Raport przejrzystości na temat dostępu do danych i ich usuwania

Zgodnie z Polityką prywatności Google i informacjami w Centrum pomocy związanej z prywatnością Google udostępnia użytkownikom różne narzędzia umożliwiające aktualizowanie, wyświetlanie, poprawianie, eksportowanie i usuwanie danych oraz zarządzanie nimi, a także zarządzanie ustawieniami prywatności w usługach Google. Każdego roku miliony użytkowników w USA korzystają z udostępnianej przez Google funkcji Pobierz swoje dane lub usuwają niektóre swoje dane za pomocą funkcji Moja aktywność. Te narzędzia pozwalają użytkownikom wybrać z usług Google konkretny typ danych, który chcą sprawdzić, pobrać lub usunąć. Prośby są przetwarzane automatycznie. Oprócz tego użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw ochrony prywatności takich jak kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”), kontaktując się z Google.

Więcej informacji na temat korzystania z tych narzędzi i form kontaktu w 2023 roku zawiera poniższa tabela:

Typ prośbyLiczba próśbProśby spełnione w części lub w całościProśby odrzucone***Średni czas udzielenia rzeczowej odpowiedzi
Użycie funkcji Pobierz swoje dane*Około 8,8 mlnOkoło 8,8 mlnNie dotyczy (prośby przetwarzane automatycznie)Mniej niż 1 dzień (prośby przetwarzane automatycznie)
Usunięcie danych za pomocą funkcji Moja aktywność*Około 60,6 mlnOkoło 60,6 mlnNie dotyczy (prośby przetwarzane automatycznie)Mniej niż 1 dzień (prośby przetwarzane automatycznie)
Prośby o dostęp do informacji (przez kontakt z Google)**42442226 dni
Prośby o usunięcie (przez kontakt z Google)**323207 dni
Prośby o poprawienie (przez kontakt z Google)**000Nie dotyczy

Jak wyjaśniamy w naszej Polityce prywatności, Google nie sprzedaje nikomu danych osobowych użytkowników. Dane, które ustawa CCPA traktuje jako poufne, są używane tylko do celów dopuszczonych przez zapisy tej ustawy. W związku z tym, gdy użytkownik przesyła prośbę o zaprzestanie sprzedaży jego danych osobowych lub ograniczenie użycia jego danych poufnych, w odpowiedzi wyjaśniamy mu nasze praktyki i zobowiązania. Udostępniamy też użytkownikom informacje o ograniczonych okolicznościach, w których ich dane osobowe mogą być udostępniane poza Google, możliwościach kontroli takiego udostępniania oraz dodatkowych możliwościach kontroli nad zbieraniem i wykorzystywaniem informacji poufnych, które mogą być dostępne w zależności od używanej usługi Google.

* Dane dotyczące użytkowników z USA

** Dane dotyczące użytkowników określających się jako mieszkańcy Kalifornii

*** Powodem odrzucenia każdej z tych próśb w 2023 r. był brak możliwości ich zweryfikowania lub wycofanie prośby przez użytkownika

Aplikacje Google
Menu główne