Regsraamwerke vir dataoordragte

Effektiewe datum 30 September 2020

Databeskermingwette verskil tussen lande, met party wat meer beskerming as ander bied. Ongeag van waar jou inligting verwerk word, pas ons dieselfde beskermings toe as wat in die privaatheidsbeleid beskryf word. Ons voldoen ook aan sekere regsraamwerke wat met die oordrag van data verband hou, soos die Europese raamwerke wat hieronder beskryf word.

Die Europese Kommissie het bepaal dat sekere lande buite die Europese Ekonomiese Gebied (EEG) persoonlike data toereikend beskerm. Jy kan huidige toereikendheidbesluite van die Europese Kommissie hier lees. Om data van die EEG af na ander lande, soos die Verenigde State, toe oor te dra, voldoen ons aan regsraamwerke wat 'n beskermingvlak gelykwaardig met EU-wetgewing skep.

Voorbeeldkontrakklousules

Die Europese Kommissie het die gebruik van modelkontrakklousules goedgekeur as 'n manier om voldoende beskerming te verseker wanneer data buite die EEG oorgedra word. Deur modelkontrakklousules in te sluit by 'n kontrak wat gesluit is tussen die partye wat die data oordra, word daar gemeen dat persoonlike data beskerm word wanneer dit buite die EEG of die VK oorgedra word na lande wat nie deur 'n toereikendheidbeslissing gedek word nie.

Ons maak op hierdie modelkontrakklousules staat vir dataoordragte.

Google bied ook hierdie modelkontrakklousules aan vir klante van sy besigheidsdienste, insluitend Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Advertensies en ander advertensies- en metingprodukte. Besonderhede van Google se gebruik van modelkontrakklousules vir besigheidsdienste kan by privacy.google.com/businesses gekry word.

EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (EU-VSA- en Switserland-VSA-Privaatheidbeskermingsraamwerke)

Soos in ons Privacy Shield-sertifisering beskryf word, voldoen ons aan die EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (EU-VSA- en Switserland-VSA-privaatheidbeskermingsraamwerke), soos uiteengesit deur die VSA se Departement van Handel, oor die insameling, gebruik en bewaring van persoonlike inligting uit onderskeidelik lidlande van die Europese Unie (insluitend lidlande van die EEG) en die VK, asook Switserland. Google, insluitend Google LLC en sy Amerikaanse filiale in volbesit (tensy uitdruklik uitgesluit), sertifiseer dat hy aan die Privacy Shield-beginsels voldoen. Google bly verantwoordelik vir enige van jou persoonlike inligting wat ingevolge die beginsel van verdere oordrag ("Onward Transfer Principle") met derde partye gedeel word om dit namens ons ekstern te verwerk, soos in die “Deling van jou inligting”-afdeling beskryf. Besoek die Privacy Shield-webwerf om meer te wete te kom oor die Privacy Shield-program en om Google se sertifisering te bekyk.

As jy 'n navraag het oor ons privaatheidpraktyke met betrekking tot ons Privaatheidbeskerming-sertifisering, moedig ons jou aan om ons te kontak. Google is onderworpe aan die ondersoek- en afdwingingsmag van die VSA se Federale Handelskommissie (FTC). Jy kan ook 'n klag na jou plaaslike databeskermingowerheid verwys en ons sal saam met hulle werk om jou bekommernis op te los. Die Privaatheidbeskerming-raamwerk voorsien onder sekere omstandighede die reg om bindende arbitrasie in te stel om klagte wat nie op ander maniere opgelos is nie, op te los, soos beskryf in Bylaag I tot die Privaatheidbeskerming-beginsels.

Vanaf 16 Julie 2020 maak ons nie meer op die EU-U.S. Privacy Shield (EU-VSA-Privaatheidbeskerming) staat om data wat in die EEG of die VK onstaan het na die VSA toe oor te dra nie.

Google-programme
Hoofkieslys