Báo cáo minh bạch về việc truy cập và xoá dữ liệu

Như đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của GoogleTrung tâm trợ giúp quyền riêng tư, chúng tôi duy trì nhiều công cụ giúp người dùng cập nhật, quản lý, truy cập, chỉnh sửa, xuất và xoá thông tin của họ cũng như kiểm soát quyền riêng tư của họ trên các dịch vụ của Google. Đặc biệt, hằng năm, hàng triệu người dùng ở Hoa Kỳ sử dụng tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google hoặc xoá một số dữ liệu của họ bằng tính năng Hoạt động của tôi của Google. Các công cụ này giúp người dùng chọn những loại dữ liệu cụ thể mà họ muốn xem, tải xuống hoặc xoá trên các dịch vụ của Google, thông qua những yêu cầu được xử lý tự động. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện quyền của mình theo các luật cụ thể về quyền riêng tư, chẳng hạn như Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (“CCPA”), bằng cách liên hệ với Google.

Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về cách sử dụng các công cụ này và phương thức liên hệ trong năm 2023:

Loại yêu cầuSố lượng yêu cầuYêu cầu đã được xử lý toàn bộ hoặc một phầnYêu cầu bị từ chối***Thời gian trung bình để phản hồi về cơ bản
Mức sử dụng tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống*Khoảng 8,8 triệuKhoảng 8,8 triệuKhông có (yêu cầu được xử lý tự động)Dưới 1 ngày (yêu cầu được xử lý tự động)
Mức sử dụng chế độ Xoá dữ liệu bằng tính năng Hoạt động của tôi*Khoảng 60,6 triệuKhoảng 60,6 triệuKhông có (yêu cầu được xử lý tự động)Dưới 1 ngày (yêu cầu được xử lý tự động)
Yêu cầu xem thông tin (bằng cách liên hệ với Google)**42442226 ngày
Yêu cầu xoá thông tin (bằng cách liên hệ với Google)**323207 ngày
Yêu cầu chỉnh sửa (bằng cách liên hệ với Google)**000Không áp dụng

Như chúng tôi đã giải thích trong Chính sách quyền riêng tư của mình, Google không bán thông tin cá nhân của người dùng và chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà CCPA coi là thông tin nhạy cảm cho những mục đích mà CCPA cho phép. Theo đó, chúng tôi sẽ giải thích các hoạt động và cam kết của mình khi phản hồi yêu cầu của người dùng về việc họ từ chối bán thông tin cá nhân hoặc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của họ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho người dùng thông tin về một số ít trường hợp mà thông tin cá nhân của họ có thể bị chia sẻ ra bên ngoài Google, quyền kiểm soát của người dùng đối với việc chia sẻ đó, cũng như các biện pháp kiểm soát khác có thể áp dụng đối với việc thu thập và sử dụng thông tin nhạy cảm tuỳ thuộc vào dịch vụ của Google mà họ đang sử dụng.

* Dữ liệu dành cho người dùng ở Hoa Kỳ

** Dữ liệu dành cho người dùng tự nhận mình là cư dân California

*** Mỗi yêu cầu bị từ chối trong năm 2023 đều là do yêu cầu không thể xác minh được hoặc người dùng đã rút lại yêu cầu

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính