Duomenų perkėlimo teisiniai nuostatai

Galioja nuo 2020 m. rugsėjo 30 d.

Skirtingose šalyse duomenų apsaugos įstatymai skiriasi, teikiant didesnę ar mažesnę apsaugą. Neatsižvelgdami į tai, kur apdorojama jūsų informacija, taikome vienodą apsaugą, aprašytą privatumo politikoje. Be to, laikomės tam tikrų su duomenų perkėlimu susijusių teisinių nuostatų, pvz., toliau aprašytų Europos nuostatų.

Europos Komisija nustatė, kad tam tikros Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančios šalys tinkamai saugo asmens duomenis. Čia galite peržiūrėti Europos Komisijos sprendimą dėl apsaugos tinkamumo. Perkeldami duomenis iš EEE į kitas šalis, pvz., Jungtines Amerikos Valstijas, laikomės teisinių nuostatų, užtikrinančių atitinkamą ES įstatymų nurodytą apsaugą.

Modelio sutarties sąlygos

Europos Komisija patvirtino pavyzdinės sutarties sąlygų naudojimą siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, perduodant duomenis už EEE ribų. Įtraukus pavyzdinės sutarties sąlygas į duomenis perkeliančių šalių sudarytą sutartį, asmens duomenys laikomi apsaugotais perduodant juos iš EEE šalių ar JK į šalis, kurioms netaikomas sprendimas dėl tinkamumo.

Perduodami duomenis remiamės šiomis pavyzdinės sutarties sąlygomis.

Šias pavyzdinės sutarties sąlygas „Google“ taip pat teikia savo verslo paslaugų, įskaitant „Google Workspace“, „Google Cloud Platform“, „Google Ads“ ir kitus skelbimų bei vertinimo produktus, klientams. Išsamią informaciją, kaip „Google“ naudoja pavyzdinės sutarties sąlygas verslo paslaugoms, rasite adresu privacy.google.com/businesses.

„EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV privatumo skydo) ir „Swiss-U.S. Privacy Shield“ (Šveicarijos–JAV privatumo skydo) nuostatai

Kaip aprašyta „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) sertifikate, rinkdami, naudodami ir saugodami Europos Sąjungos šalių narių (įskaitant EEE šalis nares) ir JK bei Šveicarijos piliečių asmens informaciją atitinkamai laikomės JAV Komercijos skyriaus nustatytų „EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV „privatumo skydo“) ir „Swiss-U.S. Privacy Shield“ (Šveicarijos–JAV „privatumo skydo“) nuostatų. „Google“, įskaitant „Google LLC“ ir jai priklausančias dukterines įmones JAV (nebent būtų aiškiai išskirta), patvirtina, kad laikosi „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) principų. „Google“ lieka atsakinga už bet kokią asmens informaciją, pagal Tolesnio perdavimo principą bendrinamą su trečiosiomis šalimis, siekiant apdoroti ją išorinėse sistemose mūsų vardu, kaip aprašyta skiltyje „Informacijos bendrinimas“. Kad sužinotumėte daugiau apie „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) programą ir galėtumėte peržiūrėti „Google“ sertifikatą, apsilankykite „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) svetainėje.

Jei norite užduoti klausimą, susijusį su mūsų privatumo praktika ir Privatumo skydo sertifikato, rekomenduojame susisiekti su mumis. „Google“ taikomos JAV federalinės prekybos komisijos (angl. „US Federal Trade Commission“, FTC) tyrimų ir vykdymo funkcijos. Taip pat galite pateikti skundą šalies duomenų apsaugos institucijai ir mes spręsdami problemą bendradarbiausime su šia institucija. Esant tam tikroms aplinkybėms privatumo skydo nuostatose suteikiama teisė taikyti arbitražinę procedūrą, norint išspręsti skundus, kurių nepavyksta išspręsti kitomis priemonėmis, kaip nurodyta privatumo skydo principų I priede.

Nuo 2020 m. liepos 16 d. nebetaikome „EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV privatumo skydo) perkeldami duomenis iš EEE šalių ar JK į JAV.

Google Apps
Pagrindinis meniu