Datu pārsūtīšanas tiesiskie regulējumi

Spēkā no 2020. gada 30. septembris

Datu aizsardzības tiesību akti dažādās valstīs atšķiras — dažas valstis nodrošina lielāku aizsardzību nekā citas. Neatkarīgi no tā, kur jūsu informācija tiek apstrādāta, mēs nodrošinām vienādu aizsardzību, kas aprakstīta konfidencialitātes politikā. Turklāt nodrošinām atbilstību noteiktiem ar datu pārsūtīšanu saistītiem tiesiskiem regulējumiem, piemēram, tālāk aprakstītajiem Eiropas regulējumiem.

Eiropas Komisija ir lēmusi, ka noteiktas valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pietiekami aizsargā personas datus. Šeit varat pārskatīt Eiropas Komisijas pašreizējos lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Pārsūtot datus no EEZ uz citām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, mēs nodrošinām atbilstību tiesiskiem regulējumiem, kas nosaka Eiropas Savienības tiesību aktiem līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

Līguma standartklauzulas

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi līguma standartklauzulu lietošanu pietiekama aizsardzības līmeņa nodrošināšanai, pārsūtot datus ārpus EEZ. Puses, kas pārsūta personas datus ārpus EEZ vai Apvienotās Karalistes uz valstīm, kurās nav atbilstoša lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, var aizsargāt pārsūtāmos personas datus, līgumā iekļaujot līguma standartklauzulas.

Pārsūtot datus, mēs piemērojam šīs līguma standartklauzulas.

Google arī piedāvā šīs līguma standartklauzulas savu biznesa pakalpojumu klientiem, tostarp Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads un citu reklamēšanas un mērījumu produktu klientiem. Detalizētu informāciju par to, kā Google izmanto līguma standartklauzulas biznesa pakalpojumiem, var atrast vietnē privacy.google.com/businesses.

EU-U.S. Privacy Shield (ES un ASV privātuma vairoga) un Swiss-U.S. Privacy Shield (Šveices un ASV privātuma vairoga) regulējumi

Mūsu Privacy Shield (privātuma vairoga) apliecinājumā ir norādīts, ka uzņēmums Google ievēro EU-U.S. Privacy Shield (ES un ASV privātuma vairoga) un Swiss-U.S. Privacy Shield (Šveices un ASV privātuma vairoga) regulējumus, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu (tostarp EEZ dalībvalstu), Apvienotās Karalistes un Šveices iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu. Uzņēmums Google, tostarp Google LLC un tā ASV meitasuzņēmumi (ja vien tie tieši nav izslēgti), kuri tam pilnībā pieder, ir apliecinājis, ka ievēro Privacy Shield (privātuma vairoga) principus. Uzņēmums Google ir atbildīgs par visu personas informāciju, kas atbilstoši pārsūtīšanas principam tiek kopīgota ar trešajām pusēm ārējai apstrādei mūsu uzdevumā, kā norādīts sadaļā “Informācijas kopīgošana”. Lai uzzinātu vairāk par Privacy Shield (privātuma vairoga) programmu un skatītu Google apliecinājumu, lūdzu, apmeklējiet Privacy Shield (privātuma vairoga) vietni.

Ja vēlaties uzzināt par mūsu privātuma praksi attiecībā uz privātuma vairoga programmas apliecinājumu, aicinām sazināties ar mums. Uzņēmums Google ir pakļauts ASV Federālās tirdzniecības komisijas (Federal Trade Commission — FTC) izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Varat arī iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei, un mēs sadarbosimies ar šo iestādi, lai atrisinātu jūsu problēmu. Kā norādīts privātuma vairoga principu 1. pielikumā, saskaņā ar privātuma vairoga programmas pamatnostādnēm noteiktos gadījumos var ierosināt saistošo šķīrējtiesu, lai atrisinātu sūdzības, kas nav atrisinātas citā veidā.

No 2020. gada 16. jūlija mēs vairs nepiemērojam EU-U.S. Privacy Shield (ES un ASV privātuma vairogu), pārsūtot uz ASV datus, kuru izcelsme ir EEZ vai Apvienotā Karaliste.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne