Juridiske rammer for dataoverførsel

Gyldig fra 1. februar 2020

Lovgivningen om databeskyttelse varierer fra land til land – nogle lande giver mere beskyttelse end andre. Uanset hvor dine oplysninger behandles, bruger vi den samme beskyttelse, der beskrives i privatlivspolitikken. Vi overholder også visse juridiske rammer for dataoverførsel – f.eks. de europæiske rammer, der beskrives nedenfor.

Europa-Kommissionen har fastlagt, at visse lande uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) beskytter personlige data i tilstrækkelig grad. Du kan se Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutninger her. I forbindelse med dataoverførsler fra EØS til andre lande som f.eks. USA overholder vi juridiske rammer, der giver beskyttelse på niveau med EU-lovgivningen.

EU-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-principperne for transatlantiske dataudvekslinger) og Swiss-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-principperne for dataudvekslinger mellem Schweiz og USA)

Som beskrevet i vores Privacy Shield-certificering overholder vi EU-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-principperne for transatlantiske dataudvekslinger) og Swiss-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-principperne for dataudvekslinger mellem Schweiz og USA) som fremsat af det amerikanske handelsministerium (US Department of Commerce) i forhold til indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger fra EU-medlemslande (herunder EØS-medlemslande), Storbritannien og Schweiz. Google, herunder Google LLC og alle amerikanske datterselskaber, som Google ejer fuldt ud (medmindre ekskludering er angivet), har forpligtet sig til at overholde Privacy Shield-principperne. Google har fortsat ansvaret for alle dine personlige oplysninger, der i henhold til Onward Transfer-princippet deles med tredjeparter til ekstern behandling på vores vegne, som beskrevet i afsnittet "Deling af dine oplysninger". Du kan få flere oplysninger om Privacy Shield-ordningen og se Googles certificering på websitet for Privacy Shield.

Hvis du har en forespørgsel vedrørende vores strategier til beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til vores Privacy Shield-certificering, opfordrer vi dig til at kontakte os. Google er underlagt den amerikanske handelskommissions (FTC, US Federal Trade Commission) undersøgelse og håndhævelse. Du kan også sende en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed, så vi kan samarbejde med dem om at løse dit problem. I visse tilfælde fremsætter Privacy Shield-principperne retten til at påberåbe sig bindende voldgift for at løse klager, der ikke er løst på anden måde, som beskrevet i Bilag I til Privacy Shield-principperne.

Bestemmelser i modelkontrakt

Europa-Kommissionen har godkendt brugen af bestemmelser i modelkontrakter som en metode til at sikre tilstrækkelig beskyttelse i forbindelse med dataoverførsel uden for EØS. Ved at inkorporere bestemmelser i modelkontrakter i en kontrakt, der indgås mellem de parter, der overfører data, kan personlige data beskyttes, når de overføres uden for EØS til lande, der ifølge Europa-Kommissionen ikke beskytter personlige data i tilstrækkelig grad.

Google tilbyder disse bestemmelser i modelkontrakter til kunderne i Googles virksomhedstjenester som f.eks. G Suite og Google Cloud Platform. Du kan se oplysninger om Googles brug af bestemmelser i modelkontrakter på privacy.google.com/businesses.