Duomenų perkėlimo teisiniai nuostatai

Galioja nuo 2022 m. vasario 10 d.

Prižiūrime serverius visame pasaulyje, todėl jūsų informacija gali būti apdorojama serveriuose, esančiuose ne toje šalyje, kurioje gyvenate. Skirtingose šalyse duomenų apsaugos įstatymai skiriasi, teikiant didesnę ar mažesnę apsaugą. Neatsižvelgdami į tai, kur apdorojama jūsų informacija, taikome vienodą apsaugą, aprašytą privatumo politikoje. Be to, laikomės tam tikrų su duomenų perkėlimu susijusių teisinių nuostatų, pvz., toliau aprašytų nuostatų.

Sprendimas dėl tinkamumo

Europos Komisija nustatė, kad tam tikros Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančios šalys tinkamai saugo asmens duomenis. Tai reiškia, kad duomenis galima perkelti iš Europos Sąjungos (ES) ir Norvegijos, Lichtenšteino bei Islandijos į atitinkamą trečiąją šalį netaikant jokių papildomų apsaugos priemonių. JK iš Šveicarija patvirtino panašius sprendimus dėl tinkamumo. Tam tikrais atvejais vadovaujamės toliau nurodytais sprendimais dėl tinkamumo.

Standartinės sutarties sąlygos

Standartinės sutarties sąlygos (SSS) – tai rašytiniai šalių įsipareigojimai, kuriais galima vadovautis perkeliant duomenis iš ES į trečiąsias šalis, taikant atitinkamas duomenų apsaugos priemones. SSS patvirtino Europos Komisija ir jas naudojančios šalys negali jų keisti (Europos Komisijos priimtas SSS galite peržiūrėti čia, čia, ir čia). Tokios sąlygos taip pat buvo patvirtintos ir taikomos perkeliant duomenis į kitas šalis už JK ir Šveicarijos ribų. Perkeldami duomenis vadovaujamės SSS, jei to reikalaujama. Jei norite gauti SSS kopiją, galite susisiekti su mumis.

Be to, „Google“ įtraukia SSS į sutartis su verslo paslaugų, įskaitant „Google Workspace“, „Google Cloud Platform“, „Google Ads“ ir kitus skelbimų ir vertinimo produktus, klientais. Sužinokite daugiau adresu privacy.google.com/businesses.

„EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV privatumo skydo) ir „Swiss-U.S. Privacy Shield“ (Šveicarijos–JAV privatumo skydo) nuostatai

Kaip aprašyta „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) sertifikate, rinkdami, naudodami ir saugodami Europos Sąjungos šalių narių (įskaitant EEE šalis nares) ir JK bei Šveicarijos piliečių asmens informaciją atitinkamai laikomės JAV Komercijos skyriaus nustatytų „EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV „privatumo skydo“) ir „Swiss-U.S. Privacy Shield“ (Šveicarijos–JAV „privatumo skydo“) nuostatų. „Google“, įskaitant „Google LLC“ ir jai priklausančias dukterines įmones JAV (nebent būtų aiškiai išskirta), patvirtina, kad laikosi „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) principų. „Google“ lieka atsakinga už bet kokią asmens informaciją, pagal Tolesnio perdavimo principą bendrinamą su trečiosiomis šalimis, siekiant apdoroti ją išorinėse sistemose mūsų vardu, kaip aprašyta skiltyje „Informacijos bendrinimas“. Kad sužinotumėte daugiau apie „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) programą ir galėtumėte peržiūrėti „Google“ sertifikatą, apsilankykite „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) svetainėje.

Jei norite užduoti klausimą, susijusį su mūsų privatumo praktika ir Privatumo skydo sertifikato, rekomenduojame susisiekti su mumis. „Google“ taikomos JAV federalinės prekybos komisijos (angl. „US Federal Trade Commission“, FTC) tyrimų ir vykdymo funkcijos. Taip pat galite pateikti skundą šalies duomenų apsaugos institucijai ir mes spręsdami problemą bendradarbiausime su šia institucija. Esant tam tikroms aplinkybėms privatumo skydo nuostatose suteikiama teisė taikyti arbitražinę procedūrą, norint išspręsti skundus, kurių nepavyksta išspręsti kitomis priemonėmis, kaip nurodyta privatumo skydo principų I priede.

Nuo 2020 m. liepos 16 d. nebetaikome „EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV privatumo skydo) perkeldami duomenis iš EEE šalių ar JK į JAV.

Google Apps
Pagrindinis meniu