Datu pārsūtīšanas tiesiskie regulējumi

Spēkā no 2023. gada 1. septembris

Mums ir serveri visā pasaulē, un jūsu informācija var tikt apstrādāta serveros, kas atrodas ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Datu aizsardzības tiesību akti dažādās valstīs atšķiras — dažas valstis nodrošina lielāku aizsardzību nekā citas. Neatkarīgi no tā, kur jūsu informācija tiek apstrādāta, mēs nodrošinām vienādu aizsardzību, kas aprakstīta konfidencialitātes politikā. Turklāt nodrošinām atbilstību noteiktiem ar datu pārsūtīšanu saistītiem tiesiskiem regulējumiem, piemēram, tālāk aprakstītajiem regulējumiem.

Adekvātuma lēmumi

Eiropas Komisija ir lēmusi, ka noteiktas valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) adekvāti aizsargā personas informāciju. Tas nozīmē, ka uz šīm valstīm drīkst pārsūtīt datus no Eiropas Savienības (ES), Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes. Apvienotā Karaliste un Šveice ir ieviesušas līdzīgus adekvātuma mehānismus. Mēs izmantojam tālāk norādītos adekvātuma mehānismus.

ES un ASV datu konfidencialitātes ietvars un Šveices un ASV datu konfidencialitātes ietvars.

Mūsu datu konfidencialitātes ietvara apliecinājumā ir norādīts, ka uzņēmums Google ievēro ES un ASV datu konfidencialitātes ietvara un Šveices un ASV datu konfidencialitātes ietvara (Data Privacy Frameworks — DPF) regulējumus un Apvienotās Karalistes paplašinājumu ES un ASV DPF regulējumiem, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija par (attiecīgi) EEZ, Šveices un Apvienotās Karalistes iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu. Uzņēmums Google LLC (un tā ASV meitasuzņēmumi, kuri tam pilnībā pieder, ja vien tie tieši nav izslēgti) ir apliecinājis, ka ievēro DPF principus. Uzņēmums Google ir atbildīgs par visu personas informāciju, kas atbilstoši pārsūtīšanas principam tiek kopīgota ar trešajām pusēm ārējai apstrādei mūsu uzdevumā, kā norādīts mūsu konfidencialitātes politikas sadaļā “Informācijas kopīgošana”. Lai uzzinātu vairāk par DPF un skatītu Google apliecinājumu, lūdzu, apmeklējiet DPF vietni.

Ja vēlaties uzzināt par mūsu privātuma praksi attiecībā uz DPF apliecinājumu, aicinām sazināties ar mums. Uzņēmums Google ir pakļauts ASV Federālās tirdzniecības komisijas izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Varat arī iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei, un mēs sadarbosimies ar šo iestādi, lai atrisinātu jūsu problēmu. Kā norādīts DPF principu 1. pielikumā, saskaņā ar DPF pamatnostādnēm noteiktos gadījumos var ierosināt saistošo šķīrējtiesu, lai atrisinātu sūdzības, kas nav atrisinātas citā veidā.

Mēs pašlaik nepiemērojam ne Šveices un ASV DPF, ne Apvienotās Karalistes paplašinājumu Šveices un ASV DPF regulējumiem, pārsūtot uz ASV personas informāciju.

Līguma standartklauzulas

Līguma standartklauzulas (LSK) ir rakstīta pušu vienošanās, kuru var izmantot kā pamatojumu datu pārsūtīšanai no EEZ uz trešo valsti, ja ir sniegtas atbilstošas datu aizsardzības garantijas. Līguma standartklauzulas ir apstiprinājusi Eiropas Komisija, un puses, kas izmanto LSK, nevar tās mainīt (Eiropas Komisijas pieņemtās LSK varat skatīt šeit, šeit un šeit). Šādas klauzulas ir apstiprinātas arī datu sūtīšanai no Apvienotās Karalistes un Šveices uz citām valstīm. Nepieciešamības gadījumos, kā arī gadījumos, uz ko neattiecas adekvātuma lēmumi, pārsūtot datus, mēs ievērojam LSK. Ja vēlaties iegūt LSK kopiju, sazinieties ar mums.

Google var arī iekļaut šīs līguma standartklauzulas ar saviem biznesa pakalpojumu klientiem noslēgtajos līgumos, tostarp Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads, un citu reklamēšanas un mērījumu produktu klientu līgumos. Vairāk varat uzzināt lapā privacy.google.com/businesses.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne