รายงานเพื่อความโปร่งใสสำหรับ CCPA

ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และศูนย์ช่วยเหลือด้านความเป็นส่วนตัว เราบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัปเดต จัดการ เข้าถึง ส่งออก และลบข้อมูลของตน รวมถึงควบคุมความเป็นส่วนตัวในบริการของ Google เครื่องมือเหล่านี้เป็นวิธีการหลักสำหรับผู้ใช้ในการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง CCPA ในปี 2020 ผู้ใช้กว่า 3 ล้านคนในสหรัฐฯ ใช้ฟีเจอร์ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณของ Google และผู้ใช้กว่า 15 ล้านคนในสหรัฐฯ ลบข้อมูลของตนบางส่วนโดยใช้ฟีเจอร์กิจกรรมของฉันของ Google เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากบริการต่างๆ ของ Google เพื่อทำการตรวจสอบ ดาวน์โหลด หรือลบได้ โดยทั่วไปเราดำเนินการกับคำขอต่างๆ ภายใน 2-3 วัน หรือบ่อยครั้งก็ภายในไม่กี่ชั่วโมงนับจากที่ได้รับคำขอ

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังอาจใช้สิทธิภายใต้ CCPA โดยการติดต่อ Google ในปี 2020 Google ได้รับคำขอต่อไปนี้ผ่านวิธีติดต่อดังกล่าวจากผู้ใช้ที่ระบุว่าตนเป็นผู้พำนักอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ประเภทคำขอจำนวนคำขอคำขอที่ดำเนินการสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน*เวลาเฉลี่ยในการตอบโดยให้ข้อมูลอย่างครอบคลุม
คำขอทราบข้อมูล51651621 วัน
คำขอให้ลบ27627617 วัน

ตามที่แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว Google จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ส่งคำขอเลือกไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ CCPA เราจึงตอบกลับโดยอธิบายเรื่องการไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่จำกัดซึ่งอาจมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก Google และสิ่งที่ผู้ใช้ควบคุมได้ในแง่ของการแชร์ดังกล่าว

* ในปี 2020 เราได้รับคำขอทราบข้อมูล 5 รายการและคำขอลบ 3 รายการซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้

แอป Google
เมนูหลัก