Pravni okviri za prijenos podataka

Stupa na snagu 30. rujna 2020.

Zakoni o zaštiti podataka razlikuju se od države do države i neke od njih pružaju više zaštite od drugih. Bez obzira na to gdje se vaši podaci obrađuju, primjenjujemo iste mjere zaštite opisane u Pravilima o privatnosti. Također se pridržavamo određenih pravnih okvira koji se odnose na prijenos podataka, na primjer europskih okvira opisanih u nastavku.

Europska komisija utvrdila je da određene države izvan Europskog gospodarskog prostora adekvatno štite osobne podatke. Aktualne odluke Europske komisije o adekvatnosti možete pročitati ovdje. Prilikom prijenosa podataka iz Europskog gospodarskog prostora u druge države, na primjer Sjedinjene Američke Države, pridržavamo se pravnih okvira kojima se uspostavlja razina zaštite ekvivalentna zakonima Europske unije.

Modeli klauzula ugovora

Europska komisija odobrila je upotrebu modela klauzula ugovora kao sredstva osiguravanja adekvatne zaštite prilikom prijenosa podataka izvan Europskog gospodarskog prostora. Uključivanjem modela klauzula ugovora u ugovor sklopljen između strana koje prenose podatke, osobni se podaci smatraju zaštićenima kada se prenose izvan Europskog gospodarskog prostora ili Ujedinjenog Kraljevstva u države koje nisu pokrivene odlukom o primjerenosti.

Kod prijenosa podataka oslanjamo se na te modele klauzula ugovora.

Google također nudi te modele klauzula ugovora korisnicima svojih poslovnih usluga, uključujući Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads i druge proizvode za oglašavanje i mjerenje. Pojedinosti Googleove upotrebe modela klauzula ugovora za poslovne usluge možete pronaći na web-stranici privacy.google.com/businesses.

Okviri EU-U.S. Privacy Shield (Europsko-američki sustav zaštite privatnosti) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Švicarsko-američki sustav zaštite privatnosti)

Kao što je opisano u našem certifikatu Privacy Shield (Sustav zaštite privatnosti), pridržavamo se okvira EU-U.S. Privacy Shield (Europsko-američki sustav zaštite privatnosti) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Švicarsko-američki sustav zaštite privatnosti) Američkog ministarstva trgovine koji se odnose na prikupljanje, upotrebu i zadržavanje osobnih podataka iz država članica Europske unije (uključujući države članice Europskog gospodarskog prostora) i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i Švicarske. Google, uključujući Google LLC i podružnice u njegovom stopostotnom vlasništvu u SAD-u (osim u slučaju izričitog izuzeća), potvrđuje da se pridržava načela Privacy Shielda (Sustava zaštite privatnosti). Google preuzima odgovornost za sve vaše osobne podatke koji se u svrhu vanjske obrade u naše ime dijele s trećim stranama prema načelu prosljeđivanja, kao što je opisano u odjeljku "Dijeljenje vaših podataka". Da biste saznali više o programu Privacy Shield (Sustav zaštite privatnosti) i vidjeli Googleov certifikat, posjetite web-lokaciju Privacy Shield (Sustav zaštite privatnosti).

Ako imate pitanja u vezi s našom praksom glede privatnosti koja se odnose na naš certifikat Privacy Shield, obratite nam se. Google podliježe istražnim i provedbenim ovlastima Saveznog povjerenstva za trgovinu (FTC). Možete i uputiti žalbu lokalnim tijelima za zaštitu podataka, pa ćemo pokušati riješiti vaš problem u suradnji s njima. U određenim okolnostima Okvir Privacy Shield pruža pravo na pozivanje na obvezujuću arbitražu u svrhu rješavanja žalbi koje nisu riješene na druge načine, kao što je opisano u Dodatku I. Načelima Privacy Shielda.

Od 16. srpnja 2020., za prijenos podataka koji potječu iz EGP-a ili Ujedinjenog Kraljevstva u Sjedinjene Američke Države, više se ne oslanjamo na EU-U.S. Privacy Shield (Europsko-američki sustav zaštite privatnosti).

Googleove aplikacije
Glavni izbornik