Przepisy prawa dotyczące przesyłania danych

Data wejścia w życie: 1 września 2023

Utrzymujemy serwery na całym świecie, więc Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza krajem Twojego zamieszkania. Przepisy dotyczące ochrony danych są różne w różnych krajach. W niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Bez względu na miejsce przetwarzania danych użytkowników stosujemy te same zabezpieczenia opisane w Polityce prywatności. Przestrzegamy też pewnych przepisów prawa związanych z przesyłaniem danych, takich jak wytyczne opisane poniżej.

Decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony

Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe, co oznacza, że dane mogą być przesyłane z Unii Europejskiej (UE) oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii do tych krajów. Wielka Brytania i Szwajcaria przyjęły podobne mechanizmy związane z odpowiednim stopniem ochrony. Korzystamy z tych mechanizmów związanych z odpowiednim stopniem ochrony:

Zasady dotyczące ochrony prywatności danych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i Szwajcarią

Zgodnie z naszym oświadczeniem w sprawie zasad dotyczących ochrony prywatności danych przestrzegamy określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zasad dotyczących ochrony prywatności danych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią i Wielką Brytanią (w ramach zasad związanych z Unią Europejską) w przypadku zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Firma Google LLC i należące do nie podmioty zależne na terenie USA (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej) potwierdzają, że przestrzegają zasad dotyczących ochrony prywatności danych. Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane osobom trzecim na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu Google, zgodnie z treścią sekcji „Udostępnianie informacji” naszej Polityki prywatności. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się z certyfikatem firmy Google, wejdź na stronę zasad dotyczących ochrony prywatności danych.

Jeśli masz pytania na temat naszych procedur ochrony prywatności w odniesieniu do naszego certyfikatu zasad dotyczących ochrony prywatności danych, skontaktuj się z nami. Google podlega Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest uprawniona do prowadzenia postępowań i egzekwowania przepisów prawa. Skargi można również składać do lokalnego organu ochrony danych. Nawiążemy współpracę z tym organem w celu rozwiązania problemu. W pewnych okolicznościach zasady dotyczące ochrony prywatności danych uprawniają do wystąpienia o wiążący arbitraż w celu rozpatrzenia skarg, których nie udało się rozwiązać innymi metodami. Informacje na ten temat zawiera Załącznik I do zasad dotyczących ochrony prywatności danych.

Obecnie podczas przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych nie polegamy na zasadach dotyczących ochrony prywatności danych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią oraz Wielką Brytanią (w ramach zasad związanych z Unią Europejską).

Standardowe klauzule umowne

Standardowe klauzule umowne (SKU) to pisemne zobowiązania między stronami, które można wykorzystać jako podstawę przesyłania danych z EOG do innych krajów, zapewniając odpowiednie środki ochrony danych. SKU zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, a korzystające z nich strony nie mogą ich zmieniać (tutaj, tutajtutaj możesz zobaczyć treść standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską). Takie klauzule zostały też zatwierdzone na potrzeby przesyłania danych do krajów poza Wielką Brytanią i Szwajcarią. Wykorzystujemy SKU podczas przesyłania danych, jeśli jest to wymagane i gdy nie obowiązuje decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać kopię SKU.

Google może też umieszczać te standardowe klauzule w umowach z klientami korzystającymi z naszych usług dla firm, takich jak Google Workspace, Google Cloud PlatformGoogle Ads oraz innych usług reklamowych i analitycznych. Więcej informacji znajdziesz na privacy.google.com/businesses.

Aplikacje Google
Menu główne