Pravni okviri za prijenos podataka

Stupa na snagu 10. veljače 2022.

Naši se poslužitelji nalaze u cijelom svijetu i vaši se podaci mogu obrađivati na poslužiteljima izvan zemlje u kojoj živite. Zakoni o zaštiti podataka razlikuju se od države do države i neke od njih pružaju više zaštite od drugih. Bez obzira na to gdje se vaši podaci obrađuju, primjenjujemo iste mjere zaštite opisane u pravilima o privatnosti. Također se pridržavamo određenih pravnih okvira koji se odnose na prijenos podataka, na primjer okvira opisanih u nastavku.

Odluke o primjerenosti

Europska komisija utvrdila je da određene države izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) adekvatno štite osobne podatke, što znači da se podaci mogu prenijeti iz Europske unije (EU) i Norveške, Lihtenštajna i Islanda u treću zemlju bez potrebe za dodatnom zaštitom. Ujedinjena Kraljevina i Švicarska odobrile su slične odluke o primjerenosti. U nekim slučajevima oslanjamo se na sljedeće odluke o primjerenosti:

Standardne ugovorne klauzule

Standardne ugovorne klauzule (SUK-ovi) pisane su obaveze između stranaka koje se mogu upotrebljavati kao osnova za prijenose podataka iz EU-a u treće zemlje pružanjem prikladnih mjera zaštite podataka. SUK-ove je odobrila Europska komisija, a stranke koje ih upotrebljavaju ne mogu ih mijenjati (SUK-ove koje je donijela Europska komisija možete vidjeti ovdje, ovdje i ovdje). Te su klauzule odobrene i za prijenose podataka u zemlje izvan UK-a i Švicarske. Oslanjamo se na SUK-ove za svoje prijenose podataka kad je to potrebno. Ako želite dobiti primjerak SUK-ova, obratite nam se.

Google također uvrštava SUK-ove u ugovore s klijentima svojih poslovnih usluga, uključujući Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads i druge proizvode za oglašavanje i mjerenje. Saznajte više na privacy.google.com/businesses.

Okviri EU-U.S. Privacy Shield (Europsko-američki sustav zaštite privatnosti) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Švicarsko-američki sustav zaštite privatnosti)

Kao što je opisano u našem certifikatu Privacy Shield (Sustav zaštite privatnosti), pridržavamo se okvira EU-U.S. Privacy Shield (Europsko-američki sustav zaštite privatnosti) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Švicarsko-američki sustav zaštite privatnosti) Američkog ministarstva trgovine koji se odnose na prikupljanje, upotrebu i zadržavanje osobnih podataka iz država članica Europske unije (uključujući države članice Europskog gospodarskog prostora) i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i Švicarske. Google, uključujući Google LLC i podružnice u njegovom stopostotnom vlasništvu u SAD-u (osim u slučaju izričitog izuzeća), potvrđuje da se pridržava načela Privacy Shielda (Sustava zaštite privatnosti). Google preuzima odgovornost za sve vaše osobne podatke koji se u svrhu vanjske obrade u naše ime dijele s trećim stranama prema načelu prosljeđivanja, kao što je opisano u odjeljku "Dijeljenje vaših podataka". Da biste saznali više o programu Privacy Shield (Sustav zaštite privatnosti) i vidjeli Googleov certifikat, posjetite web-lokaciju Privacy Shield (Sustav zaštite privatnosti).

Ako imate pitanja u vezi s našom praksom glede privatnosti koja se odnose na naš certifikat Privacy Shield, obratite nam se. Google podliježe istražnim i provedbenim ovlastima Saveznog povjerenstva za trgovinu (FTC). Možete i uputiti žalbu lokalnim tijelima za zaštitu podataka, pa ćemo pokušati riješiti vaš problem u suradnji s njima. U određenim okolnostima Okvir Privacy Shield pruža pravo na pozivanje na obvezujuću arbitražu u svrhu rješavanja žalbi koje nisu riješene na druge načine, kao što je opisano u Dodatku I. Načelima Privacy Shielda.

Od 16. srpnja 2020., za prijenos podataka koji potječu iz EGP-a ili Ujedinjenog Kraljevstva u Sjedinjene Američke Države, više se ne oslanjamo na EU-U.S. Privacy Shield (Europsko-američki sustav zaštite privatnosti).

Googleove aplikacije
Glavni izbornik