Νομικά πλαίσια για μεταφορές δεδομένων

Ισχύει από 10 Φεβρουαρίου 2022

Διατηρούμε διακομιστές σε ολόκληρο τον κόσμο και η επεξεργασία των στοιχείων σας μπορεί να γίνει σε διακομιστές που δεν βρίσκονται στη χώρα στην οποία κατοικείτε. Η νομοθεσία προστασίας δεδομένων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, με κάποιες χώρες να παρέχουν μεγαλύτερη προστασία από άλλες. Ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων σας, εφαρμόζουμε τις ίδιες μεθόδους προστασίας που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου. Συμμορφωνόμαστε επίσης με ορισμένα νομικά πλαίσια αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων, όπως τα πλαίσια που περιγράφονται παρακάτω.

Αποφάσεις επάρκειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει ποιες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα, κάτι που σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία στην εν λόγω τρίτη χώρα χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διασφάλιση. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία έχουν εγκρίνει παρόμοιες αποφάσεις επάρκειας. Βασιζόμαστε στις ακόλουθες αποφάσεις επάρκειας σε ορισμένες περιπτώσεις:

Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες

Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) είναι γραπτές δεσμεύσεις μεταξύ των μερών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για διαβιβάσεις δεδομένων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τα μέρη που τις χρησιμοποιούν (μπορείτε να δείτε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, εδώ και εδώ). Τέτοιες ρήτρες έχουν εγκριθεί επίσης για διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας. Βασιζόμαστε στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) για τις διαβιβάσεις των δεδομένων, όπου απαιτείται. Εάν θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (SCC), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Google ενσωματώνει επίσης τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) σε συμβάσεις με πελάτες των υπηρεσιών για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads και άλλων προϊόντων διαφημίσεων και μέτρησης. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση privacy.google.com/businesses.

Πλαίσια EU-US Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) και Swiss-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ελβετίας–ΗΠΑ)

Όπως περιγράφεται στην πιστοποίηση Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής), συμμορφωνόμαστε με τα νομικά πλαίσια της EU-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) και της Swiss-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ελβετίας–ΗΠΑ) όπως ορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των χωρών που ανήκουν στον ΕΟΧ) και το ΗΒ και την Ελβετία αντίστοιχα. Η Google, συμπεριλαμβανομένης της Google LLC και των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της στις ΗΠΑ (εκτός εάν εξαιρούνται ρητά), έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές του Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής). Στην Google παραμένουμε υπεύθυνοι για όλα τα προσωπικά στοιχεία σας που κοινοποιούνται σύμφωνα με την Περιτέρω Αρχή Μεταβίβασης σε τρίτα μέρη για εξωτερική επεξεργασία εκ μέρους μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Κοινοποίηση των πληροφοριών σας". Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής) και να δείτε την πιστοποίηση της Google, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής).

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας αναφορικά με την πιστοποίηση "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων", σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Google υπόκειται στην ερευνητική και εκτελεστική εξουσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (US Federal Trade Commission (FTC)). Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους για τη διευθέτηση του ζητήματός σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το νομικό πλαίσιο "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων" παρέχει το δικαίωμα επίκλησης δεσμευτικής διαιτησίας για την επίλυση παραπόνων που δεν επιλύθηκαν με άλλο τρόπο, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι των αρχών της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Από τις 16 Ιουλίου 2020, δεν βασιζόμαστε πλέον στο EU-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) για τη μεταφορά δεδομένων που προέρχονται από τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού