Přehled transparentnosti ohledně přístupu k údajům a jejich mazání

Jak je popsáno v zásadách ochrany soukromí společnosti Googlecentru nápovědy k ochraně soukromí, nabízíme řadu nástrojů, ve kterých mohou uživatelé zobrazit, opravovat, spravovat, aktualizovat, exportovat nebo smazat své údaje a spravovat svá nastavení ochrany soukromí ve službách Google. Miliony uživatelů v USA používají funkci Stažení dat od Googlu nebo mažou některá svá data pomocí funkce Moje aktivita od Googlu. Tyto nástroje umožňují uživatelům vybrat konkrétní typy dat ve službách Google, která chtějí zkontrolovat, stáhnout nebo smazat. Žádosti se zpracovávají automaticky. Uživatelé navíc mohou kontaktovat Google a uplatnit svá práva podle konkrétních právních předpisů na ochranu soukromí, jako je zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA).

Tabulka níže uvádí další informace o využití těchto nástrojů a způsobů kontaktování v roce 2023:

Typ žádostiPočet žádostíÚplně nebo částečně vyplněné žádostiZamítnuté žádosti***Průměrný čas na odpověď
Využití funkce Stažení dat*Přibližně 8,8 mil.Přibližně 8,8 mil.– (žádosti zpracované automaticky)Méně než 1 den (žádosti zpracované automaticky)
Využití smazání Mojí aktivity*Přibližně 60,6 mil.Přibližně 60,6 mil.– (žádosti zpracované automaticky)Méně než 1 den (žádosti zpracované automaticky)
Žádosti o informace (kontaktování společnosti Google)**42442226 dnů
Žádosti o smazání (kontaktování společnosti Google)**323207 dnů
Žádosti o opravu (kontaktování společnosti Google)**000Nelze použít

Jak je uvedeno v zásadách ochrany soukromí, Google osobní údaje uživatelů neprodává. Osobní údaje definované zákonem CCPA jako citlivé používá pouze pro účely povolené zákonem CCPA. Proto když uživatelé požádají o vyjmutí z prodeje osobních údajů nebo omezení využití citlivých osobních údajů, vysvětlíme jim své zásady a závazky. Uživatele informujeme také o omezených okolnostech, kdy můžeme sdílet jejich osobní údaje mimo Google, možnostech kontroly nad tímto sdílením a dalšími možnosti kontroly nad shromažďováním a využíváním citlivých údajů, které jsou být k dispozici v závislosti na používané službě Google.

* Data pro uživatele v USA

** Data pro uživatele, kteří sami sebe označili jako rezidenti v Kalifornii

*** Všechny žádosti zamítnuté v roce 2023 byly zamítnuté proto, že je nebylo možné ověřit nebo že je uživatel stáhl

Aplikace Google
Hlavní nabídka