Datu pārsūtīšanas tiesiskie regulējumi

Spēkā no 2022. gada 10. februāris

Mums ir serveri visā pasaulē, un jūsu informācija var tikt apstrādāta serveros, kas atrodas ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Datu aizsardzības tiesību akti dažādās valstīs atšķiras — dažas valstis nodrošina lielāku aizsardzību nekā citas. Neatkarīgi no tā, kur jūsu informācija tiek apstrādāta, mēs nodrošinām vienādu aizsardzību, kas aprakstīta konfidencialitātes politikā. Turklāt nodrošinām atbilstību noteiktiem ar datu pārsūtīšanu saistītiem tiesiskiem regulējumiem, piemēram, tālāk aprakstītajiem regulējumiem.

Adekvātuma lēmumi

Eiropas Komisija ir lēmusi, ka noteiktas valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pietiekami aizsargā personas datus. Tas nozīmē, ka no Eiropas Savienības (ES), Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes datus uz trešo valsti var pārsūtīt, nepiemērojot nekādas papildu garantijas. Apvienotā Karaliste un Šveice ir pieņēmušas līdzīgus adekvātuma lēmumus. Noteiktos gadījumos mēs ņemam vērā tālāk norādītos adekvātuma lēmumus.

Līguma standartklauzulas

Līguma standartklauzulas (LSK) ir rakstīta pušu vienošanās, kuru var izmantot kā pamatojumu datu pārsūtīšanai no ES uz trešo valsti, ja ir sniegtas atbilstošas datu aizsardzības garantijas. Līguma standartklauzulas ir apstiprinājusi Eiropas Komisija, un puses, kas izmanto LSK, nevar tās mainīt (Eiropas Komisijas pieņemtās LSK varat skatīt šeit, šeit un šeit). Šādas klauzulas ir apstiprinātas arī datu sūtīšanai no Apvienotās Karalistes un Šveices uz citām valstīm. Nepieciešamības gadījumos, pārsūtot datus, mēs ievērojam LSK. Ja vēlaties iegūt LSK kopiju, sazinieties ar mums.

Google arī iekļauj šīs līguma standartklauzulas ar saviem biznesa pakalpojumu klientiem noslēgtajos līgumos, tostarp Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads, un citu reklamēšanas un mērījumu produktu klientu līgumos. Vairāk varat uzzināt lapā privacy.google.com/businesses.

EU-U.S. Privacy Shield (ES un ASV privātuma vairoga) un Swiss-U.S. Privacy Shield (Šveices un ASV privātuma vairoga) regulējumi

Mūsu Privacy Shield (privātuma vairoga) apliecinājumā ir norādīts, ka uzņēmums Google ievēro EU-U.S. Privacy Shield (ES un ASV privātuma vairoga) un Swiss-U.S. Privacy Shield (Šveices un ASV privātuma vairoga) regulējumus, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu (tostarp EEZ dalībvalstu), Apvienotās Karalistes un Šveices iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu. Uzņēmums Google, tostarp Google LLC un tā ASV meitasuzņēmumi (ja vien tie tieši nav izslēgti), kuri tam pilnībā pieder, ir apliecinājis, ka ievēro Privacy Shield (privātuma vairoga) principus. Uzņēmums Google ir atbildīgs par visu personas informāciju, kas atbilstoši pārsūtīšanas principam tiek kopīgota ar trešajām pusēm ārējai apstrādei mūsu uzdevumā, kā norādīts sadaļā “Informācijas kopīgošana”. Lai uzzinātu vairāk par Privacy Shield (privātuma vairoga) programmu un skatītu Google apliecinājumu, lūdzu, apmeklējiet Privacy Shield (privātuma vairoga) vietni.

Ja vēlaties uzzināt par mūsu privātuma praksi attiecībā uz privātuma vairoga programmas apliecinājumu, aicinām sazināties ar mums. Uzņēmums Google ir pakļauts ASV Federālās tirdzniecības komisijas (Federal Trade Commission — FTC) izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Varat arī iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei, un mēs sadarbosimies ar šo iestādi, lai atrisinātu jūsu problēmu. Kā norādīts privātuma vairoga principu 1. pielikumā, saskaņā ar privātuma vairoga programmas pamatnostādnēm noteiktos gadījumos var ierosināt saistošo šķīrējtiesu, lai atrisinātu sūdzības, kas nav atrisinātas citā veidā.

No 2020. gada 16. jūlija mēs vairs nepiemērojam EU-U.S. Privacy Shield (ES un ASV privātuma vairogu), pārsūtot uz ASV datus, kuru izcelsme ir EEZ vai Apvienotā Karaliste.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne