Duomenų perkėlimo teisiniai nuostatai

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Skirtingose šalyse duomenų apsaugos įstatymai skiriasi, teikiant didesnę ar mažesnę apsaugą. Neatsižvelgdami į tai, kur apdorojama jūsų informacija, taikome vienodą apsaugą, aprašytą privatumo politikoje. Be to, laikomės tam tikrų su duomenų perkėlimu susijusių teisinių nuostatų, pvz., toliau aprašytų Europos nuostatų.

Europos Komisija nustatė, kad tam tikros Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančios šalys tinkamai saugo asmens duomenis. Čia galite peržiūrėti Europos Komisijos sprendimą dėl apsaugos tinkamumo. Perkeldami duomenis iš EEE į kitas šalis, pvz., Jungtines Amerikos Valstijas, laikomės teisinių nuostatų, užtikrinančių atitinkamą ES įstatymų nurodytą apsaugą.

ES-JAV ir Šveicarijos-JAV privatumo apsaugos nuostatai (angl. „EU-US and Swiss-US Privacy Shield frameworks“)

Kaip aprašyta Privatumo apsaugos sertifikate, rinkdami, naudodami ir saugodami Europos Sąjungos šalių narių ir Šveicarijos piliečių asmens informaciją atitinkamai laikomės JAV Komercijos skyriaus nustatytų ES-JAV ir Šveicarijos-JAV privatumo apsaugos nuostatų. „Google“, įskaitant „Google LLC“ ir jai priklausančias antrines įmones JAV, patvirtina, kad laikosi privatumo apsaugos principų. „Google“ lieka atsakinga už bet kokią asmens informaciją, pagal Tolesnio perdavimo principą bendrinamą su trečiosiomis šalimis, siekiant apdoroti ją išorinėse sistemose jūsų vardu, kaip aprašyta skiltyje „Informacijos bendrinimas“. Kad sužinotumėte daugiau apie privatumo apsaugos programą ir galėtumėte peržiūrėti „Google“ sertifikatą, apsilankykite Privatumo apsaugos svetainėje.

Jei norite užduoti klausimą, susijusį su mūsų privatumo praktika ir Privatumo skydo sertifikato, rekomenduojame susisiekti su mumis. „Google“ taikomos JAV federalinės prekybos komisijos (angl. „US Federal Trade Commission“, FTC) tyrimų ir vykdymo funkcijos. Taip pat galite pateikti skundą šalies duomenų apsaugos institucijai ir mes spręsdami problemą bendradarbiausime su šia institucija. Esant tam tikroms aplinkybėms privatumo skydo nuostatose suteikiama teisė taikyti arbitražinę procedūrą, norint išspręsti skundus, kurių nepavyksta išspręsti kitomis priemonėmis, kaip nurodyta privatumo skydo principų I priede.

Modelio sutarties sąlygos

Europos Komisija patvirtino modelio sutarties sąlygų naudojimą siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, perkeliant duomenis ne EEE šalyse. Įtraukus modelio sutarties sąlygas į duomenis perkeliančių šalių sudarytą sutartį, asmens duomenys gali būti apsaugoti perkeliant juos iš EEE šalių į šalis, kuriose pagal Europos Komisiją nėra taikoma tinkama asmens duomenų apsauga.

Šias modelio sutarties sąlygas „Google“ teikia savo verslo paslaugų, įskaitant „GSuite“ ir „Google“ debesies platformą, klientams. Išsamią informaciją, kaip „Google“ naudoja modelio sutarties sąlygas, rasite adresu privacy.google.com/businesses.