Báo cáo minh bạch về CCPA

Như đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của GoogleTrung tâm trợ giúp về quyền riêng tư, chúng tôi duy trì nhiều công cụ giúp người dùng cập nhật, quản lý, truy cập, xuất và xóa thông tin của họ cũng như kiểm soát quyền riêng tư của họ trên các dịch vụ của Google. Những công cụ này là phương tiện chính mà người dùng của chúng tôi sử dụng để thực hiện các quyền của mình theo luật hiện hành về quyền riêng tư, bao gồm cả Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA). Năm 2020 tại Hoa Kỳ, hơn 3 triệu người dùng đã sử dụng tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google, và hơn 15 triệu người dùng đã xóa một số dữ liệu của họ bằng tính năng Hoạt động của tôi của Google. Những công cụ này cho phép người dùng chọn những loại dữ liệu cụ thể mà họ muốn xem, tải xuống hoặc xóa trên các dịch vụ của Google. Chúng tôi thường xử lý yêu cầu trong vòng vài ngày và đôi khi trong vòng vài giờ sau khi nhận được yêu cầu.

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện quyền của mình theo CCPA bằng cách liên hệ với Google. Trong 2020, Google nhận được các yêu cầu sau thông qua những phương thức liên hệ này từ người dùng tự nhận mình là cư dân California:

Loại yêu cầuSố lượng yêu cầuYêu cầu đã được xử lý toàn bộ hoặc một phần*Thời gian trung bình để phản hồi về cơ bản
Yêu cầu xem thông tin51651621 ngày
Yêu cầu xóa thông tin27627617 ngày

Như chúng tôi đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư, Google không bán thông tin cá nhân của người dùng. Theo đó, chúng tôi sẽ giải thích điều này khi phản hồi yêu cầu của người dùng về việc họ từ chối bán thông tin cá nhân theo CCPA. Đồng thời, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ thông tin về một số ít trường hợp mà thông tin cá nhân của họ có thể được chia sẻ ra bên ngoài Google và các biện pháp kiểm soát họ có thể áp dụng đối với trường hợp chia sẻ như vậy.

* Trong năm 2020, chúng tôi nhận được 5 yêu cầu xem thông tin và 3 yêu cầu xóa thông tin mà chúng tôi không thể xác minh.

Các ứng dụng của Google
Menu chính