Právní rámce pro přenosy dat

Platné od 10. února 2022

Provozujeme servery po celém světě a vaše data mohou být zpracovávána na serverech umístěných mimo zemi, ve které žijete. Právní předpisy na ochranu dat se v různých zemích liší, přičemž některé poskytují větší ochranu než jiné. Bez ohledu na to, kde se vaše informace zpracovávají, používáme stejnou ochranu popsanou v zásadách ochrany soukromí. Také dodržujeme určité právní rámce související s předáváním dat, jako jsou například právní rámce popsané níže.

Rozhodnutí o adekvátnosti

Evropská komise rozhodla, že některé země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) osobní údaje chrání dostatečně. To znamená, že údaje lze přenést z EU, Norska, Lichtenštejnska a Islandu do jiné takové země bez nutnosti dodatečné ochrany. Podobná rozhodnutí o adekvátnosti přijalo i Spojené království a Švýcarsko. V určitých případech vycházíme z následujících rozhodnutí o adekvátnosti:

Standardní smluvní doložky

Standardní smluvní doložky jsou psané přísliby mezi stranami, na jejichž základě lze předávat data z EU do jiných zemí s uplatněním odpovídajících opatření na ochranu dat. Standardní smluvní doložky byly schváleny Evropskou komisí a strany, které je používají, je nesmí měnit. Smluvní doložky přijaté Evropskou komisí naleznete zde, zdezde). Podobná ujednání byla schválena také pro předávání dat do zemí mimo Spojené království a Švýcarsko. Při předávání dat v nezbytných případech používáme standardní smluvní doložky. Pokud potřebujete kopii doložky, kontaktujte nás.

Google také používá standardní smluvní doložky u smluv se zákazníky firemních služeb, jako je Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads a další reklamní a měřicí služby. Další informace naleznete na adrese privacy.google.com/businesses.

Rámce štítů soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA

Jak je popsáno v naší certifikaci Privacy Shield, splňujeme ve věci shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů z členských zemí Evropské unie (včetně členských zemí EHP), Spojeného království a Švýcarska podmínky rámců EU-U.S. Privacy Shield (štít EU-USA na ochranu soukromí) a Swiss-U.S. Privacy Shield (štít Švýcarsko-USA na ochranu soukromí) stanovených Ministerstvem obchodu Spojených států amerických. Společnost Google, včetně společnosti Google LLC a jejích amerických dceřiných společností, jež jsou v jejím stoprocentním vlastnictví, osvědčila, že dodržuje principy na ochranu soukromí v rámci programu Privacy Shield. Společnost Google nadále nese odpovědnost za osobní údaje sdílené se třetími stranami za účelem externího zpracování naším jménem na základě podmínek pro další předávání (Onward Transfer Principle), jak je popsáno v sekci Sdílení vašich informací. Další informace o programu Privacy Shield naleznete na webu Privacy Shield, kde je také uveřejněna certifikace společnosti Google.

Pokud máte dotaz ohledně postupů v oblasti ochrany soukromí v souvislosti s osvědčením Privacy Shield, kontaktujte nás. Společnost Google s ohledem na případné vyšetřování a vynucování podléhá Federální obchodní komisi Spojených států amerických. Můžete také podat stížnost místnímu úřadu na ochranu osobních údajů. Společnost Google se ve spolupráci s tímto úřadem pokusí váš problém vyřešit. Jak je popsáno v příloze 1 principů systému Privacy Shield, systém Privacy Shield za určitých okolností poskytuje právo vyvolat závazné rozhodčí řízení s cílem vyřešit stížnosti, které se nepodařilo vyřešit jinými prostředky.

Od 16. července 2020 již při přenosu dat s původem v EHP nebo Spojeném království do USA nespoléháme na štít EU–USA na ochranu soukromí (EU–U.S. Privacy Shield).

Aplikace Google
Hlavní nabídka