Regsraamwerke vir dataoordragte

Effektiewe datum 10 Februarie 2022

Ons het bedieners reg oor die wêreld en jou inligting sal dalk verwerk word op bedieners wat geleë is buite die land waar jy woon. Databeskermingwette verskil tussen lande, met party wat meer beskerming bied as ander. Ongeag van waar jou inligting verwerk word, pas ons dieselfde beskermings toe wat in die privaatheidsbeleid beskryf word. Ons voldoen ook aan sekere regsraamwerke wat met die oordrag van data verband hou, soos die raamwerke wat hieronder beskryf word.

Toereikendheidbeslissings

Die Europese Kommissie het bepaal dat sekere lande buite die Europese Ekonomiese Gebied (EEG) persoonlike data toereikend beskerm. Dit beteken dat data van die Europese Unie (EU) en Noorweë, Liechtenstein en Ysland af na daardie derde land toe oorgedra kan word sonder dat enige verdere beveiliging nodig is. Die VK en Switserland het soortgelyke toereikendheidbeslissings goedgekeur. Ons steun in sommige gevalle op die volgende toereikendheidbeslissings:

Standaard- kontraktuele klousules

Standaard- kontraktuele klousules (SKK's) is geskrewe verbintenisse tussen partye wat gebruik kan word as 'n grondslag vir dataoordrag van die EU af na derde lande toe deur toepaslike databeskermingbeveiligings te verskaf. SKK's is deur die Europese Kommissie goedgekeur en kan nie gewysig word deur die partye wat hulle gebruik nie (jy kan die SKK's wat die Europese Kommissie aanvaar het hier, hier en hier sien). Sulke klousules is ook goedgekeur vir die oordrag van data na lande buite die VK en Switserland. Ons steun op SKK's vir ons dataoordragte waar dit vereis word. Jy kan ons kontak as jy 'n kopie van die SKK wil verkry.

Google inkorporeer SKK's ook by kontrakte met klante van sy besigheiddienste, insluitend Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Advertensies en ander advertensie- en metingprodukte. Kom meer te wete by privacy.google.com/businesses.

EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (EU-VSA- en Switserland-VSA-Privaatheidbeskermingsraamwerke)

Soos in ons Privacy Shield-sertifisering beskryf word, voldoen ons aan die EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (EU-VSA- en Switserland-VSA-privaatheidbeskermingsraamwerke), soos uiteengesit deur die VSA se Departement van Handel, oor die insameling, gebruik en bewaring van persoonlike inligting uit onderskeidelik lidlande van die Europese Unie (insluitend lidlande van die EEG) en die VK, asook Switserland. Google, insluitend Google LLC en sy Amerikaanse filiale in volbesit (tensy uitdruklik uitgesluit), sertifiseer dat hy aan die Privacy Shield-beginsels voldoen. Google bly verantwoordelik vir enige van jou persoonlike inligting wat ingevolge die beginsel van verdere oordrag ("Onward Transfer Principle") met derde partye gedeel word om dit namens ons ekstern te verwerk, soos in die “Deling van jou inligting”-afdeling beskryf. Besoek die Privacy Shield-webwerf om meer te wete te kom oor die Privacy Shield-program en om Google se sertifisering te bekyk.

As jy 'n navraag het oor ons privaatheidpraktyke met betrekking tot ons Privaatheidbeskerming-sertifisering, moedig ons jou aan om ons te kontak. Google is onderworpe aan die ondersoek- en afdwingingsmag van die VSA se Federale Handelskommissie (FTC). Jy kan ook 'n klag na jou plaaslike databeskermingowerheid verwys en ons sal saam met hulle werk om jou bekommernis op te los. Die Privaatheidbeskerming-raamwerk voorsien onder sekere omstandighede die reg om bindende arbitrasie in te stel om klagte wat nie op ander maniere opgelos is nie, op te los, soos beskryf in Bylaag I tot die Privaatheidbeskerming-beginsels.

Vanaf 16 Julie 2020 maak ons nie meer op die EU-U.S. Privacy Shield (EU-VSA-Privaatheidbeskerming) staat om data wat in die EEG of die VK onstaan het na die VSA toe oor te dra nie.

Google-programme
Hoofkieslys