Insynsrapport om CCPA (California Consumer Privacy Act)

Som beskrivs i Googles integritetpolicy och hjälpcentret för integritet tillhandahåller vi en mängd verktyg till användarna för att ladda upp, hantera, komma åt, exportera och radera sin information samt styra sin integritet i Googles tjänster. Dessa verktyg är det främsta sättet för våra användare att utöva sina rättigheter enligt tillämpliga lagar, inklusive CCPA. Under 2020 använde över 3 miljoner användare i USA Googles funktion Ladda ned din data och över 15 miljoner användare i USA raderade en del av sin data med hjälp av Googles funktion Min aktivitet. Med hjälp av dessa verktyg kan användarna välja specifika typer av data att granska, ladda ned eller radera i Googles tjänster. Begäranden brukar behandlas inom några dagar och ofta inom några timmar efter att de har skickats in.

Dessutom kan användarna utöva sina rättigheter enligt CCPA genom att kontakta Google. Under 2020 tog Google emot följande begäranden från användare som angav att de var bosatta i Kalifornien via dessa kontaktmetoder:

Typ av begäranAntal begärandenBegäranden som har behandlats helt eller delvis*Genomsnittlig tid för betydelsefullt svar
Begäranden om information51651621 dagar
Begäranden om borttagning27627617 dagar

Som vi anger i vår integritetspolicy säljer Google inte användarnas personliga uppgifter. Därför svarar vi på begäranden från användare som vill välja bort försäljning av sina personliga uppgifter enligt CCPA genom att förklara detta. Vi tillhandahåller även information om de få fallen där deras personliga uppgifter kan komma att delas av Google och hur de kan styra sådan delning.

* Under 2020 fick vi fem begäranden om information och tre om borttagning som inte gick att verifiera.

Googles appar
Huvudmeny