Informácie o transparentnosti týkajúce sa zákona CCPA

Máme rôzne nástroje, pomocou ktorých môžu používatelia získať prístup k svojim informáciám, aktualizovať ich, spravovať, exportovať aj odstraňovať, prípadne ovládať ochranu svojho súkromia v službách Googlu tak, ako je to opísané v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google centre pomoci na ochranu súkromia. Tieto nástroje sú hlavné spôsoby, akými naši používatelia uplatňujú svoje práva na základe príslušných právnych predpisov o ochrane údajov vrátane zákona CCPA. V roku 2020 použili nástroj na stiahnutie údajov od Googlu viac ako 3 milióny používateľov v USA a viac ako 15 miliónov používateľov v USA odstránilo niektoré svoje údaje pomocou funkcie Moja aktivita od Googlu. Tieto nástroje umožňujú používateľom vybrať konkrétne typy údajov v službách Googlu, ktoré chcú skontrolovať, stiahnuť alebo odstrániť. Žiadosti sú všeobecne spracované do niekoľkých dní, ale často aj hodín od odoslania.

Okrem toho môžu používatelia uplatňovať svoje práva na základe zákona CCPA aj kontaktovaním Googlu. V roku 2020 dostal Google týmito spôsobmi kontaktu od používateľov označujúcich sa ako obyvatelia Kalifornie nasledujúce žiadosti:

Typ žiadostiPočet žiadostíÚplne alebo čiastočne dokončené žiadosti*Priemerný čas do vecnej odpovede
Žiadosti o informácie51651621 dní
Žiadosti o odstránenie27627617 dní

Ako je uvedené v našich pravidlách ochrany súkromia, Google nepredáva osobné údaje svojich používateľov. Preto keď používatelia odošlú žiadosti o odhlásenie z predaja osobných údajov na základe zákona CCPA, v odpovediach na ne im toto vysvetlíme a poskytneme informácie o obmedzených okolnostiach, kedy ich osobné údaje môžu byť zdieľané mimo Googlu, ako aj ovládaní, ktoré majú v súvislosti s týmto zdieľaním k dispozícii.

* V roku 2020 sme dostali 5 žiadostí o informácie a 3 žiadosti o odstránenie, ktoré sa nedali overiť.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka