Přehled transparentnosti ohledně přístupu k údajům a jejich mazání

Jak je popsáno v zásadách ochrany soukromí společnosti Googlecentru nápovědy k ochraně soukromí, nabízíme řadu nástrojů, ve kterých mohou uživatelé zobrazit, spravovat, aktualizovat, exportovat nebo smazat své údaje a spravovat svá nastavení ochrany soukromí ve službách Google. Miliony uživatelů v USA používají funkci Stažení dat od Googlu nebo mažou některá svá data pomocí funkce Moje aktivita od Googlu. Tyto nástroje umožňují uživatelům vybrat konkrétní typy dat ve službách Google, která chtějí zkontrolovat, stáhnout nebo smazat. Žádosti se zpracovávají automaticky. Uživatelé navíc mohou kontaktovat Google a uplatnit svá práva podle konkrétních právních předpisů na ochranu soukromí, jako je zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA).

Tabulka níže uvádí další informace o využití těchto nástrojů a způsobů kontaktování v roce 2021:

Typ žádostiPočet žádostíÚplně nebo částečně vyplněné žádostiZamítnuté žádosti***Průměrný čas na odpověď
Využití funkce Stažení dat*Přibližně 3,9 mil.Přibližně 3,9 mil.– (žádosti zpracované automaticky)Méně než 1 den (žádosti zpracované automaticky)
Využití smazání Mojí aktivity*Přibližně 18,9 mil.Přibližně 18,9 mil.– (žádosti zpracované automaticky)Méně než 1 den (žádosti zpracované automaticky)
Žádosti o informace (kontaktování společnosti Google)**683679415 dnů
Žádosti o smazání (kontaktování společnosti Google)**6262015 dnů

Jak je uvedeno v zásadách ochrany soukromí, Google osobní údaje uživatelů neprodává. Proto když uživatelé požádají o vyjmutí z prodeje osobních údajů, vysvětlíme jim, že údaje neprodáváme a zpřístupňujeme je mimo Google jen za omezených okolností, a že nad případným zpřístupněním mají uživatelé určitou kontrolu.

* Data pro uživatele v USA

** Data pro uživatele, kteří sami sebe označili jako rezidenti v Kalifornii

*** Všechny žádosti zamítnuté v roce 2021 byly zamítnuté proto, že je nebylo možné ověřit

Aplikace Google
Hlavní nabídka