Νομικά πλαίσια για μεταφορές δεδομένων

Ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 2023

Διατηρούμε διακομιστές σε ολόκληρο τον κόσμο και η επεξεργασία των στοιχείων σας μπορεί να γίνει σε διακομιστές που δεν βρίσκονται στη χώρα στην οποία κατοικείτε. Η νομοθεσία προστασίας δεδομένων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, με κάποιες χώρες να παρέχουν μεγαλύτερη προστασία από άλλες. Ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων σας, εφαρμόζουμε τις ίδιες μεθόδους προστασίας που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου. Συμμορφωνόμαστε επίσης με ορισμένα νομικά πλαίσια αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων, όπως τα πλαίσια που περιγράφονται παρακάτω.

Αποφάσεις επάρκειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει ποιες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά στοιχεία, κάτι που σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία στις εν λόγω χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία έχουν υιοθετήσει παρόμοιους μηχανισμούς επάρκειας. Βασιζόμαστε στους ακόλουθους μηχανισμούς επάρκειας:

Πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και Πλαίσιο προστασίας δεδομένων Ελβετίας-ΗΠΑ

Όπως περιγράφεται στην πιστοποίηση για τα Πλαίσια προστασίας δεδομένων, συμμορφωνόμαστε με το Πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και το Πλαίσιο προστασίας δεδομένων Ελβετίας-ΗΠΑ, καθώς και με την επέκταση του Πλαισίου προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ για το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον τρόπο που ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων από τον ΕΟΧ, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα. Η Google LLC (και οι θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της στις ΗΠΑ, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά) έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές των Πλαισίων προστασίας δεδομένων. Η Google παραμένει υπεύθυνη για όλα τα προσωπικά στοιχεία σας που κοινοποιούνται στο πλαίσιο της αρχής περαιτέρω διαβίβασης σε τρίτα μέρη για σκοπούς εξωτερικής επεξεργασίας εκ μέρους μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Κοινοποίηση των πληροφοριών σας" της Πολιτικής απορρήτου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Πλαίσια προστασίας δεδομένων και να δείτε την πιστοποίηση της Google, επισκεφτείτε τον ιστότοπο των Πλαισίων προστασίας δεδομένων.

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας αναφορικά με την πιστοποίηση για τα Πλαίσια προστασίας δεδομένων, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Google υπόκειται στην ερευνητική και εκτελεστική εξουσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (US Federal Trade Commission (FTC)). Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους για τη διευθέτηση του ζητήματός σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η πιστοποίηση για τα Πλαίσια προστασίας δεδομένων παρέχει το δικαίωμα επίκλησης δεσμευτικής διαιτησίας για την επίλυση καταγγελιών που δεν επιλύθηκαν με άλλο τρόπο, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι των αρχών των Πλαισίων προστασίας δεδομένων.

Προς το παρόν δεν βασιζόμαστε στο Πλαίσιο προστασίας δεδομένων Ελβετίας-ΗΠΑ ούτε στην επέκταση του Πλαισίου προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ για το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη διαβίβαση προσωπικών στοιχείων στις ΗΠΑ.

Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες

Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι γραπτές δεσμεύσεις μεταξύ των μερών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για διαβιβάσεις δεδομένων από τον ΕΟΧ σε τρίτες χώρες παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τα μέρη που τις χρησιμοποιούν (μπορείτε να δείτε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, εδώ και εδώ). Τέτοιες ρήτρες έχουν εγκριθεί επίσης για διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας. Βασιζόμαστε στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) για τις διαβιβάσεις των δεδομένων, όπου απαιτείται, και στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από μια απόφαση επάρκειας. Εάν θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (SCC), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Google ενδέχεται να ενσωματώνει επίσης τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) σε συμβάσεις με πελάτες των υπηρεσιών για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads και άλλων προϊόντων διαφημίσεων και μέτρησης. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση privacy.google.com/businesses.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού