Právní rámce pro přenosy dat

Platné od 30. září 2020

Zákony na ochranu dat se v různých zemích liší, přičemž některé poskytují větší ochranu než jiné. Bez ohledu na to, kde se vaše informace zpracovávají, používáme stejnou ochranu popsanou v zásadách ochrany soukromí. Také dodržujeme určité právní rámce související s přenosem dat, jako jsou například evropské právní rámce popsané níže.

Evropská komise rozhodla, že některé země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) osobní údaje chrání dostatečně. Aktuální rozhodnutí Evropské komise ohledně dostatečnosti naleznete zde. Za účelem převedení dat z EHP do jiných zemí, jako jsou například Spojené státy americké, splňujeme podmínky právních rámců, které zajišťují úroveň ochrany ekvivalentní s právními předpisy Evropské unie.

Standardní smluvní doložky

Evropská komise schválila použití standardních smluvních doložek jako prostředků k zajištění adekvátní ochrany při přenosu dat mimo EHP. Pokud smlouva mezi stranami, které přenášejí data, zahrnuje tyto standardní smluvní doložky, jsou osobní údaje při předání do zemí mimo EHP nebo Spojené království, na které se nevztahuje rozhodnutí o odpovídající ochraně, považovány za ochráněné.

U přenosů dat spoléháme na tyto standardní smluvní doložky.

Společnost Google tyto standardní smluvní doložky nabízí také zákazníkům svých služeb pro firmy, včetně služeb Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads a dalších inzertních a měřicích služeb. Podrobnosti o použití standardních smluvních doložek společnosti Google u služeb pro firmy jsou k dispozici na stránce privacy.google.com/businesses.

Rámce štítů soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA

Jak je popsáno v naší certifikaci Privacy Shield, splňujeme ve věci shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů z členských zemí Evropské unie (včetně členských zemí EHP), Spojeného království a Švýcarska podmínky rámců EU-U.S. Privacy Shield (štít EU-USA na ochranu soukromí) a Swiss-U.S. Privacy Shield (štít Švýcarsko-USA na ochranu soukromí) stanovených Ministerstvem obchodu Spojených států amerických. Společnost Google, včetně společnosti Google LLC a jejích amerických dceřiných společností, jež jsou v jejím stoprocentním vlastnictví, osvědčila, že dodržuje principy na ochranu soukromí v rámci programu Privacy Shield. Společnost Google nadále nese odpovědnost za osobní údaje sdílené se třetími stranami za účelem externího zpracování naším jménem na základě podmínek pro další předávání (Onward Transfer Principle), jak je popsáno v sekci Sdílení vašich informací. Další informace o programu Privacy Shield naleznete na webu Privacy Shield, kde je také uveřejněna certifikace společnosti Google.

Pokud máte dotaz ohledně postupů v oblasti ochrany soukromí v souvislosti s osvědčením Privacy Shield, kontaktujte nás. Společnost Google s ohledem na případné vyšetřování a vynucování podléhá Federální obchodní komisi Spojených států amerických. Můžete také podat stížnost místnímu úřadu na ochranu osobních údajů. Společnost Google se ve spolupráci s tímto úřadem pokusí váš problém vyřešit. Jak je popsáno v příloze 1 principů systému Privacy Shield, systém Privacy Shield za určitých okolností poskytuje právo vyvolat závazné rozhodčí řízení s cílem vyřešit stížnosti, které se nepodařilo vyřešit jinými prostředky.

Od 16. července 2020 již při přenosu dat s původem v EHP nebo Spojeném království do USA nespoléháme na štít EU–USA na ochranu soukromí (EU–U.S. Privacy Shield).

Aplikace Google
Hlavní nabídka