Отчет за прозрачност за достъпа до данни и изтриването на информация

Както е описано в Декларацията за поверителност на Google и Помощния център за поверителността, поддържаме различни инструменти, с чиято помощ потребителите могат да осъществяват достъп до данните си, да ги актуализират, управляват, експортират и изтриват, както и да управляват поверителността си в услугите ни. По-конкретно, всяка година няколко милиона потребители в САЩ използват функцията ни Изтегляне на данните ви или изтриват част от данните си чрез функцията ни Моята активност. Тези инструменти дават възможност на потребителите да избират конкретни типове данни от услугите на Google, които да прегледат, изтеглят или изтрият, като заявките се обработват автоматично. Освен това потребителите имат възможност да упражнят правата си съгласно конкретни закони за поверителността, например Закона за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA), като се свържат с Google.

Таблицата по-долу предоставя повече информация за използването на тези инструменти и начини за връзка през 2022 г.:

Тип заявкаБрой заявкиЗаявки, които са изпълнени изцяло или отчастиЗаявки, които са отхвърлениСредно време за изчерпателен отговор
Използване на Изтегляне на данните ви*Приблизително 7,5 млн.Приблизително 7,5 млн.Неприложимо (заявките се обработват автоматично)По-малко от 1 ден (заявките се обработват автоматично)
Използване на функцията за изтриване от „Моята активност“*Приблизително 54,7 млн.Приблизително 54,7 млн.Неприложимо (заявките се обработват автоматично)По-малко от 1 ден (заявките се обработват автоматично)
Заявки за информация (чрез свързване с Google)**839839020 дни
Заявки за изтриване (чрез свързване с Google)**8080023 дни

Както е обяснено в Декларацията ни за поверителност, Google не продава личната информация на потребителите си. Съответно при изпращане на заявки от потребителите с цел отказване от продажбата на лични данни ние обясняваме практиките си и поетите от нас ангажименти в отговора си и предоставяме информация за ограничените случаи, в които личните им данни може да бъдат споделени извън Google, и за контролите, с които потребителите разполагат в тези ситуации.

* Данни за потребители в САЩ

** Данни за потребители, които се идентифицират като жители на Калифорния

Приложения на Google
Главно меню