Lagarammar fyrir gagnaflutning

Tekur gildi 30. september 2020

Lög um gagnavernd eru mismunandi á milli landa, þar sem sum lönd veita meiri vernd en önnur. Óháð því hvar unnið er úr upplýsingunum frá þér, bjóðum við upp á sömu vernd og lýst er í persónuverndarstefnunni. Við vinnum eftir tilteknum lagarömmum varðandi gagnaflutninga, eins og lagaramma Evrópusambandsins sem lýst er hér á eftir.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákvarðað að tiltekin lönd utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) verndi persónuupplýsingar á fullnægjandi hátt. Þú getur skoðað núverandi ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um að slíkum kröfum sé fullnægt hér. Þegar gögn eru flutt frá EES til annarra landa, eins og til dæmis Bandaríkjanna, vinnum við eftir lagarömmum sem veita samskonar vernd og Evrópulögin.

Stöðluð samningsákvæði

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur samþykkt innleiðingu staðlaðra samningsákvæða í því skyni að tryggja fullnægjandi vernd við gagnaflutninga utan EES. Þegar stöðluð samningsákvæði eru felld inn í samning sem gerður er á milli aðilanna sem flytja gögnin er litið svo á að persónugögn séu varin þegar þau eru flutt utan EES eða Bretlands til landa sem falla ekki undir ákvörðun um fullnægjandi vernd.

Við reiðum okkur á þessi stöðluðu samningsákvæði fyrir gagnaflutning.

Google býður einnig viðskiptavinum viðskiptaþjónustunnar upp á stöðluð samningsákvæði, þ. á m. fyrir Google Workspace, Vettvang Google Cloud, Google auglýsingar og aðrar auglýsinga- og mælingavörur. Frekari upplýsingar um notkun Google á stöðluðum samningsákvæðum fyrir viðskiptaþjónustu er að finna á privacy.google.com/businesses.

Lagarammarnir EU-U.S. Privacy Shield (samkomulag Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins) og Swiss-U.S. Privacy Shield (samkomulag Sviss og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins)

Við höldum úti þjónum víðsvegar um heiminn og úrvinnsla á upplýsingunum þínum getur farið fram á þjónum sem eru staðsettir utan heimalands þíns. Lög um persónuvernd eru mismunandi á milli landa, þar sem sum lönd veita meiri vernd en önnur. Óháð því hvar unnið er úr upplýsingunum þínum bjóðum við upp á sömu vernd og lýst er í þessari stefnu. Við vinnum eftir tilteknum lagarömmum varðandi gagnaflutninga, eins og EU-U.S. Privacy Shield (samkomulagi Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins) og Swiss-U.S. Privacy Shield (samkomulagi Sviss og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins).

Ef þú ert með fyrirspurn um meðferð okkar á persónuupplýsingum er varðar Privacy Shield vottun okkar hvetjum við þig til að hafa samband. Google er háð rannsóknar- og eftirlitsyfirvöldum Alríkisviðskiptastofnunar Bandaríkjanna (FTC). Þú getur einnig sent kvörtun til persónuverndaryfirvalda í þínu landi og við munum leysa úr málinu í samstarfi við þau. Undir vissum kringumstæðum má samkvæmt Privacy Shield Framework hefja málarekstur fyrir bindandi gerðardómi til að leysa úr kvörtunum sem ekki verða leystar með öðrum hætti, eins og lýst er í I. viðauka við Privacy Shield reglurnar.

Frá og með 16. júlí 2020 reiðum við okkur ekki lengur á EU-U.S Privacy Shield (samkomulag Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins) til að flytja gögn sem koma upprunalega frá EES eða Bretlandi til Bandaríkjanna.

Google forrit
Aðalvalmynd