Juridiske rammer for dataoverførsel

Gyldig fra 30. september 2020

Lovgivningen om databeskyttelse varierer fra land til land – nogle lande giver mere beskyttelse end andre. Uanset hvor dine oplysninger behandles, bruger vi den samme beskyttelse, der beskrives i privatlivspolitikken. Vi overholder også visse juridiske rammer for dataoverførsel – f.eks. de europæiske rammer, der beskrives nedenfor.

Europa-Kommissionen har fastlagt, at visse lande uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) beskytter personlige data i tilstrækkelig grad. Du kan se Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutninger her. I forbindelse med dataoverførsler fra EØS til andre lande som f.eks. USA overholder vi juridiske rammer, der giver beskyttelse på niveau med EU-lovgivningen.

Bestemmelser i modelkontrakt

Europa-Kommissionen har godkendt brugen af standardkontraktbestemmelser som en metode til at sikre tilstrækkelig beskyttelse i forbindelse med dataoverførsel uden for EØS. Ved at inkorporere standardkontraktbestemmelser i en kontrakt, der indgås mellem de parter, der overfører data, betragtes personlige data som beskyttet, når de overføres uden for EØS eller Storbritannien til lande, som ikke er omfattet af en afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi gør brug af disse standardkontraktbestemmelser ved dataoverførsler.

Google tilbyder også disse standardkontraktbestemmelser til kunder, der bruger Googles virksomhedstjenester som f.eks. Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads og andre annoncerings- og målingsprodukter. Du kan se oplysninger om Googles brug af standardkontraktbestemmelser i forbindelse med virksomhedstjenester på privacy.google.com/businesses.

EU-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-principperne for transatlantiske dataudvekslinger) og Swiss-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-principperne for dataudvekslinger mellem Schweiz og USA)

Som beskrevet i vores Privacy Shield-certificering overholder vi EU-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-principperne for transatlantiske dataudvekslinger) og Swiss-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-principperne for dataudvekslinger mellem Schweiz og USA) som fremsat af det amerikanske handelsministerium (US Department of Commerce) i forhold til indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger fra EU-medlemslande (herunder EØS-medlemslande), Storbritannien og Schweiz. Google, herunder Google LLC og alle amerikanske datterselskaber, som Google ejer fuldt ud (medmindre ekskludering er angivet), har forpligtet sig til at overholde Privacy Shield-principperne. Google har fortsat ansvaret for alle dine personlige oplysninger, der i henhold til Onward Transfer-princippet deles med tredjeparter til ekstern behandling på vores vegne, som beskrevet i afsnittet "Deling af dine oplysninger". Du kan få flere oplysninger om Privacy Shield-ordningen og se Googles certificering på websitet for Privacy Shield.

Hvis du har en forespørgsel vedrørende vores privatlivsprocedurer i henhold til vores Privacy Shield-certificering, opfordrer vi dig til at kontakte os. Google er underlagt den amerikanske handelskommissions (FTC, US Federal Trade Commission) undersøgelse og håndhævelse. Du kan også sende en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed, så vi kan samarbejde med dem om at løse dit problem. I visse tilfælde fremsætter Privacy Shield-principperne retten til at påberåbe sig bindende voldgift for at løse klager, der ikke er løst på anden måde, som beskrevet i Bilag I til Privacy Shield-principperne.

Pr. d. 16. juli 2020 anvender vi ikke længere EU-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-ordningen for transatlantiske dataudvekslinger) til overførsel af data, der stammer fra EØS eller Storbritannien, til USA.

Google-apps
Hovedmenu