Prehľad informácií o transparentnosti týkajúci sa prístupu k údajom a ich odstránení

Máme rôzne nástroje, pomocou ktorých môžu používatelia získať prístup k svojim informáciám, aktualizovať ich, spravovať, exportovať aj odstraňovať, prípadne ovládať ochranu svojho súkromia v službách spoločnosti Google tak, ako je to opísané v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google Centre pomoci na ochranu súkromia. Konkrétne milióny používateľov v Spojených štátoch každoročne využívajú nástroj na stiahnutie údajov od spoločnosti Google, prípadne odstraňujú niektoré svoje údaje pomocou funkcie Moja aktivita od spoločnosti Google. Tieto nástroje umožňujú používateľom vybrať konkrétne typy údajov v službách spoločnosti Google, ktoré chcú skontrolovať, stiahnuť alebo odstrániť, pričom žiadosti sa spracúvajú automaticky. Používatelia môžu okrem toho uplatňovať svoje práva na základe konkrétnych práv na ochranu súkromia, ako je California Consumer Privacy Act (CCPA, kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov), a to kontaktovaním spoločnosti Google.

V tabuľke nižšie sú ďalšie informácie o používaní týchto nástrojov a spôsoby kontaktu v roku 2023:

Typ žiadostiPočet žiadostíÚplne alebo čiastočne dokončené žiadostiZamietnuté žiadosti***Priemerný čas do vecnej odpovede
Používanie nástroja na stiahnutie údajov*Približne 8,8 mil.Približne 8,8 mil.- (žiadosti spracúvané automaticky)Menej ako 1 deň (žiadosti spracúvané automaticky)
Používanie odstraňovania na stránke Moja aktivita*Približne 60,6 mil.Približne 60,6 mil.- (žiadosti spracúvané automaticky)Menej ako 1 deň (žiadosti spracúvané automaticky)
Žiadosti o informácie (kontaktovaním Googlu)**42442226 dní
Žiadosti o odstránenie (kontaktovaním Googlu)**323207 dní
Žiadosti o opravu (kontaktovaním spoločnosti Google)**000-

Ako je uvedené v našich pravidlách ochrany súkromia, spoločnosť Google nepredáva osobné údaje svojich používateľov a používa osobné údaje, ktoré sú podľa zákona CCPA považované za citlivé, iba na účely povolené zákonom CCPA. Preto keď používatelia odošlú žiadosti o odhlásenie z predaja osobných údajov alebo obmedzenie používania svojich citlivých osobných údajov, v odpovediach im vysvetlíme naše postupy aj záväzky. Používateľom poskytujeme aj informácie o obmedzených okolnostiach, za ktorých môžu byť ich osobné údaje zdieľané mimo spoločnosti Google, o možnostiach ovládania, ktoré majú v súvislosti s týmto zdieľaním k dispozícii, ale aj o ďalších možnostiach kontroly nad zhromažďovaním a používaním citlivých údajov, ktoré môžu mať k dispozícii v závislosti od aktuálne používanej služby spoločnosti Google.

* Údaje pre používateľov v Spojených štátoch.

** Údaje pre používateľov, ktorí sa označujú ako obyvatelia Kalifornie.

*** Dôvodom zamietnutia všetkých žiadostí v roku 2023 bol fakt, že sa nedali overiť alebo že používateľ od žiadosti odstúpil.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka