Правни рамки за прехвърлянето на данни

В сила от 25 май 2018 г.

Законите за защита на данните са различни в отделните държави и някои осигуряват по-голяма защита от други. Независимо от това, къде се обработва информацията ви, ние прилагаме една и съща защита, която е описана в Декларацията за поверителност. Също така спазваме определени правни рамки, свързани с прехвърлянето на данни, като например европейските рамки, описани по-долу.

Европейската комисия е установила, че определени държави извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ) защитават адекватно личните данни. Можете да прегледате текущите решения за адекватност от Европейската комисия тук. За да прехвърлим данни от ЕИЗ към други държави, като например Съединените щати, спазваме правни рамки, които налагат ниво на защита, еквивалентно с определеното от законодателството на ЕС.

EU-US и Swiss-US Privacy Shield Frameworks

Както е описано в удостоверението ни за защита на неприкосновеността на личния живот (Privacy Shield), спазваме EU-US и Swiss-US Privacy Shield Frameworks съобразно постановеното от Министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването и задържането на лични данни съответно от страните – членки на Европейския съюз, и от Швейцария. Google, включително Google LLC и изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества в САЩ, е удостоверила, че се придържа към принципите на Privacy Shield. Продължаваме да носим отговорност за личната ви информация, която се споделя съгласно принципа за прехвърляне към трети страни за външно обработване от наше име, както е описано в раздела „Споделяне на информацията ви“. За да научите повече за програмата Privacy Shield, както и да видите удостоверението на Google, моля, посетете уебсайта на програмата.

Ако имате запитване относно практиките ни за поверителност по отношение на удостоверението ни за защита на личните данни, Ви насърчаваме да се свържете с нас. Google може да бъде разследван и срещу него могат да бъдат предприети принудителни мерки от страна на Федералната комисия по търговията на САЩ (FTC). Може също да подадете жалба в местния орган за защита на данните и ние ще работим съвместно с него за решаване на проблема Ви. При определени обстоятелства програмата за защита на личните данни предоставя правото да поискате правно обвързващ арбитраж за жалби, които не са били разрешени с други средства, както е описано в Приложение I към принципите.

Стандартни договорни клаузи

Европейската комисия е одобрила използването на стандартни договорни клаузи като средство за осигуряване на адекватна защита при прехвърлянето на данни извън ЕИЗ. С включването на стандартните договорни клаузи в договор между страните по прехвърлянето на данните личната информация може да бъде защитена, когато се прехвърля извън ЕИЗ в държави, които според Европейската комисия не защитават адекватно личните данни.

Google предлага тези стандартни договорни клаузи на клиентите на бизнес услугите си, включително G Suite и Google Cloud Platform. Подробности за използването им от наша страна можете да намерите на адрес privacy.google.com/businesses.