nyttige eller hvilke personer som er viktigst for deg på nettet.

Vi samler inn informasjon på to måter:

 • Informasjon du oppgir til oss. Mange av tjenestene våre krever for eksempel at du registrerer en Google-konto. I forbindelse med registreringen blir du bedt om å oppgi personopplysninger, som for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og kredittkort. Hvis du vil utnytte delingsfunksjonene best mulig, kan du også bli bedt om å opprette en offentlig synlig Google-profil, som kan inneholde navn og bilde.

 • Vi mottar informasjon når du bruker tjenestene våre. Det er mulig at vi samler inn informasjon om tjenestene du bruker og hvordan du bruker dem. Dette kan for eksempel omfatte når du bruker et nettsted som benytter våre annonseringstjenester, eller du ser og kommuniserer med annonsene og innholdet vårt. Denne informasjonen omfatter følgende:

  • Enhetsinformasjon

   Det er mulig at vi samler inn enhetsspesifikk informasjon (som f.eks. maskinvaremodell, operativsystemversjon, unike enhetsidentifikatorer, og informasjon om mobilnettverket, herunder telefonnummer). Google kan knytte enhetsidentifikatorene eller telefonnummeret til Google-kontoen.

  • Logginformasjon

   Når du bruker tjenestene våre eller ser innhold fra Google, kan det hende vi automatisk samler inn og lagrer bestemte typer informasjon i tjenerloggene. Dette kan omfatte følgende:

   • detaljer om hvordan du brukte tjenesten, som for eksempel søkeord du har brukt
   • telefonlogginformasjon, som for eksempel telefonnummer, operatørnummer, viderekoblingsnummer, tidspunkt og dato for anrop, samtalevarighet, SMS-rutingsinformasjon og typer anrop
   • Internett-protokolladresser
   • informasjon om enhetshendelser, som for eksempel programstopp, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk, dato og tidspunkt for forespørselen, samt videresendingsnettadresse
   • informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren eller Google-kontoen unikt
  • Posisjonsinformasjon

   Når du bruker en posisjonsaktivert Google-tjeneste, kan det hende at vi samler inn og behandler informasjon om din faktiske posisjon, som for eksempel GPS-signaler sendt fra en mobilenhet. Vi kan også bruke ulike teknologier for å bestemme posisjonen, som for eksempel sensordata fra enheten som for eksempel kan gi informasjon om Wi-Fi-tilgangspunkter og mobiltårn i nærheten.

  • Unike programnumre

   Enkelte tjenester inkluderer et unikt programnummer. Dette nummeret og informasjon om installasjonen din (f.eks. type operativsystem og programversjonsnummer) kan sendes til Google når du installerer eller avinstallerer tjenesten, eller når tjenesten med jevne mellomrom kontakter tjenerne våre, for eksempel for å be om automatiske oppdateringer.

  • Lokal lagring

   Det er mulig at vi samler inn og lagrer informasjon (herunder personopplysninger), lokalt på enheten ved bruk av mekanismer som for eksempel nettleserlagring (inkludert HTML 5) og programdatabuffere.

  • Informasjonskapsler og anonyme identifikatorer

   Vi bruker ulike teknologier for å samle inn og lagre informasjon når du besøker en Google-tjeneste, og dette kan omfatte at vi sender én eller flere informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer til enheten din. Vi bruker også informasjonskapsler og anonyme identifikatorer når du bruker tjenester som tilbys til våre partnere, som for eksempel annonseringstjenester eller Google-funksjoner som kan vises på andre nettsteder.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Vi bruker informasjonen vi samler inn fra alle tjenestene til å levere, vedlikeholde, beskytte og forbedre tjenestene, utvikle nye tjenester og til å beskytte Google og våre brukere. Vi bruker også informasjonen til å gi deg tilpasset innhold, som for eksempel mer relevante søkeresultater og annonser.

Vi bruker navnet du oppgir i Google-profilen, i alle tjenestene vi tilbyr som krever en Google-konto. I tillegg kan det hende at vi erstatter tidligere navn knyttet til Google-kontoen din, slik at du fremstår enhetlig i alle tjenestene. Hvis andre brukere allerede har e-postadressen din eller annen informasjon som identifiserer deg, kan det hende at vi viser den offentlig synlige informasjonen i Google-profilen din, som for eksempel navn og bilde.

Når du kontakter Google, kan det hende at vi registrerer kommunikasjonen med deg, slik at vi kan hjelpe deg best mulig hvis det oppstår problemer. Vi kan bruke e-postadressen din til å informere deg om tjenestene, for eksempel kommende endringer eller forbedringer.

Vi bruker informasjonen som er samlet inn fra informasjonskapsler og andre teknologier, som for eksempel pikseletiketter, for å forbedre brukeropplevelsen og den generelle kvaliteten på tjenestene. Tjenestene kan for eksempel vises på det språket du foretrekker ved at vi lagrer språkinnstillingene dine. Når vi viser personlig tilpassede annonser, knytter vi ikke informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer til sensitive kategorier, for eksempel basert på rase, religion, seksuell legning eller helse.

Det er mulig at vi kombinerer personlige opplysninger fra én tjeneste med informasjon (inkludert personlige opplysninger) fra andre Google-tjenester. Dette gjør vi blant annet for å gjøre det lettere for deg å dele ting med folk du kjenner. Vi kombinerer ikke informasjonskapselopplysninger for DoubleClick med identifiserbare personopplysninger med mindre du har gitt samtykke til dette.

Vi innhenter ditt samtykke før vi bruker informasjon til andre formål enn det som er beskrevet i disse personvernreglene.

Google behandler personopplysninger på tjenere i mange land rundt om i verden. Vi kan behandle dine personopplysninger på en tjener som befinner seg i et annet land enn det du bor i.

Innsyn og valg

Våre brukere har ulike måter å forholde seg til personvern på. Målet vårt er å være tydelig på hvilken informasjon vi samler inn, slik at du kan ta informerte valg om hvordan vi skal bruke den. Du kan for eksempel gjøre følgende:

 • Se gjennom og kontroller enkelte typer informasjon knyttet til Google-kontoen ved å bruke Google Oversikt.
 • Se og rediger innstillingene dine for annonser som vises til deg på Google og resten av nettet, slik som hvilke kategorier som interesserer deg, ved bruk av Annonseinnstillingene. Du kan også velge å ikke bruke enkelte av Googles annonseringstjenester her.
 • Bruk redigeringsprogrammet for å se og endre hvordan Google-profilen vises for andre.
 • Kontroller hvem du deler informasjon med.
 • Bruk informasjon fra mange av tjenestene våre.

Du kan angi at nettleseren skal blokkere alle informasjonskapsler, herunder informasjonskapsler knyttet til tjenestene, eller at du skal bli varslet når vi sender en ny informasjonskapsel til datamaskinen din. Det er imidlertid viktig å være klar over at enkelte Google-funksjoner og -tjenester kan ha problemer med å fungere på riktig måte hvis du ikke godtar informasjonskapsler. Vi kan for eksempel ikke huske språkinnstillingene dine.

Informasjon du deler

Mange av tjenestene våre lar deg dele informasjon med andre. Husk at når du deler informasjon offentlig, kan den indekseres av søkemotorer, herunder Google. Tjenestene gir ulike alternativer for hvordan du deler og fjerner innholdet.

Tilgang til og oppdatering av personopplysninger

Vårt mål er at du skal få tilgang til dine personopplysninger når du bruker tjenestene. Hvis opplysningene er gale, vil vi så langt det er mulig gi deg alternativer for å oppdatere eller slette dem – med mindre vi må beholde opplysningene for legitime forretningsmessige eller juridiske formål. Når du oppdaterer dine personopplysninger, kan det hende vi ber deg om å bekrefte identiteten din før vi etterkommer forespørselen.

Vi kan avvise forespørsler som er unødvendig gjentakende, krever urimelige tekniske ressurser (f.eks. at det utvikles et nytt system eller at nåværende praksis må endres helt), risikerer andres personvern eller som er svært upraktiske (f.eks. forespørsler som gjelder opplysninger som ligger på sikkerhetskopisystemer).

Tar vi ikke betalt for å gi tilgang til opplysninger eller utføre endringer. Vi har fokus på å tilby tjenestene på en måte som beskytter informasjonen mot tilfeldig eller skadelige ødeleggelser. Derfor kan det hende at vi ikke umiddelbart sletter kopier fra våre aktive tjenere eller fjerner informasjon fra sikkerhetskopisystemene våre når du sletter informasjon fra tjenesten.

Informasjon vi deler

Vi deler ikke personopplysninger med bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor Google, med unntak av under følgende omstendigheter:

 • Med ditt samtykke

  Vi deler personopplysninger med bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor Google når du har gitt ditt samtykke til dette. Vi krever aktivt samtykke for videreformidling av sensitive personopplysninger.

 • Med domeneadministratorer

  Hvis en domeneadministrator administrerer kontoen på dine vegne (f.eks. for Google Apps-brukere), har domeneadministratoren og andre aktører som leverer brukerstøtte til organisasjonen, tilgang til informasjonen i Google-kontoen din (herunder e-post og andre data). Domeneadministratoren kan ha mulighet til å gjøre følgende:

  • vise statistikk for kontoen, som for eksempel statistikk angående programmer du installerer
  • endre kontopassordet ditt
  • suspendere eller opphøre kontotilgangen din
  • få tilgang til eller hente fram informasjon som lagres som en del av kontoen din
  • hente kontoinformasjonen for å oppfylle gjeldende lover, bestemmelser, juridiske prosesser eller etterkomme forespørsler fra myndighetene
  • begrense din mulighet til å slette eller redigere informasjon eller personverninnstillinger

  Les personvernreglene til domeneadministratoren din hvis du vil vite mer.

 • For ekstern behandling

  Vi kan oppgi personopplysninger til våre tilknyttede partnere og andre pålitelige bedrifter eller personer som behandler opplysningene for oss, og i samsvar med personvernreglene og eventuelle andre tiltak for taushetsplikt og sikkerhet som er aktuelle.

 • Av juridiske årsaker

  Vi deler personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Google hvis vi i god tro mener at tilgang, bruk, oppbevaring eller videreformidling av informasjonen med rimelighet er nødvendig av følgende årsaker:

  • oppfylle gjeldende lover, bestemmelser, juridiske prosesser eller etterkomme forespørsler fra myndighetene
  • håndheve vilkårene, herunder granskning av potensielle brudd
  • oppdage, forebygge eller på andre måte håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer
  • beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, våre brukere og offentligheten mot skade, som påkrevd eller tillatt i henhold til lov

Vi kan dele samlet, ikke-identifiserbar informasjon offentlig og med våre partnere, som for eksempel utgivere, annonsører eller tilknyttede nettsteder. Vi kan for eksempel dele informasjon offentlig som viser trender for generell bruk av tjenestene våre.

Hvis Google blir involvert i en fusjon, et oppkjøp eller andre former for salg, vil vi sikre at alle personopplysninger forblir konfidensielle. Brukere som berøres av endringene, blir varslet før personopplysninger blir overført eller underlagt andre personvernregler.

Informasjonssikkerhet

Vi jobber hardt for å beskytte oss og våre brukere mot uautorisert tilgang og uautorisert endring, formidling eller ødeleggelse av informasjon vi besitter. Konkret handler dette om følgende:

 • Vi krypterer mange av tjenestene ved bruk av SSL.
 • Vi tilbyr 2-trinns bekreftelse når du får tilgang til Google-kontoen, og funksjon for Sikkert Søk i Google Chrome.
 • Vi gjennomgår praksisen vår for innsamling, lagring og behandling av informasjon, herunder fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte oss mot at uvedkommende får tilgang til systemene.
 • Vi begrenser tilgang til personopplysninger til Googles ansatte, kontraktører og agenter som skal behandle disse opplysningene på våre vegne. Disse aktørene er underlagt strenge krav når det gjelder taushetsplikt, og vi kan iverksette disiplinærtiltak eller opphøre avtalen hvis forpliktelsene ikke oppfylles.

Bruk

Personvernreglene gjelder alle tjenestene som tilbys av Google Inc. og dets partnere, herunder tjenester som tilbys på andre nettsteder (som f.eks. annonsørtjenester), men ekskluderer tjenester som har egne personvernregler som ikke inkluderer disse personvernreglene.

Personvernreglene gjelder ikke tjenester som tilbys av andre bedrifter eller enkeltpersoner, herunder produkter eller nettsteder i søkeresultater, nettsteder som bruker Google-tjenester eller andre nettsteder som har koblinger fra tjenestene våre. Personvernreglene omfatter ikke informasjonspraksis til andre bedrifter og organisasjoner som annonserer tjenestene våre, og som kan bruke informasjonskapsler, pikseletiketter og andre teknologier for å levere og tilby relevante annonser.

Håndhevelse

Vi gjennomgår jevnlig overholdelsen av personvernreglene våre. Vi benytter også flere selvregulerende rammeverk. Når vi mottar formelle, skriftlige klager, kontakter vi personen som fremsatte klagen, for å følge opp. Vi samarbeider med aktuelle myndigheter, blant annet Datatilsynet, for å løse eventuelle klager angående overføring av personopplysninger som ikke kan løses direkte med brukerne.

Endringer

Personvernreglene kan bli endret fra tid til annen. Vi vil ikke innskrenke rettighetene dine under disse retningslinjene uten at vi har mottatt uttrykkelig samtykke fra deg. Vi legger ut alle endringer i disse retningslinjene på denne siden, og hvis endringene er betydelige, legges det ut et mer iøynefallende varsel (for enkelte tjenester sendes det varsel via e-post når reglene endres). I tillegg vil vi oppbevare tidligere versjoner av personvernreglene i et arkiv, slik at du har enkel tilgang til dem.

Spesifikk produktpraksis

Følgende merknader forklarer spesifikke personvernpraksiser for bestemte Google-produkter og tjenester:

Google-apper
Hovedmeny