Datu piekļuves un dzēšanas pārredzamības atskaite

Kā aprakstīts Google konfidencialitātes politikā un konfidencialitātes palīdzības centrā, mēs uzturam dažādus rīkus, ar kuriem lietotāji var piekļūt savai informācijai, atjaunināt, pārvaldīt, eksportēt un dzēst to, kā arī kontrolēt savas informācijas konfidencialitāti Google pakalpojumos. Katru gadu miljoniem lietotāju ASV izmanto Google funkciju Savu datu lejupielāde vai dzēš daļu savu datu, izmantojot Google funkciju Manas darbības. Šajos rīkos lietotāji var izvēlēties konkrētus Google pakalpojumos glabātu datu veidus, ko pārskatīt, lejupielādēt vai dzēst. Pieprasījumi tiek apstrādāti automātiski. Turklāt lietotāji var sazināties ar Google, lai īstenotu īpašos konfidencialitātes aizsardzības tiesību aktos, piemēram, Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likumā, noteiktās tiesības.

Šajā tabulā ir sniegta plašāka informācija par šo rīku un saziņas veidu lietojumu 2022. gadā.

Pieprasījumu veidsPieprasījumu skaitsPilnīgi vai daļēji izpildīto pieprasījumu skaitsNoraidīto pieprasījumu skaitsVidējais laiks līdz atbildei pēc būtības
Savu datu lejupielāde*Aptuveni 7,5 milj.Aptuveni 7,5 milj.Neattiecas (pieprasījumi tiek apstrādāti automātiski)Mazāk nekā 1 diena (pieprasījumi tiek apstrādāti automātiski)
Datu dzēšana, izmantojot funkciju Manas darbības*Aptuveni 54,7 milj.Aptuveni 54,7 milj.Neattiecas (pieprasījumi tiek apstrādāti automātiski)Mazāk nekā 1 diena (pieprasījumi tiek apstrādāti automātiski)
Informācijas pieprasījumi (sazinoties ar Google)**839839020 dienu
Dzēšanas pieprasījumi (sazinoties ar Google)**8080023 dienas

Kā paskaidrots mūsu konfidencialitātes politikā, uzņēmums Google nepārdod savu lietotāju personas informāciju. Attiecīgi, kad lietotāji iesniedz pieprasījumus atteikties no personas informācijas pārdošanas, atbildē uz šādiem pieprasījumiem mēs paskaidrojam savu praksi un apņemšanos un sniedzam informāciju par to, kādos ierobežotos apstākļos lietotāju personas informācija var tikt kopīgota ārpus uzņēmuma Google un kādas vadīklas lietotājiem ir pieejamas šādas kopīgošanas pārvaldībai.

* Dati par lietotājiem ASV

** Dati par lietotājiem, kas norādījuši, ka ir Kalifornijas iedzīvotāji

Google lietotnes
Galvenā izvēlne