Правни рамки за прехвърлянето на данни

В сила от 30 септември 2020 г.

Законите за защита на данните са различни в отделните държави и някои осигуряват по-голяма защита от други. Независимо от това, къде се обработва информацията ви, ние прилагаме една и съща защита, която е описана в Декларацията за поверителност. Също така спазваме определени правни рамки, свързани с прехвърлянето на данни, като например европейските рамки, описани по-долу.

Европейската комисия е установила, че определени държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) защитават адекватно личните данни. Можете да прегледате текущите решения за адекватност от Европейската комисия тук. За да прехвърлим данни от ЕИП към други държави, като например Съединените щати, спазваме правни рамки, които налагат ниво на защита, еквивалентно с определеното от законодателството на ЕС.

Стандартни договорни клаузи

Европейската комисия е одобрила използването на стандартни договорни клаузи като средство за осигуряване на адекватна защита при предаването на данни извън ЕИП. С включването на стандартните договорни клаузи в договор между страните по предаването на данните личната информация се смята за защитена, когато се предава извън ЕИП или Обединеното кралство в държави, които не са обхванати от решение относно адекватното ниво на защита.

Разчитаме на тези стандартни договорни клаузи за предаването на данни.

Google предлага тези стандартни договорни клаузи и на клиентите на бизнес услугите си, включително Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads и други продукти за реклами и измерване. Подробности за използването на тези клаузи за бизнес услуги от страна на Google можете да намерите на адрес privacy.google.com/businesses.

Рамки EU-U.S. Privacy Shield и Swiss-U.S. Privacy Shield

Както е описано в удостоверението ни за Privacy Shield, спазваме рамките на EU-U.S. Privacy Shield (Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ) и Swiss-U.S. Privacy Shield (Щит за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ) съобразно постановеното от Министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването и запазването на лични данни съответно от страните – членки на Европейския съюз (включително страните – членки на ЕИП), Обединеното кралство и от Швейцария. Google, включително Google LLC и изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества в САЩ (освен ако не са изрично изключени), удостоверява, че се придържа към принципите на Privacy Shield. Продължаваме да носим отговорност за личната ви информация, която се споделя съгласно принципа на последващото предаване на трети лица за външно обработване от наше име, както е описано в раздела „Споделяне на информацията ви“. За да научите повече за програмата Privacy Shield, както и да видите удостоверението на Google, моля, посетете уебсайта на програмата.

Ако имате запитване относно практиките ни за поверителност по отношение на удостоверението ни за защита на личните данни, Ви насърчаваме да се свържете с нас. Google може да бъде разследван и срещу него могат да бъдат предприети принудителни мерки от страна на Федералната комисия по търговията на САЩ (FTC). Може също да подадете жалба в местния орган за защита на данните и ние ще работим съвместно с него за решаване на проблема Ви. При определени обстоятелства програмата за защита на личните данни предоставя правото да поискате правно обвързващ арбитраж за жалби, които не са били разрешени с други средства, както е описано в Приложение I към принципите.

От 16 юли 2020 г. вече не разчитаме на EU-U.S. Privacy Shield за предаването на данни от ЕИП или Обединеното кралство към САЩ.

Приложения на Google
Главно меню