Datu pārsūtīšanas tiesiskie regulējumi

Spēkā no 2020. gada 1. februāris

Datu aizsardzības tiesību akti dažādās valstīs atšķiras — dažas valstis nodrošina lielāku aizsardzību nekā citas. Neatkarīgi no tā, kur jūsu informācija tiek apstrādāta, mēs nodrošinām vienādu aizsardzību, kas aprakstīta konfidencialitātes politikā. Turklāt nodrošinām atbilstību noteiktiem ar datu pārsūtīšanu saistītiem tiesiskiem regulējumiem, piemēram, tālāk aprakstītajiem Eiropas regulējumiem.

Eiropas Komisija ir lēmusi, ka noteiktas valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pietiekami aizsargā personas datus. Šeit varat pārskatīt Eiropas Komisijas pašreizējos lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Pārsūtot datus no EEZ uz citām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, mēs nodrošinām atbilstību tiesiskiem regulējumiem, kas nosaka Eiropas Savienības tiesību aktiem līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

EU-U.S. Privacy Shield (ES un ASV privātuma vairoga) un Swiss-U.S. Privacy Shield (Šveices un ASV privātuma vairoga) regulējumi

Mūsu Privacy Shield (privātuma vairoga) apliecinājumā ir norādīts, ka uzņēmums Google ievēro EU-U.S. Privacy Shield (ES un ASV privātuma vairoga) un Swiss-U.S. Privacy Shield (Šveices un ASV privātuma vairoga) regulējumus, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu (tostarp EEZ dalībvalstu), Apvienotās Karalistes un Šveices iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu. Uzņēmums Google, tostarp Google LLC un tā ASV meitasuzņēmumi (ja vien tie tieši nav izslēgti), kuri tam pilnībā pieder, ir apliecinājis, ka ievēro Privacy Shield (privātuma vairoga) principus. Uzņēmums Google ir atbildīgs par visu personas informāciju, kas atbilstoši pārsūtīšanas principam tiek kopīgota ar trešajām pusēm ārējai apstrādei mūsu uzdevumā, kā norādīts sadaļā “Informācijas kopīgošana”. Lai uzzinātu vairāk par Privacy Shield (privātuma vairoga) programmu un skatītu Google apliecinājumu, lūdzu, apmeklējiet Privacy Shield (privātuma vairoga) vietni.

Ja vēlaties uzzināt par mūsu privātuma praksi attiecībā uz privātuma vairoga programmas apliecinājumu, aicinām sazināties ar mums. Uzņēmums Google ir pakļauts ASV Federālās tirdzniecības komisijas (Federal Trade Commission — FTC) izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Varat arī iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei, un mēs sadarbosimies ar šo iestādi, lai atrisinātu jūsu problēmu. Kā norādīts privātuma vairoga principu 1. pielikumā, saskaņā ar privātuma vairoga programmas pamatnostādnēm noteiktos gadījumos var ierosināt saistošo šķīrējtiesu, lai atrisinātu sūdzības, kas nav atrisinātas citā veidā.

Līguma standartklauzulas

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi līguma standartklauzulu lietošanu pietiekama aizsardzības līmeņa nodrošināšanai, pārsūtot datus ārpus EEZ. Puses, kas pārsūta personas datus ārpus EEZ uz tādām valstīm, kuras pēc Eiropas Komisijas vērtējuma nepietiekami aizsargā personas datus, var iekļaut līgumā līguma standartklauzulas, lai aizsargātu pārsūtāmos personas datus.

Google piedāvā šīs līguma standartklauzulas savu biznesa pakalpojumu klientiem, tostarp GSuite un Google Cloud Platform klientiem. Detalizētu informāciju par to, kā Google izmanto līguma standartklauzulas, var atrast vietnē privacy.google.com/businesses.