Lagarammar fyrir gagnaflutning

Tekur gildi 1. febrúar 2020

Lög um gagnavernd eru mismunandi á milli landa, þar sem sum lönd veita meiri vernd en önnur. Óháð því hvar unnið er úr upplýsingunum frá þér, bjóðum við upp á sömu vernd og lýst er í persónuverndarstefnunni. Við vinnum eftir tilteknum lagarömmum varðandi gagnaflutninga, eins og lagaramma Evrópusambandsins sem lýst er hér á eftir.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákvarðað að tiltekin lönd utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) verndi persónuupplýsingar á fullnægjandi hátt. Þú getur skoðað núverandi ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um að slíkum kröfum sé fullnægt hér. Þegar gögn eru flutt frá EES til annarra landa, eins og til dæmis Bandaríkjanna, vinnum við eftir lagarömmum sem veita samskonar vernd og Evrópulögin.

Lagarammarnir EU-U.S. Privacy Shield (samkomulag Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins) og Swiss-U.S. Privacy Shield (samkomulag Sviss og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins)

Við höldum úti þjónum víðsvegar um heiminn og úrvinnsla á upplýsingunum þínum getur farið fram á þjónum sem eru staðsettir utan heimalands þíns. Lög um persónuvernd eru mismunandi á milli landa, þar sem sum lönd veita meiri vernd en önnur. Óháð því hvar unnið er úr upplýsingunum þínum bjóðum við upp á sömu vernd og lýst er í þessari stefnu. Við vinnum eftir tilteknum lagarömmum varðandi gagnaflutninga, eins og EU-U.S. Privacy Shield (samkomulagi Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins) og Swiss-U.S. Privacy Shield (samkomulagi Sviss og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins).

Ef þú ert með fyrirspurn um meðferð okkar á persónuupplýsingum er varðar Privacy Shield vottun okkar hvetjum við þig til að hafa samband. Google er háð rannsóknar- og eftirlitsyfirvöldum Alríkisviðskiptastofnunar Bandaríkjanna (FTC). Þú getur einnig sent kvörtun til persónuverndaryfirvalda í þínu landi og við munum leysa úr málinu í samstarfi við þau. Undir vissum kringumstæðum má samkvæmt Privacy Shield Framework hefja málarekstur fyrir bindandi gerðardómi til að leysa úr kvörtunum sem ekki verða leystar með öðrum hætti, eins og lýst er í I. viðauka við Privacy Shield reglurnar.

Stöðluð samningsákvæði

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur samþykkt notkun á stöðluðum samningsákvæðum í því skyni að tryggja fullnægjandi vernd við flutninga á gögnum utan EES. Þegar stöðluð samningsákvæði eru felld inn í samning sem gerður er á milli aðilanna sem flytja gögnin er hægt að vernda persónugögn þegar þau eru flutt utan EES til landa sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákvarðað að ekki verndi persónugögn á fullnægjandi hátt.

Google býður viðskiptavinum viðskiptaþjónustunnar upp á slík stöðluð samningsákvæði, þ. á m. fyrir GSuite og Vettvang Google Cloud. Frekari upplýsingar um notkun Google á stöðluðum samningsákvæðum er að finna á slóðinni privacy.google.com/businesses.